PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 530 |
Tytuł artykułu

Wplyw sposobow odchwaszczania na plonowanie dwoch odmian ziemniaka

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Effect of weed control methods on yielding of two potato cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2006, metodą losowanych bloków jako dwuczynnikowe w trzech powtórzeniach. W doświadczeniu analizowano cztery sposoby odchwaszczania: obiekt kontrolny (pielęgnacja mechaniczna) i trzy warianty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC, Sencor 70 WG oraz odmiany ziemniaka Balbina i Irga w celu określenia wpływu wybranych herbicydów na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie. Najniższą wartość powietrznie suchej masy chwastów w obu latach badań stwierdzono przy zastosowaniu pielęgnacji mechanicznej w połączeniu z preparatem Sencor 70 WG w dawce 1,0 kg·ha⁻¹ i wyniosła ona odpowiednio 86,9 g·m⁻² w 2005 roku i 19,7 g·m⁻² w 2006 roku. Sposoby odchwaszczania istotnie wpłynęły na plonowanie ziemniaka. Na obiektach pielęgnowanych z użyciem herbicydów stwierdzono wzrost plonu ogólnego bulw w stosunku do obiektu kontrolnego średnio o 1,09 do 7,53 t·ha⁻¹. Największą średnią masę jednej bulwy uzyskano z obiektu 4 (odchwaszczanie mechaniczne do wschodów, następnie preparat Sencor 70 WG 1,0 kg·ha⁻¹) - średnio 65,2 g. Najmniejszą natomiast z obiektu 1, który był pielęgnowany wyłącznie mechanicznie - średnio 53,0 g.
EN
A field experiment was carried out in the years 2005-2006. The experiment was planned as a two-factor randomized blocks design with three replicates. Four methods of weed control were analyzed in the experiment: mechanical method (control) and three variants of mechanical-chemical methods with the use of herbicides Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC, Sencor 70 WG as well as two potato cvs Balbina and Irga in order to determine the effect of chosen herbicides on weed control and yielding. The lowest value of air dried weight of weeds in both study years was noted in the case of mechanical weed control using Sencor 70 WG preparation in the dose of 1.0 kg·ha⁻¹ and it amounted to 86.9 g·m⁻² in 2005 and 19.7 g·m⁻² in 2006, respectively. The applied weed control methods significantly influenced potato yielding. An increase in total tuber yield, averaging 1.09 to 7.53 t·ha⁻¹ , was recorded in the fields where weeds were herbicide controlled as compared to the control field. The highest mean weight of one tuber was obtained in field 4 (weeds controlled mechanically from the time of emergence and then with the application of Sencor 70 WG preparation at the dose of 1.0 kg·ha⁻¹) - 65.2 g, on the average. On the other hand, the lowest tuber weight was obtained from field 1, where weeds were only controlled mechanically and it amounted to 53.0 g, on the average.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
530
Opis fizyczny
s.143-149,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Ceglarek F., Zarzecka K. 1991. Ochrona plantacji ziemniaka przed chwastami. Instr. Wdroż. WSRP w Siedlcach. Zakład Upowsz. Postępu: 1-12.
 • Gruczek T. 2001. System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Frag. Agron. 2(70): 37-50.
 • Gugała M., Zarzecka K., Rymuza K. 2007. Wpływ sposobów uprawy i odchwaszczania na niektóre cechy jakości ziemniaka. Biul. IHAR 246: 107-114.
 • Kraska P., Pałys E. 2002. Wpływ systemów uprawy roli oraz nawożenia i ochrony roślin na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej. Annales UMCS, Sec. E, LVII, 57: 27-39.
 • Pałys E. 1994. Możliwości zwiększenia plonów ziemniaka na rędzinie poprzez opanowanie problemu zachwaszczenia. Mat. Sesji Nauk. „Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych”. Jadwisin, 6-7 VII: 36-39.
 • Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489: 147-155.
 • Sawicka B., Skalski J. 1996. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Cz. I. Skuteczność chwastobójcza herbicydu. Rocz. Nauk Rol., 112-A-1-2: 169-182.
 • Trętowski J., Wójcik R. 1988. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. WSRP Siedlce: 1-500.
 • Vanin D.E., Zuza V.S. 1981. Ob ocenke vrednosti sorniakov. Sel. Choz. Biol., Vol. 16(2): 28-37.
 • Zarzecka K. 1997. Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie, wysokość i jakość plonu bulw ziemniaka. Rozprawa 49, WSRP Siedlce: 1-82.
 • Zarzecka K. 2002. Ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Cz. I. Zachwaszczenie i plonowanie. Rocz. Nauk Rol. 116-A-1-4: 177-191.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-8e8168c2-3b1b-4641-9bf5-ee3121574dbb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.