PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 5 |
Tytuł artykułu

Wedrowki ryb slodkowodnych - wybrane przyklady z rodziny karpiowatych [przeglad literatury]

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Migrations of freshwater fish - chosen examples from the cyprinid family [review]
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Migration behavior of carp (Cyprinus carpio L.), bream (Abramis brama L.), roach (Rutilus rutilus L.), nase (Chondrostoma nasus L.), barbel (Barbus barbus L.), ide (Leuciscus idus L.), and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix L.) is presented. Fishes migrate in different periods of life. The main migrations are spawning migrations, feeding migrations, and wintering migrations. The distances covered by cyprinids differ, and range from several meters to many kilometers. Many species return to spawn in the same places each year, which is known as “homing” or “site fidelity”. Spawning grounds are chosen by fish near shore, where water is well oxygenated, warmer, and provides good food resources. Conditions in these waters are good for the development of fish eggs and then fish larvae.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
5
Opis fizyczny
s.20-24,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rybactwa Srodladowego w Olszynie, Olsztyn
Bibliografia
 • Antalfi A., Toelg I. 1975 - Ryby roślinożerne - (tłum.) E. Ławnik, Warszawa, PWRiL, 270 ss.
 • Backiel T., Zawisza J. 1968 - Synopsis of biological data on the bream Abramis brama (Linnaeus, 1758) - FAO Fisheries Synopsis nr 36, 120 pp.
 • Balon E.K. 1995 - Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from Roman gourmets to the swimming flowers - Aquaculture 129 (1-2): 3-48.
 • Baras E. 1995 - Seasonal activities of Barbus barbus: effect of temperature on time-budgeting - J. Fish Biol. 46 (5): 806-818.
 • Baras E., Cherry B. 1990 - Seasonal activities of female barbel Barbus barbus (L.) in the River Ourthe (Southern Belgium) as revealed by radio tracking - Aquat. Living Res. 3: 283-294.
 • Baras E., Lambert H., Philippart J.-C. 1994-Acomprehensiveassesment of the failure of Barbus barbus spawning migrations through a fish pass in the canalized River Meuse (Belgium) - Aquat. Living Resour. 7: 181-189.
 • Baras E., Lucas M. 2001 - Impacts of man’s modifications of river hydrology on the migration of freshwater fishes: a mechanistic perspective - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol. 1 (3): 291-304.
 • Bontemps S. 1968 - Znakowanie ryb w Bugu, Narwi i Zbiorniku Zegrzyńskim -Gosp. Ryb. 18 (12): 16-19.
 • Brylińska M., Boroń A. 2004 - The common bream Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Luciscinae, Cyprinidae) - UWM Olsztyn. Rozpr. i Monogr. nr 91, 108 pp.
 • Brylińska M., Bryliński E. 1970 - Wędrówki leszcza (Abramis brama L.) w kompleksie jeziorowym Wdzydze - Rocz. Nauk. Rol. Ser. H, 92 (2): 7-33.
 • Cala P. 1970 - On the ecology of the ide Idus idus (L.) in the River Kavlingean, South Sweden - Rep. of the Inst. Freshwat. Res., Drottnigholm 50: 45-99.
 • Clough S., Ladle M. 1997 - Diel migration and site fidelity in a stream-dwelling cyprinid, Leuciscus leuciscus - J. Fish Biol., 50 (5): 1117-1119.
 • Crook D.A. 2004 - Is the home range concept compatible with the movements of two species of lowland river fish? - J. Anim. Ecol., 73: 353-366.
 • Diamond M. 1985 - Some observations of spawning by roach Rutilus rutilus L., and bream Abramis brama L., and their implications for management - Aquacult. Fish. Manag. 16: 359-367.
 • Draganik B. 1997 - Ryby karpiowate w strefie przybrzeżnej i zalewach Morza Bałtyckiego - W: Systematyka i filogeneza świata zwierzęcego. Systematyka ryb karpiowatych Cyprinidae. Wyd. ART Olsztyn: 58-65.
 • Hancock R.S., Jones J.W., Shaw R. 1976 - A preliminary report on the spawning behaviour and nature of sexual selection in the barbel, Barbus barbus (L.) - J. Fish Biol., 9 (1): 21-28.
 • Hladik M., Kubecka J. 2003 - Fish migration between a temperate reservoir and its main tributary - Hydrobiologia, 504: 251-266.
 • Iwaszkiewicz M. 1968 - Świnka w dorzeczu Warty - Rocz. WSR w Poznaniu 43 (13): 43-50.
 • Kafemann R., Thiel R., Finn J.E., Neukamm R. 1998-The role of freshwater habitats for the reproduction of common bream Abramis brama (L.) in a brackish water system - Pol. Arch. Hydrob. 45 (2): 225-244.
 • Kamilov B.G., Salikhov T.V. 1996 - Nerest i vosproizvoditelnaja sposobnost belogo tolstolobika, Hypophthalmichthys molitrix reki Syrdari - Vopr. Ikhtiol., 36 (5): 631-637.
 • Kamler E., Keckeis H. 2000 - Reproduction and early life history of Chondrostoma nasus: implications for recruitment (a review) - Pol. Arch. Hydrob., 47 (1): 73-85.
 • Klich M. 2002 - Ochrona ryb reofilnych na przykładzie restytucji naturalnej populacji świnki (Chondrostoma nasus L.) w systemie rzeki Dunajec - Suppl. Acta Hydrob. 3: 63-68.
 • Koehn J.D. 2004 - Carp (Cyprinus carpio) as a powerful invader in Australian waterways – Freshwat. Biol., 49 (7): 882-894.
 • Kołder W. 1965 - Provisional results of research on the migration of fish in the upper basin of the River Vistula - Ekol. Pol. Ser. A, 13 (3): 33-37.
 • Kruk A. 2004 - Decline in migratory fish in the Warta River, Poland - Int. J. Ecohydrol. Hydrobiol., 4 (2): 147-155.
 • Krzywosz T. 1991 - Wędrówki, odłowy i wzrost tołpygi białej w systemie Wielkich Jezior Mazurskich - Komun. Ryb. (1): 11-12.
 • L’Abee-Lund J.H., Vollestad LA. 1987 - Homing precision of roach Rutilus rutilus in Lake Arungen, Norway - Env. Biol. Fish., 13 (3): 235-239.
 • Lucas M.C., Baras E. 2001 - Migration of freshwater fishes - Oxford (UK): Blackwell Science, 420 pp.
 • Lucas M.C., Batley E. 1996 - Seasonal movements and behaviour of adult barbel Barbus barbus, a reiverlne cyprinid fish: implications for river management - J. Appl. Ecol., 33 (6): 1345-1358.
 • Malinin L.K., Kijashko V.I., Linnik V.D. 1990 – Ekologicheskaja differenciacija nagulnykh skoplenij leshha - Trudy Inst. Biol. Vnutr. Vod, 60: 23-36.
 • Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.) 2008 - Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną - Dolnośląskie Wyd. Edu., Wrocław: 196 ss.
 • Molls F. 1999 - New insight into the migration and habitat use by bream and white bream in the floodplain of the River Rhine - J. Fish Biol., 55 (6): 1187-1200.
 • Pavlov D.S. 1989 - Structures assisting the migration of non-salmonid fish: USSR - FAO Fish. Tech. Pap. 308, 97 pp.
 • Pęczalska A. 1968 - Development and reproduction of roach (Rutilus rutilus L.) in the Szczecin Firth - Pol. Arch. Hydrob., 15 (2): 103-120.
 • Penaz M., Barus V., Prokes M., Homolka M. 2002 - Movements of barbel, Barbus barbus (Pisces: Cyprinidae) - Folia Zool., 51 (1): 55-66.
 • Penczak T. 1997. Ekologia krajowych Cyprinidae w ekosystemach rzecznych - przegląd literatury - W: Systematyka i filogeneza świata zwierzęcego. Systematyka ryb karpiowatych Cyprinidae. Wyd. ART Olsztyn: 49-57.
 • Pietrzak R. 2004 - Stary znajomy [karp] - Węd.Świat, (12): 46-47.
 • Pliszka F. 1951 - Wyniki badań nad wędrówkami ryb w Wiśle - Rocz. Nauk. Rol. 57: 273-283.
 • Pliszka F. 1953 - Spostrzeżenia nad wpływem warunków rozrodu ryb jeziorowych na liczebność populacji ich stadiów młodocianych - Pol. Arch. Hydrob. 1: 165-188.
 • Sakowicz S., Backiel T. 1953 - Migracje ryb przez kanał Tajty-Mamry - Rocz. Nauk. Rol. Ser. D, 67: 275-285.
 • Schmidt P. 1950 - Wędrówki ryb - Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa: 375 ss.
 • Shearer K.D., Mulley J.C. 1978 - The introduction and distribution of carp, Cyprinus carpio Linnaeus, in Australia - Aust. J. Mar. Freshwater Res., 29 (5): 551-563.
 • Singh A.K., Pathak A.K., Lakra W.S. 2010 - Invasion of an exotic fish - common carp, Cyprinus carpio L. (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in the Ganga River, India and its impacts - Acta Ichth. Piscat., 40 (1): 11-19.
 • Vollestad L.A., L’Abee-Lund J.H. 1987 - Reproductive biology of stream-spawning roach, Rutilus rutilus - Env. Biol. Fish., 18(3): 219-227.
 • Wilkońska H. 1967 - Wędrówka tarłowa płoci (Rutilus rutilus L.) w jeziorze Śniardwy- Rocz. Nauk. Rol. Ser. H, 90 (3): 517-538.
 • Wilkońska H., Żuromska H. 1967 - Obserwacje nad rozrodem szczupaka (Esox lucius L.) i płoci (Rutilus rutilus L.) w jeziorach Pojezierza Mazurskiego - Rocz. Nauk. Rol. Ser. H, 90 (3): 477-515.
 • Winter H.V., Fredrich F. 2003 - Migratory behaviour of ide: a comparison between the lowland rivers Elbe, Germany, and Vecht, the Netherlands-J. Fish Biol., 63 (4): 871-880.
 • Wiśniewolski W. 1992 - Wyniki zarybiania Zbiornika Zegrzyńskiego znakowanymi: tołpygą pstrą, karpiem i karasiem srebrzystym - Rocz. Nauk. PZW, 5: 105-118.
 • Wiśniewolski W. 2002 - Czynniki sprzyjające i szkodliwe dla rozwoju i utrzymania populacji ryb w wodach płynących - Suppl. Acta Hydrob. 3: 1-28.
 • Wiśniewolski W., Mokwa M„ Zioła S. 2008 - Migracje ryb - przyczyny, zagrożenia i możliwości ochrony - W: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnąśląskie Wyd. Edu. Wrocław: 10-19.
 • Witkowski A. 1994 - Jaź - Węd. Pol., (4): 26-27.
 • Wolny P. 1968 - Dalekowschodnie gatunki ryb roślinożernych w Polsce - Wszechświat, 46 (4): 88-91.
 • Załachowski W. 1992 - Ryby - zwierzęta świata - Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 600 ss.
 • Zawisza J. 1970-Wędrówki leszczy jezior przymorskich - Rocz. Nauk. Rol. Ser. H 92 (1): 121-142.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-771e6ac1-c89c-4f1f-afba-5841592c174f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.