PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Program ochrony lesnych zasobow genowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W warunkach naturalnych wolnych od znaczniejszej ingerencji człowieka zróżnicowanie genetyczne gatunków powstawało na drodze rekombinacji związanych z rozmnażaniem generatywnym, mutacji genetycznych i selekcji naturalnej eliminującej genotypy najmniej dostosowane do życia w określonych warunkach środowiska. Procesy te utrzymywały określone zróżnicowanie genetyczne populacji, które umożliwiało dostosowywanie się tych populacji do zmieniających się warunków środowiska. Obecnie jednak tempo zmian tych warunków zarówno w skali makro (ocieplenie klimatu - efekt szklarniowy) jak i w skali lokalnej wywoływane przez różnego rodzaju czynniki antropogeniczne (emisje przemysłowe, wylesienia, ingerencja człowieka) powodują, że utrwalone naturalne mechanizmy genetyczne są lub mogą być niewystarczające. Dlatego też zachowanie w długim okresie czasu określonych gatunków wymaga podjęcia specjalnych działań mających na celu ochronę ich zróżnicowania genetycznego. Do 1990 r. ochrona zróżnicowania genetycznego realizowana była jedynie pośrednio w programach hodowli selekcyjnej oraz w ramach szeroko rozumianych działań w zakresie ochrony przyrody. Pierwsze założenia koncepcji ochrony zróżnicowania genetycznego w Lasach Państwowych opracowano w „Programie ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010”. W pierwszym etapie do ochrony wytypowano 1000 wyłączonych drzewostanów nasiennych 18 gatunków drzew leśnych, 6400 drzew doborowych (genotypów) oraz 150 populacji zachowawczych wytypowanych na obszarze Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Ochronę ex situ realizuje się obecnie głównie w wybudowanym w 1995 r. Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. W drugim etapie realizacji programu ochrony oprócz działań prowadzonych dotychczas przewiduje się rozpoczęcie ochrony zróżnicowania genetycznego pozostałych gatunków stanowiących istotne składniki zbiorowisk leśnych (gatunki domieszkowe, krzewy, rośliny zielne itd.).
EN
Under natural conditions, without any human activities, genetic diversity of the species was created by recombination of genetic materials at the time of generative propagation, mutations and natural selection eliminating the genotypes less adapted to existing environmental conditions. Now the rates of these changes either, in global (greenhouse effect) and in local (air pollution, deforestation and negative anthropogenic influence) scales cause that these natural genetic mechanisms aren't sufficient and some of the species need additional protection for conservation their genetic variability. Unitil 1990 gene conservation of the forest plant species in Poland was realised indirectly in breeding programmes for conservation of the species, populations and genotypes valuable from breeding point of view. Also in National Parks and reserves a part of genetic variability was preserved on strictly and partly protected areas. First special programme for gene conservation of the forest species was started in 1991. Until now for gene conservation 1000 selected seed stands of 18 tree species, 6400 plus-trees and 150 gene reserves in State Forests and National Parks were chosen. Ex situ gene conservation is realised mainly in the Forest Gene Bank which has been established in Kostrzyca 4 years ago. At the next stage of this programme the list of species will be substantially extended including forest shrubs and herbs into gene conservation programme.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.123-136,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Badawczy Lesnictwa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa
Bibliografia
 • Bałut S. 1975. Nowe zasady gospodarki nasiennej w lasach Karpat Zachodnich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 162: 455-458.
 • Erikson G., Namkoong G., Roberds J.H. 1993. Dynamie gene conservation for unceration futures. Forest Ecology and Management 62: 15-37.
 • FAO. 1993. The challenge of sustainable management. What future for the world's forests? FAO: 1-128.
 • FAO. 1994. State of the worlds forests. FAO: 1-48.
 • Follow-Up Reports on the Ministerial Conferences on the Protection of forest in Europe. Volume I. 1998. Report on the Follow-Up of the Strasbourg and Helsinki Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe. Third ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe Lisbon, June 1998: 1-101.
 • Follow-Up Reports on the Mministerial Conferences on the Protection of forest in Europe. Volume II. 1998. Susteinable Forest management in Europe. Special Report on the Follow-Up of on the implementation of Resolutions H1 and H2 of Helsinki Ministerial Conference. Third ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe Lisbon, June 1998.
 • Hess M. 1965. Piętra Klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Jagielońskiego 115: 1-267.
 • Koski V., Skroppa T., Paule L., Wolf H., Turok J. 1997. Technical guidelines for genetic conservation of Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) IPGRI: 1-42.
 • Matras J., Burzyński G., Czart J., Fonder W., Korczyk A., Puchniarski T., Tomczyk A., Załęski A. 1993. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa: 1-62.
 • Souvanna Vong O., Malagnoux M., Palmberg-Lerche C. 1994. International cooperation in the conservation of Mediterranean forest genetic resources. Diversity Magazine. (Specialissue).
 • Sykes M.T., Prentice I.C. 1995. Boreal forest futures: Modelling the controls on tree species range limits and transient responses to climatr change. Wother and soil pollution. T. 82, 1/2: 415-428.
 • Turok J., Collin E., Demesure B., Erikssen G., Klinschmit J., Rusanen M., Stephan R. 1997. Noble Hardwoods Network. Raport of the second meeting. Lourizan, Spain. IPGRI: 1-172.
 • Turok J., Koski V. 1996. Picea abies Network. Report of the second meeting. Hyytiala, Finland, IPGRI: 1-67.
 • Turok J., Kremer A., Vires S. 1997. First meeting on Social Broadleaves. Bordeaux, France, IPGRI: 1-176.
 • Turok J., Palmberg-Lerche C., Scroppa T., Quedraogo A.S. 1995. Conservation of Forest Genetic Resources in Europe. Proceedings of the European Forest Genetic Resources Workshop. Sopron, Hungary, IPGRI: 1-57.
 • Załęski A., Matras J., Sabor J., Zajączkowska B. 1996. Leśna regionalizacja dla nasion i sadzonek w Polsce. Wyd. Fundacja Rozwoju SGGW Warszawa: 1-127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7a04be29-7090-4663-8367-f34570deb6a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.