PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2009 | 2 |

Tytuł artykułu

Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Migrations of rural population in the course of a century. The study of the case of Radgoszcz commune

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy tradycji migracyjnych mieszkańców gminy Radgoszcz na początku XX wieku oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ramach koncepcji transnarodowości. W tekście spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy migracje transnarodowe, cechujące się między innymi dużą dynamiką wyjazdów i powrotów, to rzeczywiście nowe zjawisko społeczne? Polem eksploracyjnym jest tu małopolska gmina Radgoszcz, która należy do powiatu dąbrowskiego. Jest to obecnie obszar o wysokim wskaźniku mobilności międzynarodowej (szczególnie w kierunku Austrii i Niemiec). Jednakże już na początku XX powiat dąbrowski był centrum migracyjnym w Galicji. Niemniej należy zauważyć, że duża część migrantów powracała do swoich społeczności lokalnych, jak również wielokrotnie powtarzała strategie migracyjne. Pozostałością silnych tradycji migracyjnych są między innymi dwa kluby polonijne w USA, które stowarzyszają migrantów (lub ich potomków) z gminy Radgoszcz. Na podstawie badań terenowych, obejmujących między innymi badania archiwalne, analizę treści oraz ankietę audytoryjną, przeanalizowano tradycje migracyjne regionu i ich wpływ na współczesną mobilność zagraniczną mieszkańców gminy Radgoszcz.
EN
The article presents the results of an analysis of migration traditions of the population of the Radgoszcz commune at the start of the 20th century and in the period following Poland's accession to the European Union within the concept of trans-nationality. The analysis has been conducted by the article's author with the purpose of establishing whether trans-national migrations, which are characterised by a large number of departures and returns, are actually a new social phenomenon. The author has chosen as the field for his exploration the Radgoszcz commune which forms a part of the Dąbrowski district in the region of Małopolska. At present the Dąbrowski district is an area characterised by a high index of international mobility (chiefly in the direction of Austria and Germany). At the start of the 20th century this district constituted the migration centre of Galicia. It should be noted, however, that a high proportion of migrants tended to return to their local communities and to repeat many times the same migration strategies. One of the proofs of strong migration traditions is the existence of two Polish community clubs in the United States, which group migrants (or the descendants of migrants) from the Radgoszcz commune. Basing on the results of field research, which covered, among other things, the examination of archival materials and the evaluation of their content, as well as a questionnaire, the author has analysed the region's migration traditions and their influence on the present international mobility of the inhabitants of the Radgoszcz commune.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

2

Opis fizyczny

s.113-133,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow

Bibliografia

 • Caro L., 1914: Emigracya i polityka emigracyjna. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
 • Dahrendorf R., 1991: Rozważania nad rewolucją w Europie. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Duda-Dziewierz K., 1938: Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego. Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa – Poznań.
 • Ebaugh R., Chafetz J., 2002: Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks. Altamira, Walnut Creek.
 • Faist T., 2000: Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. „Ethnic and Racial Studies” 23 (2).
 • Fitzgerald D., 2006: Towards a theoretical ethnography of migration. „Qualitative Sociology” 29.
 • Foner N., 2000: From Ellis Island to JFK: New York’s two great waves of immigration. Yale University Press, New Haven – London.
 • Glaser B., Strauss A., 1967: The discovery of grounded Theory. Strategies for qualitative research.Aldine, Chicago.
 • Iglicka K., 2002: Migracje powrotne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Źródła informacji i podejścia badawcze. W: Migracje powrotne Polaków: powroty sukcesu czy rozczarowania? Red. K. Iglicka. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Konecki K., 2005: Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 1 (1).
 • Kowalski G., 2003: Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897–1918. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Krzyżowski Ł., 2008: Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów. W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Levitt P., 2003: You know, Abraham was really the first immigrant: religion and transnational migration. „International Migration Review” 3.
 • Levitt P., 2004: Redefining the boundaries of belonging: the institutional character of transnational religious life. „Sociology of Religion” 65 (1).
 • Menjívar C., 1999: Religious institutions and transnationalism: a case study of Catholic and
 • Evangelica Salvadoran Immigrants. „International Journal of Politics, Culture, and Society” 12 (4).
 • Morawska E., 2003: Disciplinary agenda and analytic strategies of research on immigrant transnationalism: challenges of interdisciplinary knowledge. „International Migration Review” 37.
 • Mytkowicz A., 1917: Powstanie i rozwój emigracyi sezonowej. Instytut Ekonomiczny, Kraków.
 • Piech S., 1986: Emigracja z diecezji Tarnowskiej w świetle ankiet konsystorza z lat 1907 i 1910. Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, Kraków.
 • Pilch A., 1984: Emigracja z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918 r.).W: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.). Red. A. Pilch. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – gmina wiejska: Radgoszcz, 2003. Urząd Statystyczny, Kraków.
 • „Pogoń” 18, 30.08.1885: Znad Wisłoki 20 sierpnia, s. 4–6.
 • „Pogoń” 24, 16.06.1889: Przeciw emigracyi, s. 5.
 • „Pogoń” 4, 25.01.1891: W sprawie emigracyi dokończenie, s. 3–4.
 • „Pogoń” 36, 6.09.1908: Ułatwienia wojskowe dla wychodźców, s. 4.
 • Sassen S., 2007: Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Schiller N., Basch L., Blanc C., 1995: From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration. „Anthropological Quarterly” 68 (1).
 • Suwada J., 1905: List do Konsystorza Biskupiego. ADT, LL XV, 1823.
 • Thomas W., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1–5. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Urząd Gminy w Radgoszczy, 2007. Oficjalna strona internetowa: www.radgoszcz.intarnet.pl [15.03.2007].
 • Waldinger R., 2006: Immigrant „transnationalism” and the presence of the past. http://repositories.cdlib. org/uclasoc/trcsa/15 [21.04.2007].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-82559a11-80f0-4717-952c-15c6af35451e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.