PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 475 |

Tytuł artykułu

Sklad chemiczny wod gruntowych na obiektach nawadnianych sciekami przemyslowymi

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego wód gruntowych na obiektach nawadnianych ściekami z cukrowni i drożdżowni. Ścieki z cukrowni, po podczyszczeniu w zbiorniku akumulacyjnym, rozdeszczowywane były na użytkach zielonych. Ścieki z drożdżowni, po rozcieńczeniu wodą, rozdeszczowywane były na gruntach ornych. Oba obiekty nawadniane ściekami pełnią funkcję naturalnych oczyszczalni glebowo-roślinnych. Stan czystości badanych wód gruntowych porównany był z jakością wód spoza terenów oczyszczania ścieków (tła obiektów) oraz z wartościami nieformalnej klasyfikacji jakości wód podziemnych. Z porównania wynika, że oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych nie stwarza zagrożenia zanieczyszczenia wód gruntowych związkami biogennymi. Istotnie wyższe wartości w stosunku do wód w tle wykazywał tylko N-NO₃, jednak jego ilości odpowiadały umownym wartościom z Ib i II klasy jakości wód podziemnych. Wpływ eksploatacji obu obiektów na stan czystości wód gruntowych odzwierciedlały jedynie stężenia potasu, które istotnie wyższe były w wodach na obiektach niż w tle i w obu przypadkach przekraczały umowne wartości z klasyfikacji jakości wód podziemnych.
EN
Paper presents the results of investigations on chemical composition of ground waters on the objects irrigated with wastewater from sugar and yeast factories. Wastewater from sugar factory was pre-treated in a storage tank before it was sprinkle-irrigated on the grassland. Wastewater from the yeast factory was diluted with water before it was sprinkle-irrigated on the arable land. Both objects irrigated with the wastewater functioned as natural soil-vegetation waste-water treatment plants. The purity of tested ground water was compared with the quality of water from outside of wastewater treatment areas (objects’ background) as well as with the values of informal underground water quality classification. The comparison showed that the treatment of wastewater in natural environment did not cause any risk of ground water pollution with biogenic compounds. The significantly higher, in relation to waters in the background, was only N-NO₃ concentration, however, these values corresponded with conventional values for lb and II ground water quality classes. An impact of both treatment objects on the purity of ground waters showed only potassium concentrations - significantly higher than in the background and exceeding in both cases the conventional classification values of underground water quality.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

475

Opis fizyczny

s.225-234,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wroclaw
autor
autor

Bibliografia

 • Brandyk T. 1978. Oczyszczanie i wykorzystanie rolnicze ścieków cukrowniczych i osadów z cukrowni. Rozp. hab. IMUZ Falenty: 113 ss.
 • Czyżyk F. 1994. Wpływ wieloletnich nawodnień ściekami na glebę, wody gruntowe i rośliny. Rozp. hab. IMUZ Wrocław-Falenty: 77 ss.
 • Czyżyk F., Paruch A. 1999. Some chemical properties of soils on fields of agricultural utilization of yeast wastes. Roczniki AR w Poznaniu CCCX. Melioracje i Inżynieria Środowiska 20 (cz. I): 7 - 17.
 • Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. PWN Warszawa: 355 ss.
 • Hus S., Kutera J. 1994. Wpływ nawodnień ściekami na środowisko. Roczniki AR w Poznaniu CCLXVIII, Melioracje i Inżynieria Środowiska (cz. I): 51 - 58.
 • Hus S., Kutera J., Pulikowski K. 1996. Zalecane technologie oczyszczania i utylizacji ścieków cukrowniczych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja XLII, Nr 283: 129 - 136.
 • Kowalski J., Moryl A. 1990. Metodyka i wstępne wyniki badań wpływu nawożenia mineralnego na zanieczyszczenie wód gmntowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja XXXIV, Nr 189: 151 - 156.
 • Kowalski J., Moryl A. 1993. Obszarowe zagrożenia jakości wód podziemnych wywołane działalnością rolniczą. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska IV, Nr 233: 317 - 326.
 • Kuczewski K., Paluch J. 1997. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych na terenach wiejskich w oczyszczalniach roślinno-glebowych. Wyd. AR Wrocław: 114 ss.
 • Kutera J. 1981. Wykorzystanie w rolnictwie ścieków z drożdżowni - zalecenia. IMUZ Falenty: 108 ss.
 • Kutera J. 1985. Wykorzystanie w rolnictwie ścieków przemysłu spirytusowo-drożdżowego. Mat. sem. nr 19. „Wykorzystanie w rolnictwie i leśnictwie ścieków przemysłowych”. Falenty: 73 - 85.
 • Majdowski F. 1982. Oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego w glebie. Rozp. hab. IMUZ Falenty: 100 ss.
 • Moryl A., Kajewski I., Kowalski J. 1992. Model decyzyjny sterowania obiegiem wody w zlewni rolniczej - wody podziemne. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja XL, Nr 211: 297 - 310.
 • Rozporządzenie 1991. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód powierzchniowych oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Dz. U. Nr 116, poz. 503.
 • Soil Quality - Characterisation of soil with respect to human exposure. 1999. ISO/TC 190/SC 7 N 97-ISO/CD 15800: 23 ss.
 • Staniewicz-Dubois H. 1995. Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 19 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-818c892a-d84d-4931-9af1-ca4137f9ee9f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.