PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 04 |

Tytuł artykułu

Tendencje rozwojowe zbiorowisk roslinnych na lakach w dolinie Labunki

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
In the 50-ty years was performed the regulation of the Łabuńka river and detailed ameliorations in the swampy valley poorly available for agriculture. The majority of meadows was ploved and sown by standard mixtures, prevailed by Alopecurus pratensis for more humid soils and Arrhenatherum elatius for drier ones. During 60-ty years the effects of and amelioration were estimated. Found was that in only several years after an amelioration the swamps processes start to dislodge peat processes, whereas the species composition of meadows undergoes disadvantageous changes in undesirable direction for agriculture. More general data regarding to plant cover of meadows from that period and composition of sown mixtures stated the start point for actual study of meadows complexes. An aim of the phytosociological researches, concluded in years 1987-1988 and again in 1997 was paying an attention on the transformations on the plant cover of meadows in many years after finishing of an amelioration. In general the succession progresses from the Molinio-Arrhenatheretea communities introduced to the meadows during their after amelioration cultivation to the communities of Phragmitetea and Scheuchzerio-Caricetea fuscae classes. Contemporary meadow communities were differentiated by the humidity of habitats, fertilization or its lack and utilization or its abandonment.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

04

Opis fizyczny

s.189-198,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, Krakow

Bibliografia

 • BARABASZ B., 1997. Zmiany roślinności łąk w północnej części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat. Studia Naturae, 43, 1-99.
 • BARYŁA R. & D. URBAN, 1999. Kierunki zmian w zbiorowiskach trawiastych w wyniku ograniczenia i zaniechania użytkowania rolniczego na przykładzie łąk Poleskiego Parku Narodowego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 197, Agricultura 75, 25-30.
 • DENISIUK Z., 1976. Łąki północnej części Puszczy Niepołomickiej. Studia Naturae A, 13, 7-100.
 • FIJAŁKOWSKI D. & E. CHOJNACKA-FIJAŁKOWSKA, 1982. Stosunki fitosocjologiczne i florystyczne projektowanego rezerwatu torfowiskowego „Wieprzec" pod Zamościem. Annales UMCS, Sectio C, 37, 22, 255-269.
 • FRYDMAN I., 1953. Zespoły roślinne wód i łąk południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 3, 61-98.
 • GAJDA J., 1997. Zmiany w składzie florystycznym łąk pobagiennych użytkowanych ekstensywnie na torfowisku Krowie Bagno. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 453. 81-87.
 • GAMRAT R., 1997. Przemiany zbiorowisk łąkowych na Równinie Wełtyńskiej. Przegląd Przyrodniczy, 8, (1/2), 169-173.
 • GOTKIEWICZ J., 1995. Przeobrażenia zachodzące w siedliskach torfowych (glebach, szacie roślinnej). Materiały Seminaryjne IMUZ, 34, 131-137.
 • GRYNIA M., 1996. Kierunki zmian szaty roślinnej zbiorowisk łąkowych w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 284, Rolnictwo 47, 15-27.
 • KIRYLUK A., 2000. Wpływ czynników siedliskowych i czynników antropogenicznych na zachwaszczenie łąk pobagiennych. Materiały Seminaryjne IMUZ, 45, 82-88.
 • KOCHANOWSKA R., 1997. Przyrodnicze konsekwencje regresu gospodarki łąkowej na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy, 8, (1/2), 73-76.
 • KORNAŚ J., 1990. Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne? Wiadomości Botaniczne, 34, (2), 7-16.
 • KOZŁOWSKA T. & H. FRĄCKOWIAK, 1995. Degradacja siedlisk i zbiorowisk łąkowych na glebach organicznych w wyniku wzrastającego uprzemysłowienia. Materiały Seminaryjne IMUZ, 34, 201-208.
 • KUSZ A., TRĄBA C. & P. WOLAŃSKI, 2000. Szata roślinna torfowiska niskiego w Krasnem koło Rzeszowa po zaniechaniu użytkowania rolniczego. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 365, Sesja Naukowa 72, 495-502.
 • MATUSZKIEWICZ W., 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1-298.
 • MICHALIK S., 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat od zaprzestania wypasu. Prądnik, Prace Muzeum Szafera, 2, 127-136.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIREK H., ZAJĄC A. & M. ZAJĄC, 1995. Vascular plants of Poland a Checklist. Polish Botanical Studies, Guidebook Series, 15, 1-308.
 • MOTYKA J., DOBRZAŃSKI B. & S. ZAWADZKI, 1950. Wstępne badania nad łąkami południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Annales UMCS, Sectio E, 5, 13, 367-447.
 • MOSEK B. & J. JARGIEŁŁO, 1986. Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na łąkach zemborzyckich w latach 1926-1972. Annales UMCS, Sectio E, 41, 14, 151-162.
 • NOWIŃSKI M., 1967. Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1-284.
 • NOY-MEIR I., GUTMAN M. & Y. KAPLAN, 1989. Responses of mediterranean grassland plants to grazing and protection. Journal of Ecology, 77, 290-310.
 • OKRUSZKO H., 1967. Kształtowanie się warunków glebowych na zmeliorowanych torfowiskach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 72, 13-27.
 • OLESIŃSKI L. & M. OLKOWSKI, 1976. Zanikanie niektórych gatunków torfowiskowych roślin naczyniowych w północno-wschodniej Polsce. Phytocoenosis, 5, 3/4, 255-264.
 • THÓRHALLSDOTTIR T.E., 1990. The dynamics of a grassland community: a simultaneous investigation of spatial and temporal heterogenity at various scales. Journal of Ecology, 78, 884-908.
 • TRĄBA C., 1994. Florystyczna i rolnicza charakterystyka łąk i pastwisk w dorzeczu Łabuńki. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, 163, 1-102.
 • TRĄBA C., 1997. Zmiany w składzie botanicznym łąki grądowej pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego. Materiały Seminaryjne IMUZ, 38, 293-298.
 • TRĄBA C. & P. WOLAŃSKI, 1999. Zbiorowiska roślin łąkowych na przesuszonych pomelioracyjnie organicznych glebach węglanowych w dolinie Topornicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 467, 697-702.
 • TUMIDAJOWICZ D. & E. ZUBEL, 1978. Zanikanie i przemiany zbiorowisk trzęślicowych (Molinietum coeruleae) w dolinie Wisły koło Czernichowa. Fragmeta Floristica of Geobotanica, 24, 4, 643-650.
 • WYŁUPEK T., 1999. Florystyczna i rolnicza charakterystyka łąk i pastwisk w dolinie Poru. Maszynopis rozprawy doktorskiej, AR Lublin, 1-137.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-8334df61-d009-4c7c-bf49-0656b3038d0f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.