PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2000 | 46 | 1 |

Tytuł artykułu

Drogi zanieczyszczenia surowców zielarskich drobnoustrojami

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Omówiono źródła zanieczyszczenia surowców zielarskich bakteriami i grzybami. Najczęściej drobnoustroje te przedostają się do surowców zielarskich za pośrednictwem flory epifitycznej swoiście przystosowanej do życia na roślinach oraz wraz z florą pochodzącą ze środowiska naturalnego roślin, to jest z gleby, wody i powietrza. Do innych źródeł zanieczyszczenia surowców zielarskich zalicza się drobnoustroje patogenne, wywołujące choroby roślin leczniczych, a także niewłaściwe suszenie i przechowywanie surowców zielarskich, co może doprowadzić do rozwoju mikroflory znajdującej się w materiale roślinnym.
EN
The sources of herbal raw material contamination with bacteria and fungi were discussed. These microorganisms get into herbal raw materials by means of epiphytic flora specifically adapted to life on plants and flora originating from plant natural environment, i.e. from soil, water and air. Pathogenic microorganisms causing diseases of medicinal plants are the other way of herbal raw material contamination. Unsuitable drying and storage of herbal raw material may also bring about to the development of microflora occurring in plant material.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

46

Numer

1

Opis fizyczny

s.35-51,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Roslin i Przetworow Zielarskiech, ul.Libelta 27, 61-707 Poznan

Bibliografia

 • 1. AHEARN D.G.: W: Opportunistic pathogens (Red. J.E. Prier, H. Friedman). Macmillan, London 1974, s.129.
 • 2. AJELLO L.: Bact. Rev. 1967, 31, 6.
 • 3. ALTERAŞ I., EVOLCEANU R.: Mycopath. Mycol. Appl. 1969, 38, 151.
 • 4. BAGLEY S.T. i wsp.: Appl. Environ. Microbiol. 1978, 36, 178.
 • 5. BHATNAGER D., ZERINGUE H.J.: World Neem Conference, Bangalore (Indie) 1993, s.33.
 • 6. BILGRAMI K.S., SINHAK.K., SINHAA.K.: Indian J. Med. Res. 1992,96В, 171.
 • 7. BORECKI Z.: Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa 1987, s.223.
 • 8. CHMIEL M.: XXIII Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s.108.
 • 9. CHOCHRIAKOW M.K. (Red.): Klucz do oznaczania chorób roślin. PWRiL, Warszawa 1973.
 • 10. CHOURASIA H.K., ROY A.K.: Int. J. Pharmacogn. 1991, 29, 197.
 • 11. CIEGLER A.: Mycopathol. 1979, 65, 5.
 • 12. DEIBEL R.H.: Bact. Rev. 1964, 28, 330.
 • 13. DOMINIK Т., MAJCHROWICZ I.: Ekol. Pol. Ser. A, 1964, 12, 79.
 • 14. DOWSON W.J.: Bakteriozy roœlin. PWRiL, Warszawa 1963.
 • 15. DUNCA S. i wsp.: Biol. Veget. (Rumunia) 1996, 42, 123.
 • 16. ELBANOWSKA A., GÓRECKI P., IWASZKIEWICZ J. :Wiad.Ziel. 1981, №2,2.
 • 17. FARAG R.S., DAW Z.Y., ABO-RAYA S.H.: J. Food Sci. 1989, 54, 74.
 • 18. FRAZIER W.C., WESTHOFF D.C.: Food microbiology. McGraw-Hill Book Company. New York 1978, s.72.
 • 19. FUROWICZ A., NOWAKOWSKI W., MATUSZCZYK S.: Med. Wet. 1980,36,268.
 • 20. GAJEWSKA J.K.: XXIII Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s.109.
 • 21. GOŁĘBIOWSKA J.: Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa 1986, s.l36.
 • 22. HECKER W. i wsp.: Pharm. Ind. 1976, 38, 373.
 • 23. HESSELTINE C.W.: Mycopath. Mycol. Appl. 1969, 39, 371.
 • 24. HORUBAŁA A.: Podstawy przechowalnictwa żywności. PWN, Warszawa 1975, s.31.
 • 25. HUTHANEN C.N.: J. Food. Prot. 1980, 43, 195.
 • 26. IZRAILSKI W. (Red.): Bakteryjne choroby roślin. PWRiL, Warszawa 1962.
 • 27. JAKOWLEWA Z.M. (Red.): Mikroflora rastenij i poczw. Izd. Nauka, Nowosybirsk 1973.
 • 28. JAWETZ E., MELNICK J.L., ADELBERG E.A.: Przegląd mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa 1991, s.346.
 • 29. KAFEL S.: Żywn., Żywienie, Zdrowie 1997, Nr 3, 214.
 • 30. KAŁUŻEWSKI S.: W: Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badań diagnostycznych (Red. M. Kańtoch). PZWL, Warszawa 1987.
 • 31. KAWECKA Z.: Wiad. Ziel. 1989, Nr 6, 12.
 • 32. KAZNOWSKI A.: XXIII Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s.l27.
 • 33. KĘDZIA В.: Herba Pol. 1989, 35, 213.
 • 34. KĘDZIA В.: Herba Pol. 1990, 36, 55.
 • 35. KLUCZEK J.P.: Mikol. Lek. 1996, 3, 181.
 • 36. KLUCZEK J.P.: Mikol. Lek. 1996, 3, 265.
 • 37. KNITTEL M.D. i wsp.: Appl. Environ. Microbiol. 1997, 34, 557.
 • 38. KOCHMAN J., WĘGOREK W. (Red.).: Ochrona roślin. PWRiL, Warszawa 1963.
 • 39. KRIEG N.R., HOLT J.G. (Red.): Bergey's manual of systematic bacteriology, Vol. 1. Williams and Wilkins, Baltimore-Hong Kong-London-Sydney 1984, s.467.
 • 40. KROGULSKA В.: Przem. Spoż. 1996, Nr 6, 17.
 • 41. KROGULSKA В., MALESZEWSKA J.: Roczn. PZH 1987, 38, 160.
 • 42. KULICZEWA N.N. i wsp.: Mikrobiologija 1996, 65, 416.
 • 43. LEIMBECKR.: Dtsch. Apoth.-Ztg. 1987, 127, 1221.
 • 44. LLEWELLYN G.C., BURKET M.L., EADIE Т.: J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1981, 64, 955.
 • 45. LUGAUSKAS A.: Mikromycety okulturennych poczw Litowskoj SSR. Mokslas, Wilnius 1988, s.83.
 • 46. MARENDIAK D., KOPČANOVÁ L', LEITGEB S.: Pol'nohospodárska mikrobiológia. Priroda, Bratislava-Praha 1987, s.280.
 • 47. MARSZEWSKA-ZIEMIĘCKA J.: Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych. PWRiL, Warszawa 1974, s.200.
 • 48. MIĘDZYBRODZKI J., TYSZKA M.: Mikrobiol. Med. 1997, Nr 2, 7.
 • 49. MŁODECKI H., PIEKARSKI L.: Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, Warszawa 1987.
 • 50. MISLIVEC P.B.: W: Food mycology (Red. M.E. Rhodes). G.K. Hall and Co., Boston 1979, s.20.
 • 51. MISRA N.: Z. Lebensm. Unters. Forsch. 1981, 172, 30.
 • 52. MUNDT J.O.: Appl. Microbiol. 1963, 11, 136.
 • 53. MUNDT J.O.: Appl. Microbiol. 1963, 11, 141.
 • 54. MUSZYŃSKI Z.: Post. Aerozoloter. 1993, 1, 203.
 • 55. MÜLLER G., LIETZ P., MÜNCH H.-D.: Mikrobiologie pflanzlicher Lebensmittel. | VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1988, s.216.
 • 56. NAZARKIEWICZ A.: Wiad. Ziel. 1979, Nr 2, 14.
 • 57. NESTER E.E. i wsp.: Microbiology, microbes, and man. Holt, Reinhart and Winston, Inc., New York 1973, s.594.
 • 58. NIKONOROW M.: Post. Mikrobiol. 1971, 10, 187.
 • 59. NOWAK A., KUR J.: Post. Mikrobiol. 1995, 34, 271.
 • 60. OTČENAEK M., DVOŘÁK J., KUNERT J.: Mycopath. Mycol. Appl. 1967, 31, 151.
 • 61. PALUCH J. (Red.): Mikrobiologia wód. PWN, Warszawa 1973, s.202, 239.
 • 62. PRAŻMO Z.: XXIII Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s.113.
 • 63. PRAŻMO Z., DUTKIEWICZ J.: XXIII Zjazd Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s. 130.
 • 64. RANJAN K.S., SAHAY S.S., CHOUDHARY A.K.: Geobios 1992, 19, 38.
 • 65. ROSEBURY Т.: Microbiology indigenous to man. McGraw Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London 1962, s.237.
 • 66. RUBAN E.L.: Fizjologija i biochimija przedstawitielej roda Pseudomonas. Nauka, Moskwa 1986, s.6.
 • 67. SEROCZYŃSKA M.: Wiad. Ziel. 1979, Nr 4, 15.
 • 68. SCHNEIDER E.: Dtsch. Apoth.-Ztg. 1987, 127, 1683.
 • 69. SMIRNOW W.W., REZNIK S.R., WASILEWSKAJA I.A.: Sporoobrazujuszczije aerobnyje bakterii - producenty biołogiczeski aktiwnych wieszczestw. Naukowa Dumka, Kiejew 1982, s.lll.
 • 70. SPIESIWCEWA N.A.: Mikozy i mikotoksykozy zwierząt. PWRiL, Warszawa 1969, s.193.
 • 71. SWATEK F.E., WILSON J.W., OMIECZYNSKI D.T.: Mycopath. Mycol. Appl. 1967, 32, 129.
 • 72. SZATHMÁRY S.: Mycopath. Mycol. Appl. 1966, 30, 345.
 • 73. SZAMBER A.: Zarys mikrobiologii rolniczej. PWN, Warszawa 1985, s.258.
 • 74. SZLACHTA R.: Przem. Spoż. 1996, Nr 6, 20.
 • 75. ŚWIĘCICKA I., HAUSCHILD Т.: Post. Mikrobiol. 1996, 35, 27.
 • 76. ULFIG K.: Roczn. PZH 1985, 36, 497.
 • 77. ULFIG K.: Roczn. PZH 1986, 37, 335.
 • 78. WEIS J., SEELIGER H.P.R.: Appl. Microbiol. 1975, 30, 29.
 • 79. ZIEMIŃSKA S. i wsp.: Roczn. PZH 1980, 31, 199.
 • 80. ZIEMIŃSKA S. i wsp.: Roczn. PZH 1980, 31, 519.
 • 81. ŻURAWSKA-OLSZEWSKA J., MISIAK G., KRZESŁOWSKA I.: XXIII Zjazd. Pol. Tow. Mikrobiol., Łódź 1996, s.112.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-67cf63a4-64f7-4f06-871a-94631d2443e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.