PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 490 |
Tytuł artykułu

Wplyw zwiekszonej czestotliwosci uprawy buraka cukrowego w plodozmianie na stan zachwaszczenia pol

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1987-1992 w RZD Bałcyny k. Ostródy, na glebie brunatnej płowej, pylastej, kompleksu pszennego dobrego, przeprowadzono drugą rotację ścisłego doświadczenia polowego nad koncentracją uprawy buraka cukrowego w płodozmianie. Uprawiano go w płodozmianach 6-polowych poczynając od kontrolnego (16,7%), przez umiarkowanie specjalistyczny płodozmian buraczany (33,3%), wysoce specjalistyczny płodozmian buraczany (50%), aż do monokultury - uprawa ciągła. W doświadczeniu nie stosowano herbicydów. Skład gatunkowy oraz obsadę chwastów na poletkach z burakiem cukrowym określano przed pierwszą pielęgnacją mechaniczną. Średnio dla całego doświadczenia w 6-letnim okresie badań stwierdzono występowanie 290 siewek chwastów na 1 m². Jako gatunki dominujące wykazano: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Stellaria media, Poa annua, Capsella bursa- pastoris, Viola arvensis, Matricaria maritima ssp. inodora, Fallopia convolvulus, Lamium amplexicaide, Polygonum lapathifolium. Wzrost częstotliwości uprawy buraka cukrowego w 6-polowym płodozmianie z jednego do dwóch pól spowodował zmniejszenie obsady chwastów o 6,8%, dalszy wzrost do trzech pól skutkował redukcją zachwaszczenia o 13,6%, natomiast uprawa buraka w monokulturze obniżyła obsadę chwastów aż o 45,9%. Narastanie udziału buraka cukrowego w płodozmianie doprowadziło do niewielkich zmian gatunkowych w zbiorowiskach chwastów, dopiero uprawa buraka cukrowego w monokulturze doprowadziła do relatywnego zmniejszenia udziału dominujących gatunków: Chenopodium album i Thlaspi arvense oraz nasilenia występowania Poa annua, Agropyron repens i Sonchus arvensis.
EN
In the years 1987-1992 a second rotation of field experiment on sugar beet concentration in crop rotation was carried out on a loamy, brown, good wheat soil. Sugar beet was grown in 6-field crop rotation from control rotation (1 : 6), through moderate specialised beet rotation (2 : 6), highly specialised beet rotation (3 : 6), to continuous cropping. While carrying out the experiment no herbicides were applied. Weed infestation level and weed floristic composition on sugar beet plots were recorded before first mechanical weeding. 290 weed seedlings per square meter were found as an average weed infestation level in the experiment for the 6-years investigation period. The dominant weed species were: Chenopodium album, Thlaspi arvense, Stellaria media, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Viola arvensis, Matricaria maritima ssp. inodora, Fallopia convolvulus, Lamium amplexi-caule, Polygonum lapathifolium. The increase of sugar beet cropping frequency from 1 field to 2 fields in 6-field crop rotation (from 1 : 6 to 2 : 6) resulted in the reduction of weed infestation by 6.8%, the further increase to 3 fields (3 : 6) resulted in the 13.6% reduction of weed infestation. In the case of sugar beet monoculture weed infestation was reduced by 45.9%. The increase of sugar beet cropping frequency in the scopes from 1 : 6 to 3 : 6 resulted in slight changes in floristic weed composition, whereas sugar beet cropping in monoculture resulted in a decrease of dominant weed species, namely: Chenopodium album and Thlaspi arvense and an increase of Poa annua, Agropyron repens, and Sonchus arvensis.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
490
Opis fizyczny
s.257-264,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Plac Lodzki 3, 10-718 Olsztyn
autor
autor
Bibliografia
 • CUSSANS G. W. 1986. The potential for integrated weed control. Proc. IIRB, Bruxelles 12-13 II 1986, 49: 253-262.
 • MEYR H., WIDMER U. 1986. Konkurenz der Unkrauter und Einfluss auf die Unkraut- bekamp-fungsysteme in Zuckerrubenbau. Proc. IIRB Bruxelles 12-13 II 1986, 49: 263-275.
 • NIEWIADOMSKI W. 1980. Główne problemy teoretyczne specjalistycznych zmianowań. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 29: 5-14.
 • NIEWIADOMSKI W., ZAWIŚLAK K. 1982. Waloryzacja specjalistycznych zmianowań. Acta Univ. Agric. Sborn. Vys. Zemed. V Brne 30(3): 9-19.
 • OCZAPOWSKI M. 1837. Gospodarstwo wiejskie. T. VI. Uprawa roślin fabrycznych. Wyd. S H Mierzbach, Warszawa.
 • OIEN S. 1986. A farmer's view - integrated weed control or control when the problem arises. Proc. URB, Bruxelles 12-13 II 1986, 49: 411-419.
 • PAWŁOWSKI F., WESOŁOWSKI M. 1988. Wpływ stopnia zachwaszczenia na plonowanie buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 349: 17-24.
 • TYBURSKI J. 2002. Tolerancyjność buraka cukrowego na zwiększoną częstotliwość uprawy. Rozprawy i Monografie 58. Wyd. UWM Olsztyn: 94 ss.
 • WEVERS J.D.A., AARTS H.F.M., KONWENHOVEN J.K. 1986. The effect of predrilling cultural practices on weed problems and control methods in sugar beet. Proc. IIRB, Bruxelles 12-13 II 1986, 49: 303-319.
 • ZAWIŚLAK K. 1980. Stopień specjalizacji zmianowań a aktualne i potencjalne zachwaszczenie stanowisk. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 29: 283-291.
 • ZAWIŚLAK K., ADAMIAK E. 1987. Zbiorowiska chwastów buraka cukrowego uprawianego w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 44: 179-190.
 • ZAWIŚLAK K., RYCHCIK B. 1997. Burak cukrowy w płodozmianie i monokulturze w świetle 20-letnich badań statycznych w Polsce północno-wschodniej. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 64: 227-236.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-769aa684-0873-4319-b5f7-ba97c6a06f4a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.