PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1992 | 34 | 3 |
Tytuł artykułu

Bottom macrofauna of the Szczecin Lagoon [ north-western Poland ]

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Makrofauna denna Zalewu Szczecinskiego [ polnocno-zachodnia Polska ]
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Species composition, density, and biomass of the Szczecin Lagoon macrofauna from 1984-1988 were studied. Between-station differences in fauna composition were related to differences in salinity, type of bottom, and location and allowed division of the stations into 4 groups. Changes in numbers and biomass of macrofauna were interrelated within the whole area of investigation. The causes of the changes could not be determined with certainty. A strong decrease in the zebra mussel (Dreissena polymorpha) population, reported earlier, was confirmed.
PL
Badania makrofauny dennej Zalewu Szczecińskiego prowadzono w latach 1984-1988 w ramach kompleksowych badań tego zbiornika przez Instytut Oceanografii Rybackiej i Ochrony Morza Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pobierając próby z wyznaczonych stanowisk (ryc. 1) określano głębokość i charakter podłoża (tabela I), a prowadzone równolegle badania hydrochemiczne dostarczyły informacji o warunkach fizykochemicznych wód przydennych (tabela II). Ze względu na różnice w lokalizacji, rodzaju podłoża i zasoleniu, stanowiska pogrupowano w cztery rejony. Dla makrofauny poszczególnych stanowisk obliczono wskaźnik różnorodności Simpsona, określono zakresy liczebności i biomasy a także ilości łowionych w różnych okresach czasu taksonów (tabela VII). Dla wydzielonych rejonów wyliczono częstość występowania w nich taksonów (tabela III), a także przeciętną liczebność i biomasę makrofauny stwierdzoną w kolejnych latach badań (tabela VIII). Wyniki analizy podobieństwa (ryc. 2) pozwoliły wytypować zasolenie jako czynnik najbardziej różnicujący faunę (odrębność stanowiska J od pozostałych), a także ukazały znaczenie podłoża (rozdzielenie stanowisk o dnie mulistym i piaszczystym). Analiza statystyczna wykazała, że stanowiska o podłożu mulistym nie różniły się istotnie między sobą pod względem liczebności i biomasy makrofauny (tabela IV), natomiast na podłożu piaszczystym wyróżniono stanowiska o istotnie wyższych lub niższych wartościach niektórych parametrów. Zmiany w liczebności i biomasie makrofauny na poszczególnych stanowiskach w okresie prowadzenia badań zachodziły na ogół w sposób skorelowany (tabele V, VI). Lata 1986-1987 były okresem o niższych wartościach liczebności i biomasy makrofauny (tabela VIII). Wzdłuż profili (ryc. 1) przechodzących przez miejsca masowego niegdyś występowania Dreissena polymorpha w Wielkim Zalewie zebrano szereg prób, w których nie stwierdzono obecności przedstawicieli tego gatunku. Pewne ilości D.polymorpha w Wielkim Zalewie łowiono na stanowiskach M i F (ryc. 1).
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
34
Numer
3
Opis fizyczny
s.253-274,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, Szczecin
Bibliografia
 • Commito J.A., E.M. Boncavage, 1989. Suspension-feeders and coexisting infauna: an enhancement counterexample. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 125, 33-42.
 • Day J.H., J.G. Field, M.P. Montgomery, 1971. The use of numerical methods to determine the distribution of the benthic fauna across the continental shelf of North Carolina. J. Anim. Ecol., 40, 1, 93-125.
 • Dybern B. J., A. Ackefors, R. Elmgren, 1976. Recommendations on methods for marine biological studies in the Baltic Sea. BMB Publ., 1, 98 pp.
 • Field J.G., K.R. Clarke, R.M. Warwick, 1982. A practical strategy for analysing multispecies distribution patterns. Mar. Ecol. Prog. Ser., 8, 37-52.
 • Garbacik-Wesołowska A., 1969. Roślinność Zalewu Szczecińskiego - Vegetation of the Firth of Szczecin - Prace MIR w Gdyni, 15/A, 103-119.
 • Girjatowicz J.P., 1990. Atlas zlodzenia wód polskiego wybrzeża Bałtyku - Ice cover atlas for Polish Baltic coastal waters. Akademia Rolnicza Szczecin, Urząd Morski Szczecin i OPGK Szczecin, 2nd ed., 33 pp.
 • Giziński A., M. Jagodzińska, N. Wolnomiejski, I. Grygiel, 1980. Zoobenthos of the muddy areas of Szczecin Lagoon. Acta Univ. Nicolai Copernici, 48, 12, 41-59.
 • Gray J.S., 1974. Animal-sediment relationships. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 12, 223-261.
 • Jacobi C. M., 1987. The invertebrate fauna associated with intertidal beds of the brown mussel Perna perna (L.) from Santos, Brazil. Stud. Neotrop. Fauna, 22, 57-72.
 • Lance G.N., W. T. Williams, 1967. A general theory of classificatory sorting strategies. Computer J., 9, 373-380.
 • Majewski A., 1980. Rozkład częstości zasolenia wody. W: A. Majewski (Red.): Zalew Szczeciński [Frequency distribution of water salinity. In: A.Majewski (Ed.): Szczecin Lagoon], Warszawa, IMGW, WKŁ, 205-207.
 • Mikulski J. St., 1982. Biologia wód śródlądowych [Biology of inland waters]. Warszawa, PWN, 491 pp.
 • Neubaur R., 1927. Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna des Stettiner Haff und der Swinemünder Bucht. Z. f. Fisherei, 25, 245-261.
 • Pawłowski L.K., 1936. Pijawki [Leeches] (Hirudinea). Fauna Słodkowodna Polski [Freshwater fauna of Poland], 26, 176 pp.
 • Pielou E. C., 1969. An introduction to mathematical ecology. New York-Sydney-Toronto, Wiley-Interscience, 286 pp.
 • Pliński M., 1972. Zmiany dominacji gatunków w fitoplanktonie Zalewu Szczecińskiego w latach 1968 i 1969 [Changes in phytoplankton species dominance in the Szczecin Lagoon in 1968 and 1969]. Opracowania MIR - Ekosystemy Morskie IV. Badania Zalewów. Zakład Oceanografii Gdynia, 37-61.
 • Remane A., 1958. Ökologie des Brackwässers. In: A. Remane, C. Schlieper: Die Biologie des Brackwassers. Die Binnengewasser, 22, 1-216.
 • Sokal R. R., F. J. Rohlf, 1981. Biometry. San Francisco, W.H. Freeman and Comp., 2nd ed., 859 pp.
 • Świerczyński M., P. Kadela, K. Kolasa, 1986. Biologia i ekologiczna rola racicznicy (Dreissena polymorpha Pall.) w doczyszczaniu wód Roztoki Odrzańskiej i południowej części Zalewu Wielkiego [Biology and ecological role of the zebra mussel (D.polymorpha) in purification of the waters of the Roztoka Odrzańska and southern part of the Wielki Zalew]. Spectrum, 2, 1, 91-109.
 • Tsuchiya M., M. Nishihira, 1985. Islands of Mytilus as habitat for small intertidal animals: effect of island size on community structure. Mar. Ecol, Prog. Ser., 25, 71-81.
 • Wetzel R. G.,1975 Limnology. London-Toronto, W.B. Saunders Comp. Phil, 743 pp.
 • Wiktor J., 1960. Zarys warunków biologicznych Zalewu Szczecińskiego - Outline of biological conditions of the Szczecin Lagoon’s waters. Pol. Arch. Hydrobiol., 7, 7-21.
 • Wiktor J., 1962. Jakościowe i ilościowe badania fauny dennej Zalewu Szczecińskiego - Quantitative and qualitative investigations of the Szczecin Firth bottom fauna. Part II. Prace MIR w Gdyni, 11/A, 81-112.
 • Wiktor J., 1969. Biologia Dreissena polymorpha (Pall.) i jej ekologiczne znaczenie w Zalewie Szczecińskim - The biology of D.polymorpha (Pall.) and its ecological importance in the Firth of Szczecin. Stud. i Mat. MIR w Gdyni, 5/A, 1-88.
 • Wiktor J., K. Wiktor, 1954. Jakościowe i ilościowe badania fauny dennej Zalewu Szczecińskiego - Quantitative and qualitative investigations of the Szczecin Bay bottom fauna. Part I. Prace MIR w Gdyni, 7, 127-152.
 • Wiktor K, 1972. Zmiany w rozwoju planktonu Zalewu Szczecińskiego jako wynik zmian w warunkach fizykochemicznych środowiska, spowodowanych gospodarką człowieka [Changes in plankton of the Szczecin Lagoon as a result of changes in the physico-chemical conditions of the habitat due to human activity]. Opracowania MIR, Ekosystemy Morskie IV, Badania Zalewów, Zakład Oceanografii Gdynia, 63-132.
 • Wolnomiejski N., I. Grygiel, 1989. Makrofauna dna mulistego Zalewu Szczecińskiego - Macrofauna of the muddy bottom of the Szczecin Lagoon. St. i Mat. MIR w Gdyni, 29/A, 1-42.
 • Wypych K. 1980. Osady denne Zalewu Szczecińskiego. W: A. Majewski (Red.): Zalew Szczeciński [Bottom sediments of the Szczecin Lagoon. In: A. Majewski (Ed.): Szczecin Lagoon]. Warszawa, IMGW, WKŁ, 54-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-74e3687e-3929-4e85-9ddc-65f90145ac6d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.