PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 414 |
Tytuł artykułu

Wplyw dobowych wahan poziomu wod jeziora Kwiecka na zageszczenie i architekture pedow trzciny pospolitej Phragmites australis [Cav.] Trin.ex Steudel

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W strefie zalewowej Jeziora Kwiecko, powstałej na skutek pracy elektrowni szczytowo-pompowej, wytyczono stałe transekty o różnym poziomie zatapiania. Badano wpływ zatapiania w cyklu dobowym na strukturę przestrzenną i morfologię populacji trzciny pospolitej. Stwierdzono, że wzrost intensywności zatapiania wpływa bezpośrednio na zwiększenie zagęszczenia i redukcję architektury pędów. Ograniczeniu ulega wysokość i średnica pędów, ich powierzchnia asymilacyjna oraz długość wiech. Wysiłek cenopopulacji zatapianych skierowany jest na powiększenie areałów osobniczych, a dominujące rozmnażanie wegetatywne potwierdza stabilność populacji.
EN
Inundation zone of the Kwiecko Lake came into being as a result of the operations of a nearby pumped-storage power station. Permanent transects were set out in this zone according to different levels of flooding. The influence of daily amplitudes of the water level on spatial structure and morphology of common reed populations was studied. It has been found that an increase in the intensity of flooding directly influences an increase of the density of the population and a reduction of shoot architecture. The height and the diameter of the shoots are limited, so are the assimilation surface and the length of panicles. The efforts of the flooded cenopopulations are directed toward expanding individual areas. Stability of the populations is enforced by the dominant vegetative reproduction.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
414
Opis fizyczny
s.331-342,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Techniczno-Rolnicza, Al.Prof.S.Kaliskiego 7, 85-760 ul.Bydgoszcz
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Aulak W. (1976). Rozwój i produkcja runa w zespole Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 jako jeden z elementów podstawowego poziomu troficznego w ekosystemach leśnych. Zesz. Nauk. SGGW-AR, Rozpr. Nauk. 60, 1-151, Warszawa.
 • 2. Bernatowicz S. (1963). Dynamika flory naczyniowej w Jeziorze Arklickim. Pol. Arch. Hydro- biol. 11, 2, 145-156.
 • 3. Bogucki Z. (1977). Elementy statystyki dla biologów. Statystyka opisowa, 117, Wyd. UAM, Poznań.
 • 4. Drwal J., Lange W. (1988). Kierunki degradacji systemu limnologicznego Jeziora Żarnowieckiego po uruchomieniu elektrowni szczytowo-pompowej. W: Churski Z. (ed.) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce. Rozpr. U.M.K. Toruń.
 • 5. Dykyjova D. (1973). Ekomorfózy a ekotypy rákosu obecného Phragmites communis Trin. Preslia, 43, 120-138.
 • 6. Dykyjova D., Hradecka D. (1976). Production ecology of Phragmites communis I. Relations of two ecotypes to the microclimate and nutrient conditions of habitat, Folia Geobot. Phytotax., 11, 23-61.
 • 7. Falencka M. (1983). Struktura i dynamika populacji Impatiens noli-tangere L. w różnych warunkach ekologicznych. Praca doktorska Uniw. Warsz.
 • 8. Falińska K. (1981). Eksperymentalne badania biologii populacji wieloletnich roślin zielnych. Wiad. Bot., 25, 209-230.
 • 9. Falińska K. (1990). Osobnik populacja fitocenoza. PWN, Warszawa.
 • 10. Gołdyn R. (1990). Wpływ podpiętrzania wód na procesy ekologiczne w jeziorach służących jako zbiorniki retencyjne. CPBP, Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. II, Ekologia jezior, ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty w ekosystemach. 125-163 Wyd. SGGW, AR, Warszawa.
 • 11. Haslam S. (1969). The developmnent of shoots in Phragmites communis Trin., Ann. Bot., 33, 695-709.
 • 12. Haslam S. (1970). The performance of Phragmites communis Trin in relation to water supply. Ann. Bot., 33, 867-877.
 • 13. Haslam S. (1971). Community regulation in Phragmites communis Trin., I., Monodominant stands, J. Ecol., 59, 1, 65-74.
 • 14. Hutchinson G. E. (1975). A treatise on limnology III. Limnological botany. J. Wiley and Sons, New York, London, Sydney, Toronto.
 • 15. Kershaw K. A. (1978). Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. PWN, Warszawa.
 • 16. Kraska M. (1988). Reakcje ekosystemu jeziornego na wody podgrzane ze szczególnym uwzględnieniem hydromakrofitów. Wyd. UAM, Biol. 36, Poznań.
 • 17. Kuflikowski T. (1968). Zarastanie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1964- 1969. Acta Hydrobiol., 20, 1, 79-100.
 • 18. Pieczyńska E. (1972). Ecology of the eulitoral zone of lakes. Ekol. Pol. 20, 44.
 • 19. Szajnowski F. (1973). Relationship between leaf area index and shoot production of Phragmites communis Trin. Pol. Arch. Hydrobiol., 20, 2, 257-268.
 • 20. Śpiewakowski E.R. (1974). Badania nad zmianami w szacie roślinnej pod wpływem nierytmicznych wahań poziomów wody w zespole jezior "Elektrowni Wodnej Żydowo". Wyd. WSP Słupsk.
 • 21. Śpiewakowski E. R. (1977). Kierunki zmian szaty roślinnej w strefach zalewowych elektrowni wodnej w Żydowie. W: E.R. Śpiewakowski (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Pomorza Środkowego. Wyd. WSP Słupsk, 43-58.
 • 22. Śpiewakowski E.R., Wielicka M., Piasecki J. (1987). Anatomical-morphological changes in Glycerin aquatica (L.) Wahlb. and Phalaris arundinacea L. growing in the zona inundated by the Kwiecko Lake. Acta Soc. Bot. Polon., 56, 1, 147-154.
 • 23. Śpiewakowski E.R., Korczyński M. (1993). Wpływ elektrowni wodnej w Żydowie na dynamikę przemian flory jezior Kamienno i Kwiecko oraz ich stref zalewowych. Fragm. Flor. Geobot., 38, 1, 1-15.
 • 24. Wilkoń-Michalska J. (1985). Structure and dynamics of the inland populations of Salicornia patula. Vegetatio, 61, 145-154.
 • 25. Żuk B. (1989). Biometria stosowana. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-7448fae0-7c75-4500-8cba-d6c6bb48ba3d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.