PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 490 |
Tytuł artykułu

Wplyw warunkow glebowych na konkurencyjnosc owsa gluchego [Avena fatua L.] wobec jeczmienia jarego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie wazonowe założone metodą serii niezależnych realizowano w latach 2000-2001. Obsada roślin była stała i wynosiła 10 szt. na wazon. Jęczmień jary i owies głuchy (Avena fatua L.) rosły w stosunku 1 : 0, 1 : 1 oraz 0 : 1. Wysiewano je na trzech różnych glebach: lekkiej, średniej i ciężkiej. Warunki glebowe wyraźnie wpływały na rozwój i wzajemne relacje między jęczmieniem jarym i owsem głuchym. W fazie 3-4 liści nie stwierdzono istotnego wpływu rodzaju gleby na rozwój korzeni obu gatunków, natomiast wzrost części nadziemnych przebiegał najkorzystniej na ogół na glebie średniej. W końcu wegetacji najwyższą produkcyjnością odznaczał się jęczmień jary nadal na glebie średniej, natomiast owies głuchy - na glebie średniej tylko wtedy, gdy rósł samodzielnie. Gdy poddany był on konkurencji ze strony rośliny uprawnej, rozwijał się najkorzystniej na glebie lekkiej. W obecności chwastu jęczmień jary zwiększał plon ziarna i słomy, podczas gdy owies głuchy w towarzystwie rośliny uprawnej ograniczał swój rozwój i płodność. Przewaga jęczmienia jarego nad owsem głuchym była największa na glebie średniej, a najmniejsza - na glebie lekkiej.
EN
A pot experiment of randomized complete block design was conducted in 2000-2001. Spring barley and wild oats (Avena fatua L.) were grown at 1 : 0, 1 : 1, 0 : 1 ratio with total density of 10 plants per pot. The species were seeded in three different soils: light, medium-heavy and heavy. Soil conditions affected significantly the growth and interaction between spring barley and wild oats. When plants had 3-4 leaves there was no significant effect of soil type on the development of roots of the two species but the growth of aboveground plant parts was most favourable on the medium heavy soil. At the end of growing season spring barley was most productive on medium heavy soil and wild oats was most productive on this type of soil when grown alone. Under competition from barley it best developed best on the light soil. The presence of weed increased the grain and straw yield of spring barley, while wild oats in the presence of barley reduced its growth and fecundity. The predominance of barley over wild oats was the greatest on medium-heavy soil and the smallest on the light soil.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
490
Opis fizyczny
s.187-193,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul. Norwida 25, 50-375 Wroclaw
Bibliografia
 • DHALIWAL B.K., FROUD W.R.J., CALIGARI P.D.S. 1993. Variation in competitive ability of spring barley cultivars. Aspects Appl. Biol. 34: 373-376.
 • EVANS R.M., THILL D.C., TAPIA L., SHAFII B., LISH J.M. 1991. Wild oat (Avena fatua)and spring barley (Hordeum vulgare) density affect spring barley grain yield. Weed. Technol. 5(1): 33-39.
 • GAWROŃSKA-KULESZA A., ROSZAK W. 1987. Plonowanie, zdrowotność i zachwaszczenie roślin uprawianych w zmianowaniu tradycyjnym i uproszczonym. Rocz. Nauk Roln. Ser. A 106(3): 45-66.
 • GRANT R. 1994. Simulation of competition between barley and wild oats under different managements and climates. Ecological Modelling 71(4): 269-287.
 • LANNING S. P., TALBERT L.E., MARTIN J.M., BLAKE T.K., BRUCKNER P.L. 1997. Genotype of wheat and barley affects light penetration and wild oat growth. Agron. J. 89(1): 100-103.
 • MARTIN M.P.L.D., FIELD R.J. 1988. Influence of time of emergence of wild oat on competition with wheat. Weed Res. 28(2): 111-116.
 • MORISHITA D.W., THILL D.C. 1988. Wild oat (Avena fatua) and spring barley (Hordeum vulgare) growth and development in monoculture and mixed culture. Weed Sci. 36(1): 43^8.
 • MORISHITA D.W., THILL D.C., CALLIHAN R.H. 1986. Effects of induced water stress on the growth, gas exchange and water potentials of wild oat and spring barley. Proc. Western Society of Weed Science. Phoenix, Arizona. USA, 26 II 1986, Vol. 39: 174.
 • PARYLAK D. 1996. Konkurencyjne pobieranie składników pokarmowych przez jęczmień jary i chwasty. Fragm. Agron. 4: 68-74.
 • PARYLAK D. 2000. Wpływ odczynu gleby na pobieranie składników pokarmowych przez żółtlicę drobnokwiatową (Galinsoga parviflora Cav.). Annales UMCS, Sec. E, 60, suppl. 17: 143-149.
 • ROLA J. 1990. Dynamik von Unkrautpopulationen auf leichten Boden in Polen. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz, Sonderheft 12: 97-100.
 • ROONEY J.M., BRAIN P., CASELEY J.C., BUTLER D.R. 1993. Early competition of Avena fatua or Galium aparine and Triticum aestivum with differing soil types and sowing times. Proceedings of international conference, Brighton, UK, 22-25 XI 1993, 2: 619-624.
 • SATORRE E.H., SNAYDON R.W. 1992. A comparison of root and shoot competition between spring cereals and Avena fatua L. Weed Res. 32(1): 45-55.
 • WESOŁOWSKI M., BERBEĆ S., BORIN M., SATTIN M. 1994. Cultivar as a soil sickness preventing factor in continuous cropping of spring barley. Proceedings of the third congress of the European Society for Agronomy, Padova University, Abano- Padova, Italy, 18-22 IX 1994: 754-755.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-753fcffc-018b-4658-a716-4b59f524be63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.