PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Ocena produktywnosci i wzajemnego oddzialywania roslin uprawianych w miedzyplonie scierniskowym

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Estimation of productivity and interactions between plants cultivated in a stubble catch-crop

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 1997-1999 w Stacji Doświadczalnej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin AR Kraków w Prusach koło Krakowa porównano plonowanie bobiku i gorczycy białej, wysianych w czystym siewie oraz jako 2 lub 3 gatunkowe mieszanki międzyplonów ścierniskowych. Obiekty - gorczycy białej uprawianej w siewie czystym oraz w trójgatunkowej mieszance krzyżowej z rzodkwią oleistą i facelią błękitną, plonowały istotnie wyżej od pozostałych międzyplonów. Gorczyca biała odznaczała się dużym tempem wzrostu, co pozwalało jej wykształcać najwyższe rośliny, dominujące w siewie mieszanym nad gatunkami towarzyszącymi. Gorczyca biała znajdowała lepsze warunki do wzrostu i plonowania w mieszankach, w porównaniu do siewu czystego, dlatego należy rozwijać jej uprawę w formie mieszanek międzyplonów ścierniskowych. Bobik wysiewany w czystym siewie oraz trójgatunkowa mieszanka (rośliny strączkowe) tego gatunku z peluszką i wyką, plonowały istotnie niżej od międzyplonów w skład których wchodziła gorczyca biała. Sposób uprawy bobiku wpływał na kształtowanie się cech morfologicznych roślin. W porównaniu z siewem czystym, uprawa bobiku w mieszance z peluszką i wyką spowodowała wydłużenie roślin oraz zwiększenie liczby i łącznej powierzchni liści z pojedynczej rośliny. Uprawa bobiku w czystym siewie stymulowała rozwój samosiewów jęczmienia ozimego, dlatego ich biomasa w tym obiekcie była największa.
EN
Yielding of stubble intercrops of faba bean and white mustard, grown in pure stands and as 2 and 3-species mixtures, was examined in the Experimental Station of Department of Plant Production in Prusy near Kraków in the years 1997-1999. Objects with white mustard grown as pure stand and in 3-species mixture with radish and phacelia, yielded significantly higher than other intercrops. White mustard developed the highest plants, which dominated the other species in mixtures, as a consequence of a high growth level. White mustard had better growth and yield conditions in mixtures as compared to pure stands, which should be the reason for growing this plant as a component of mixtures in stubble intercrops. Faba bean as a pure stand and a 3-species mixture (leguminous) with field pea and vetch, yielded significantly lower, as compared to intercrops with white mustard. Faba bean cultivation system influenced morphological traits of this species. Comparing to pure stand, growing in mixture with field pea and vetch resulted in elongation of stems and in increased number and total area of leaves from a single plant of faba bean. Growing faba bean in pure stand stimulated the development of winter barley self-seeding, and biomass of self-seeding in this object was the highest.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.303-312,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
autor
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow
autor
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

Bibliografia

 • Andrzejewska J. 1999. Międzyplony w zmianowaniach zbożowych. Post. Nauk Rol. 1/99: 19-31.
 • Bochniarz J. 1977. Warunki i możliwości uprawy poplonów ścierniskowych w Polsce. Rozpr. habilit. IUNG Puławy 125: 118 ss.
 • Demidowicz G., Gonet Z. 1976. Bonitacja klimatu Polski dla uprawy poplonów ścierniskowych. Pam. Puławski 66: 202-213.
 • Dewit C.T., Van Den Bergh J.P. 1965. Competition between herbage plants. Neth. J. Agric. Sci. 13(2): 212-221.
 • Dworakowski T. 1998. Działanie międzyplonu ścierniskowego w ogniwie zmianowania zboża ozime - zboża jare. Frag. Agron. XV(3): 90-99.
 • Jensen E.S. 1992. The release and fate of nitrogen from catch crop materials decomposition under field conditions. J. Soil Sci. 43: 335-345.
 • Karlson-Strese E.M., Umaerus M., Rydberg I.1996. Strategy for catch crop development. I. Hypothetical ideotype and screening of species. Acta Agric. Scand. B. Soil and Plant Sci. 46: 106-111.
 • Krzymuski J. 1998. Zmiany w strukturze zasiewów i wartości przedplonów zbóż w latach 1971-1995. Rocz. Nauk Rol. Ser. A, 113: 9-20.
 • Kuś J., Jończyk K. 2000. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 59-65.
 • Mead R., Willey R.W. 1980. The concept of a „land equivalent ratio” and advantages in yields from intercropping. Expl. Agric. 16: 217-228.
 • Skinder Z., Sypniewski J. 1999. Międzyplony, w: Szczegółowa uprawa roślin. Z. Jasińska i A. Kotecki (Red.), Wyd. AWA Wrocław t. II: 329-359.
 • Willey R.W., Rao M.R. 1980. A competitive ratio for quantifying competition between intercrops. Expl. Agric. 16: 117-125.
 • Zając T., Antonkiewicz J. 2005. Zawartość i nagromadzenie makropierwiastków w biomasie międzyplonów ścierniskowych i wsiewek śródplonowych w zależności od doboru gatunków i sposobu ich siewu. Pam. Puławski (w druku).
 • Zając T. 2006. Znaczenie nawozowe międzyplonów w uprawie pszenicy. Post Nauk Roln. 3: 9-23.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-642fed60-ece6-49e5-a237-3f6b164caf44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.