PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 27 | 1-2 |
Tytuł artykułu

Optymalizacja planowania na szczeblu lokalnym przy uzyciu Systemow Informacji Geograficznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera wyniki studium „Optymalizacja planowania na szczeblu lokalnym przy użyciu Systemów Informacji Przestrzennej", wykonanego w ramach projektu badawczego INTERREG II C „Lokalne i regionalne narzędzia planowania dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego obszaru CADSES”. Głównym celem projektu było określenie - we współpracy z samorządami gmin, powiatów i zarządu województwa - możliwości optymalizacji procesu planowania przy uwzględnieniu Systemów Informacji Geograficznej, na modelowych przykładach z Niemiec i Polski (gminy Dolnego Śląska). W trakcie badań określono znaczenie instrumentów informacyjnych mających odniesienie przestrzenne w kontekście rozwoju gminnego, jak również możliwości zastosowania Systemów Informacji Geograficznej dla lokalnych instrumentów planowania, szczególnie formalnego i nieformalnego sposobu wspierania zrównoważonego rozwoju przestrzennego. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż: - planowane środki są zdeterminowane głównie przez oczekiwane bezpośrednie efekty użytkowe; - współpraca między gminami w zakresie GIS jest na Dolnym Śląsku ważnym punktem odniesienia - wskazuje na to dolnośląski system informacji przestrzennej. Systemy branżowe powinny zostać w przyszłości zintegrowane; - trudności powstają na granicy gmina-powiat. Powiaty powinny przyjąć funkcję koordynującą; - brak funduszy na poziomie gmin utrudnia rozwój, jednak ważniejsza jest motywacja decydentów; - brak jest wyobrażeń dotyczących dalszych możliwości zastosowań GIS.
EN
The paper describes outcomes of the study "Optimisation of planning at a local level using the Systems of Spatial Information" that has been completed within the framework of the research project INTERREG II C "Local and regional tools of planning for sustainable spatial development of CADSES region". The main goal of the project was describing - in co-operation with self-governments of gminas (local communities) and poviats (counties) and with voivodship (regions) management - the possibilities of planning process optimisation using the Systems of Geographical Information, based on the model examples from Germany and Poland (gminas of Lower Silesia). The studies described the significance of spatial information instruments in the context of gmina development, and possibilities of using Geographical Information Systems for local planning instruments, especially for formal and informal support of sustainable spatial development. Results of the surveys that have been carried out lead to the following conclusions: - The planned resources are determined mainly through the expected direct use effects. - In Lower Silesia co-operation among the gminas regarding GIS is an important reference point - this is indicated in the Lower Silesia spatial information system. Sector specific systems should in future be integrated. - Difficulties are created between gminas and poviats. Poviats should take on a co-ordinating function. - Lack of funds at gmina level hampers development; however more important is motivation of the decision-makers. - Lack of ideas related to further possibilities of GIS use.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
27
Numer
1-2
Opis fizyczny
s.97-109,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Regioplan Sp.z o.o., 53-148 Wroclaw, ul.Wolbromska 7
Bibliografia
  • Brzuchowska J„ Osowicz T. 1994 Informatyczny system wspomagania gospodarki przestrzennej - Ogólna Koncepcja/Planowanie przestrzenne. Zarys metod i technik badawczych. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Bagińskiego. Wrocław
  • Huber M. 1994 Multimedia enhances GIS aplications, GIS World, December
  • Kistowski M„ Iwańska M. 1997 Systemy Informacji Geograficznej - zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe, Poznań
  • Materiały z Sympozium - Dolnośląski System Informacji Przestrzennej - Wspólne Łącze Informacyjne o regionie, Polkowice 27 kwietnia 2000 - „Koncepcja Budowy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej" - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geodezji i Kartografii
  • Urbański J. 1997 Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-76208a8b-8933-4cc4-a15f-bb988ab21bcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.