PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Badania nad przydatnoscia kukurydzy jako rosliny ochronnej dla lucerny. Czesc II. Plonowanie i rozwoj lucerny z wsiewki w drugim roku uprawy

Warianty tytułu

EN
Investigation on the usefulness of maize as a protective plant for lucerne. Part II. Yielding and development of lucerne in the second cultivation season as an undersown crop

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Doświadczenia prowadzono w trzech sezonach: 1997-1998, 1999-2000 i 2000-2001 w Swadzimiu koło Poznania, jako dwuczynnikowe, metodą split-plot w czterech powtórzeniach polowych. Czynnikami badawczymi były: I - sposób siewu lucerny: siew czysty - 20 kg•ha⁻¹, wczesna wsiewka - bezpośrednio po siewie jęczmienia oraz 14-18 dni po siewie kukurydzy, opóźniona wsiewka w fazie piórkowania jęczmienia (BBCH 10), po bronowaniu oraz 14-21 dni po wschodach kukurydzy. Jako czynnik II rzędu rozlosowano roślinę ochronną: jęczmień jary w gęstości 330 kiełkujących nasion /m² oraz kukurydzę w gęstości 110, 80 i 50 tys. szt.•ha⁻¹. Lucerna uprawiana jako wsiewka, niezależnie od wyboru rośliny ochronnej, plonuje istotnie wyżej w drugim roku uprawy niż pochodząca z siewu czystego w tymże roku. Kukurydza uprawiana na kiszonkę może z powodzeniem służyć jako roślina ochronna dla lucerny. Przy opóźnionym terminie siewu lucerny kukurydza okazała się lepszą rośliną ochronną niż jęczmień jary.
EN
Trials (two factorial, split-plot design in four replications) were carried out in three seasons 1997-1998, 1999-2000 and 2000-2001 in Swadzim near Poznań. Trial factors were: 1st - sowing type: pure sowing 20 kg•ha⁻¹, early undersowing directly after barley and 14-18 days after maize, delayed undersowing at one-leaf stage of barley (BBCH 10), after harrowing and 14-21 days after maize emergence. Second factor was a randomized cover crop: spring barley at a density of 330 germinating seeds•m⁻² and maize at a density of 110, 80 and 50 plants•m⁻². Lucerne grown as an undersown crop, despite of cover crop chosen was yielding significantly higher in the second growing season as compared with lucerne from direct sowing in the same season. Maize grown for silage can be a good cover crop for lucerne. At a delayed sowing date of lucerne, maize came out as a better cover crop a compared to spring barley.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.229-235,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan

Bibliografia

 • Adamczewski K., Matysiak K. 2002. Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH. IOR i GIIORIN, Poznań: 114 ss.
 • Andrzejewska J. 1996. Roślina ochronna czy roślina okrywająca? (artykuł dyskusyjny). Frag. Agron. XIII 1(49): 114-117.
 • Gaweł E., Brzóska F. 2002. Uprawa i użytkowanie lucerny oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Puławy, instrukcja upowszechnieniowa 83/01: 39 ss.
 • Ćwintal M. 1997. Zagęszczenie roślin w łanie i plon lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.) w zależności od terminów oraz ilości wysiewu. Biul. Oceny Odmian 29: 111-114.
 • Jamriska P. 1998. Vplivodrody a założenia porastu na wybrane ukazovatele kvalitety krmu lucerny. Rastl. Vyr. 44(8): 353-359.
 • Jasińska Z., Kotecki A. (Red.) 2003. Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa Tom I: 510 ss.
 • Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR Poznań: 416 ss.
 • Schmidt L., Martin W., Breibart G., Sieberhein K. 1980. Ergebnisse zur Unkrautbkämpfung in Luzerneansaaten mit Saatpartner. Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz in der DDR. 34 Jg. H. 3: 55-57.
 • Wilczek M., Ćwintal M. 1994. Plonowanie lucerny w zależności od rośliny ochronnej i różnych pielęgnacji w roku siewu. Annales UMCS Lublin, Sectio E, XLIX(5): 31-36.
 • Wilczek M., Ćwintal M. 2002. Wpływ liczby pokosów i odmian różnego pochodzenia na plonowanie oraz jakość lucerny. Cz. I. Plon, jego struktura i wydajność białka. Acta Scien. Polon. Agricultura 1(2): 131-140.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-865daabf-34ed-4c71-950f-130c0e7f3e3e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.