PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 41 |
Tytuł artykułu

Analiza uzytkowosci rozplodowej loch rasy duroc hodowanych w chlewni Zakladu Doswiadczalnego IZ w Siejniku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizą objęto 524 lochy rasy duroc, które były utrzymywane w latach 1984-1992 w chlewni zarodowej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Siejniku oraz 1230 pochodzących od nich miotów. Płodność badanych loch okazała się niższa w porównaniu ze średnią krajową obejmującą sektor państwowy i prywatny, a zbliżona do płodności uzyskiwanej w fermach państwowych. Najwięcej prosiąt dały lochy w 4. miocie. Liczba prosiąt odchowanych do 21. dnia była mniejsza niż średnia dla kraju i nie przekraczała 8 prosiąt w miocie. Wydajność mleczna loch była mniejsza niż 40 kg, a jej szczyt wystąpił w 2. i 3. cyklu rozpłodowym. Badane lochy charakteryzowały się krótszym okresem międzymiotu niż średnia tej cechy dla kraju.
EN
The analysis concerned 524 duroc sows which were bred in the breeding piggery of the Ex­perimental Station of the Institute of Animal Husbandry in Siejnik, as well as 1230 litters origina­ting from those sows. The fertility of the sows being examined turned out to be lower than the country average from both the state sector and the private one, but it was close to the fertility achieved in state farms. The largest number of piglets were delivered in the fourth litter. The number of piglets raised to the 21st day was lower than the country average, and it did not go beyond 8 piglets in the litter. The lactation yield of sows was lower than 40 kg, and its maximum level occurred in the 2nd and 3rd reproductive cycle. The sows were characterized by a farrowing interval shorter than the country average one.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
41
Opis fizyczny
s.13-21,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Bibliografia
 • Collins Dictionary of the English Language. 1980. London and Glasgow.
 • CZARNECKI R., OWSIANNY J., WEJKSZA D., SACK H., 1986, Wpływ pory roku oraz kolejno­ści miotu na poziom użytkowości rozrodczej loch rasy wbp na przykładzie chlewni Boguszyn. Zesz. Nauk. AR Szczec, Zoot, 120: 95-103.
 • DAZA A., OVEJERO I., PEREZ-GUZMAN M.D., BUXADE C. 1989. Analisis de algunos fac- tores que influyen en la duracion del intervale destete - cubricion fertil de la cerda. Prod. Sanid. Anim., 4 (3): 163-173.
 • DUNIEC H., RÓŻYCKI M. 1991. Użytkowość tuczna i rzeźna świń linii 990 i rasy duroc. Rocz. Nauk. Zoot, 18 (1-2): 109-119.
 • DYRCZ S. 1980. Wpływ sezonu oproszenia i kolejności miotu na użytkowość rozpłodową loch. Rocz. Nauk. Zoot, 7(1): 317-326.
 • DZIADEK B. 1989. Możliwości świń rasy duroc. Trz. Chl. 1: 3-7.
 • DZIADEK В., DZIADEK K. 1986. Sutki u loch rasy duroc i mieszańców z udziałem tej rasy. Prz. Hod., 54 (19): 26-27.
 • DZIADEK K., DZIADEK B. 1988. Świnie rasy duroc w ZZD Pawłowice. Prz. Hod., 56 (4): 25-29.
 • DZIADEK K., DZIADEK B. 1989. Świnie rasy duroc i linii 990 w krzyżowaniu użytkowym. Prz. Hod., 57 (17): 5-7.
 • DZIKOŃSKI K., KARMELITA M. 1987. Wykorzystanie knurów rasy duroc w krzyżowaniu towa­rowym. Prz. Hod., 55 (12): 27-29.
 • FALKOWSKI J., GROSZKOWSKA A. 1993. Obserwacje nad wpływem sezonu, liczby prosiąt odsądzonych w miocie i kolejnego oproszenia na długość jałowienia loch. Acta Acad. Agricult. Olst. Tech. Zoot., 40.
 • GRUDNIEWSKA B. FALKOWSKI J., ZALEWSKI H. 1978. Wpływ kolejności oproszeń, sezonu i roku kalendarzowego na niektóre cechy użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp. Zesz. Nauk. ART Olszt., Zoot., 17: 87-100.
 • GRUDNIEWSKA В., GROSZKOWSKA A, HANISZ M., DADUN D. 1989. Wyniki tuczu świń rasy wbp i mieszańców F1 (wbp x D) przy zastosowaniu żywienia normowanego i do woli. Materiały na V Międzynarodową Konferencję Naukową. Poświętne.
 • GRUDNIEWSKA В., MILEWSKA W., LEWCZUK A., ELJASIAK J., KOZERA W. 1993. Wyni­ki użytkowania rozpłodowego loch rasy pbz-24 krytych knurami rasy duroc. Acta Acad. Agricult. Olst. Tech. Zoot., 40:
 • KAMYCZEK M., DZIADEK K.., DZIADEK B. 1990. Porównanie strat prosiąt ras wbp i duroc podczas odchowu do wieku 70 dni. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 384: 51-55.
 • KRIDER J.L., CONRAD J.H., CAROLL W.E. 1982 Swine Production. McGraw-Hill Book Com­pany, USA.
 • MICHALSKI Z., KAMYCZEK M., 1990, Charakterystyka miotów przy urodzeniu pochodzących od loch ras duroc i wbp. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 384: 115-118.
 • OKULARCZYK S. 1984. Użytkowość loch i przyczyny ich brakowania w gospodarstwach spec­jalistycznych. Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. 22: 111-124.
 • POMYKOŁ A., CHOJNOWSKI M. 1976. liczba sutek jako nowy element wyceny wartości hodow­lanej świń. Prz. Hod., (44) 7: 18-19.
 • RUDA M. 1989. Efekty rozpłodowe i zdrowotność stada zarodowego świń rasy duroc. Trz. Chl. 2: 2-3.
 • SAMBRAUS H.H. 1989. Atlas der Nutztierrassen. Eugen Ulmer GmbH, Stuttgart.
 • Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 1992.1993. IZ Kraków.
 • WĘCKOWICZ E., DUNIEC H., WĘCKOWICZ H., HARAŚNY Z. 1992. Porównanie użytkowo­ści tucznej i rzeźnej potomstwa po knurach duroc i L990 kojarzonych z lochami rasy wielkiej białej polskiej. Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. 31: 149-156.
 • YOUNG L.D., JOHNSON R.K., OMTVEDT LT. 1976. Reproductive performance of swine bred to produce purebred and two-breed cross litters. J Anim. Sci. 42 (5): 1133-1149.
 • ZAJĄC J. 1988. Hodowla świń rasy duroc w KHZ Stubno. Prz. Hod., 56 (23): 26-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7495f6ff-c84e-4326-938c-7707625de46f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.