PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 11 | 4[23] |
Tytuł artykułu

Z badan nad przystosowaniem rezerwatow przyrody do zwiedzania. Turystyka w rezerwatach przyrody - tak czy nie? - dyskusji ciag dalszy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Adjusting nature reserves to meet educational purposes. A cycle sequel: What kind of tourism in nature reserves?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rezerwaty przyrody tworzy się głównie dla celów zachowawczych – naukowych i dydaktycznych. Niekiedy obszarom tym przypisuje się także funkcje turystyczne, a nawet rekreacyjne. Dopuszczalność i sposoby udostępniania rezerwatów do zwiedzania są szeroko dyskutowane w piśmiennictwie specjalistycznym. Różne są także, zarówno w kraju jak i za granicą, wprowadzane w rezerwatach elementy infrastruktury służące realizacji przypisywanych im funkcji. W pracy przedstawia się wyniki badań prowadzonych w latach 2006-2008 w 25 rezerwatach zlokalizowanych na terenach województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. Celem badań było sprawdzenie – czy i w jaki sposób dany rezerwat jest przystosowany do wypełniania funkcji dydaktycznych i turystycznych.
EN
Nature reserves are established mainly for conservative, scientific and educational purposes. Occasionally, tourist and even recreation functions are attributed to these areas. The issue of admissibility and accessibility of nature reserves to the public have been widely discussed in specialist literature. There are also different elements of infrastructure in national and foreign reserves to meet reserves’ purposes. This paper describes the results of research conducted between the year 2006-2008 in 25. reserves of north-west Poland (in Lubuskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie voivodeship). The aim of this research was to test weather a given reserve was adopted to meet the educational and simultaneously tourist purposes, assigned to it and how it had been done. All the regulations in the order on establishing a natural reserve and preservation plan have been checked; also the localization of protected ecosystems, their land development and state of their preservation have been analysed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
Opis fizyczny
s.151-157,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wielkopolska Wyzsza Szkola Turystyki i Zarzadzania, Poznan
Bibliografia
 • Anderwald D. 2007. Turystyka ornitologiczna – co to takiego? W: Turystyka w obszarach Natura 2000. Wnuk Z., Ziaja M. (red.) Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 275-288.
 • Denisiuk Z. 2007. Ochrona przyrody a udostępnianie obszarów chronionych do zwiedzania – problemy i metody ich rozwiązania. W: Jaka turystyka w rezerwatach przyrody? Materiały V Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 17-32.
 • Kamieniecka J. 1995. (Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 6, Warszawa.
 • Kurczewski R. 2001. Ecotourism – chances and threats. Ecology International Jurnal for Ecology Problems of the Biosphere, 4.
 • Kurczewski R. 2006.Where is ecotourism heading for in Poland? Polish Jurnal of Environment Studies, vol. 15, no 5c, Olsztyn.
 • Lamorski T. 2007. Turystyka zrównoważona czy zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych? W: Wnuk Z., Ziaja M. (red.) Turystyka w obszarach NATURA 2000. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 241-249.
 • Miedzińska I. 2008. Turystyka przyrodnicza – podstawy teoretyczne i determinanty rozwoju. W: Turystyka w regionie (1), Turystyka przyrodnicza, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Sulechowie, Sulechów: 9-17.
 • Mirek Z. 2003. Turystyka w obszarach chronionych. W: Jaka turystyka w rezerwatach chronionych, Materiały z V Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka” Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów: 211-212.
 • Olaczek R. 2007. Kultura ekologiczna przeciw filisterstwu. W: Turystyka w obszarach Natura 2000. Wnuk Z., Ziaja M. (red.) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów: 13-22.
 • Prędki R. 2007. Uwagi o ochronie otoczenia przyrodniczego pieszych szlaków turystycznych i zasad zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Turystyka w obszarach Natura 2000. Wnuk Z., Ziaja M. (red.) Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 69-74.
 • Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, Piękoś K. (red.), AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Polskie Tow. Leśne, Wydz. Leśny SGGW, Lasy Państwowe, Warszawa 2004.
 • Przyroda i kultura, Olaczek R. 1987 (red.). Wyd. Ligii Ochrony Przyrody, Warszawa : ss. 76.
 • Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. 1985. Zasady korzystania z przyrodniczych obszarów chronionych, Zakład Wydawnictw Instytutu Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 • Referowska-Chodak E. 2008. Turystyka i rekreacja w rezerwatach przyrody. W: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Siwiński W., Tauber R.D., Mucha Szajek E. (red.) Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Pol. Stow. Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań: 361-370.
 • Staniewska-Zątek W. 2007. Turystyka a przyroda i jej ochrona. Bogunki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.: ss.76.
 • Staniewska-Zątek W. 2008a. Ekoturystyka – nowe wyzwanie czy nowe (tylko) pojęcie? Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej. W: Staniewska-Zątek W., Sankowski T., Szczepanowska E., Muszkieta R. (red.) Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, seria Monografie nr 1/08, Poznań: 147-156.
 • Staniewska-Zątek W. 2008b. Uwarunkowania funkcji dydaktycznej rezerwatów – na przykładzie badań w rezerwatach województwa lubuskiego. W: Nowe trendy rozwoju turystyki , Gołembski G. (red.), Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów: 105-113.
 • Symonides E. 2003. Turystyka w rezerwatach przyrody – refleksje Głównego Konserwatora Przyrody. W: Jaka turystyka w rezerwatach przyrody? Materiały z V Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 13-16.
 • Witkowska-Wawer L. 2003. Zasady i formy udostępniania turystycznego rezerwatów przyrody. W: Jaka turystyka w rezerwatach przyrody? Materiały z V Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów: 109-112.
 • Zaręba D. 2000. Ekoturystyka Wyzwania i nadzieje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: ss.184.
 • Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu.Wyd. SGGW, Warszawa: ss.252
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-765cb4a0-0dfc-4469-82fe-f0a52be46484
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.