PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 503 |
Tytuł artykułu

Spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich Euroregionu 'Pomerania'

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozpoznano specyfikę i uwarunkowania podejmowania działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich Euroregionu „Pomerania”. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na poznanie czynników stymulujących i hamujących ekonomiczną aktywność mieszkańców obszarów wiejskich. Chodzi tu również o wykazanie, jaki wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej wywiera przestrzenna lokalizacja firm, a zwłaszcza oddziaływanie pobliskiej granicy państwa. Badania przeprowadzono w czwartym kwartale 2002 roku na obszarach wiejskich Euroregionu „Pomerania”. Objęto nimi 43 przedsiębiorców wiejskich (wywiad z zastosowaniem standaryzowanego kwestionariusza). Stwierdzono, że średnia wieku badanych przedsiębiorców, głównie mężczyzn (82%) wynosiła około 46 lat. Większość badanych firm (57%) to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Przedsiębiorcy legitymowali się przede wszystkim wykształceniem średnim (40%), zawodowym (34%) i wyższym (26%). Prowadzona działalność gospodarcza, to głównie handel (38%), produkcja (29%), przetwórstwo (19%) i usługi (14%). Większość badanych przedsiębiorców (76,7%) potrafiła podać nazwę euroregionu, na terenie którego prowadzona jest ich firma. Znacznie mniej, bo 50% respondentów uważało, że taka forma współpracy transgranicznej jest potrzebna, zdecydowani przeciwnicy to około 23% przedsiębiorców. Natomiast resztę (27%) stanowiły osoby, które w tej kwestii nie miały wyrobionej opinii.
EN
The paper aimed at getting acquainted with the specificity and determinants of enterprising actions taken in rural areas of „Pomerania” Euroregion. The authors focused on learning about the factors that activate and impede economic activity of rural area inhabitants. Their aim was also to show the impact of spatial location of enterprises (especially the influence of the State border hi proximity) on undertaking of economic activity. The research was carried out in the last quarter of 2002 on rural areas of „Pomerania” Euroregion. 43 rural entrepreneurs were included in the survey (interview with standard questionnaire). The results showed that the average age of entrepreneurs (mainly men - 82%) was about 46. Most of surveyed enterprises (57%) were microenterprises, which employ up to 9 people. Entrepreneurs , education was mainly secondary (40%) and vocational (34%); higher education gat 26%. Their economic activity included mainly trade (38%), production (29%), food processing (19%) and services (14%). Most of the entrepreneurs (76.7%) could recognise the name of Euroregion in which their enterprises carried out economic activity. Less (50%) respondents were of opinion that such a form of transborder cooperation is necessary, whereas about 23% entrepreneurs were decidedly against that form of cooperation. The rest of respondents (27%) were people of not established opinion on the issue.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
503
Opis fizyczny
s.333-348,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Wyzsza Szkola Informatyki i Ekonomii, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, ul.Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn
autor
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Lin N. 1999. Social networks and status attainment. Annual Review of Sociology 25: 467-487.
  • Makarski S. 1997. Przedsiębiorczość mieszkańców wsi i perspektywy jej rozwoju w płd.-wsch. Polsce. Międzyn. Konf. Nauk. Trzcinica: 46 ss.
  • Makarski S. 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. IRWiR PAN Warszawa: 279 ss.
  • Niedzielski E. 2000. Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich. UWM Olsztyn: 158 ss.
  • Orłowska A., Krukowski K. 2001. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Praktyczne problemy przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod red. H. Wnorowskiego, A. Letkiewicza, Uniwersytet w Białymstoku: 134-159.
  • Schasching J. 1997. Wskazania nauki społecznej Kościoła na okres przemian systemowych - od kolektywizmu do gospodarki rynkowej, w: Katolicyzm społecznych a Polska współczesna. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa: 46-72.
  • Sikorska-Wolak I. 2000. Innowacje i przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym, psychologicznym i edukacyjnym, w: O humanistyczny wymiar przedsiębiorczości wiejskiej. Praca zbiorowa pod red. Z. J. Przychodzenia. SGGW, Warszawa: 24-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-75a3ba6d-b9d6-49ae-b789-73905361c718
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.