PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 517 | 2 |
Tytuł artykułu

Reakcja wybranych odmian ziemniaka na zaraze, czarna nozke i mokra zgnilizne w testach labolatoryjnych

Warianty tytułu
EN
Reaction of some cultivars to late blight, black leg and soft rot in labolatory tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2003-2004 porównano odporność 40 odmian ziemniaka uprawianych w różnych warunkach na porażenie przez zarazę ziemniaka, czarną nóżkę i mokrą zgniliznę. Materiał do badań stanowiły 7-tygodniowe rośliny ziemniaka, pobierane z pola i wyprowadzone z kultur in vitro, wcześniej wysadzane pod osłonami, oraz bulwy pobierane z każdej testowanej odmiany w 8-tygodniu po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych metodą zakażania odciętych liści, fragmentów łodyg i bulw. Stwierdzono istotność różnic w porażaniu się genotypów zarodnikami Ph. infestans i bakteriami z rodzaju Erwinia między grupami odmian. Wyższą wrażliwość tkanek roślin i bulw zaobserwowano w materiale pochodzącym z pola. Istotnie niższą wrażliwość na te patogeny wykazały późne odmiany ziemniaka, a dla genotypów wczesnych i średnio wczesnych potwierdzono ich większą podatność.
EN
In the years 2003-2004 the resistance of 40 cultivars potato cultivated under different conditions to late blight, black leg and soft rot was compared. The experiment was performed on 7-week old plants cultivated in the field or from pathogen-free in vitro cultures. The deteched leaves, stem sections and tuber slices were artificially inoculated under laboratory conditions. A significance of differences in sporulation density of Ph. infestans and bacteria Erwinia was observed between groups of potato cultivars. A higher susceptibility of plant tissues and tubers was observed in the material obtained from the field. A significantly lower susceptibility to those pathogens was noted in late potato cultivars and early and mid-early genotypes proved their higher susceptibility.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
517
Numer
2
Opis fizyczny
s.841-852,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zaklad Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin w Radzikowie, 76-009 Bonin
Bibliografia
 • Flier W.G., Bosch G.B.M., Turkensteen L.J. 2003. Stability of partial resistance in potato cultivars exposed to aggressive strains of Phytophthora infestaos. Plant Pathology 52(3): 326-337.
 • Kapsa J. 1984. Wpływ niektórych czynników na zmienną reakcję odmian ziemniaka na zgnilizny bulw w badaniach laboratoryjnych. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 31: 91-101.
 • Kapsa J. Gawińska-Urbanowicz H. 2004. Możliwości monitorowania występowania pierwszych infekcji zarazy (Phytophthora infestans) w uprawach ziemniaka. Biul. IHAR 232/233: 307-313.
 • Perombelon M.C.M. 2002. Potato diseases caused by soft rot erwinias: an overview of pathogenesis. Plant Pathology 51(1): 1-12.
 • Pietkiewicz J. 1989. Zwalczanie zarazy ziemniaka. Instrukcja upowszechnieniowa 1/89. Instytut Ziemniaka, Bonin: 20 ss.
 • Schlenzig A., Habermayer J., Zinkernagel V. 1999. Serological detection of latent infection with Phytophthora infestaos in potato stems. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 106(3): 221-230.
 • Sekrecka D., Turska E. 2000. Bank zasobów genowych ziemniaka in vitro - gromadzenie i wykorzystanie. Hodowla Roślin Nasiennictwo 1: 32-35.
 • Sobkowiak S., Zarzycka H., Lebecka R., Zimnoch-Guzowska E. 2001. Wpływ terminów oceny na zmienność wirulencji i agresywności wybranych izolatów Phytophthora infestans w stosunku do ziemniaka. Konf. „Ochrona ziemniaka”. Kołobrzeg, 19-20 04. 2001. IHAR Oddz. Bonin: 144-149.
 • Stead D. 1999. Bacterial diseases of potato: relevance to in vitro potato seed production. Potato Research 42(3/4): 449-456.
 • Zarzycka H., Sujkowski L. 1989. Skuteczność testu listkowego jako metody oceny odporności ziemniaków na Phytophthora infestans. Rocz. Nauk Roln. E 18(1): 81-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-63248a69-e976-4d35-afc2-d9e8b977a682
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.