PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 459 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka gospodarki wodno-sciekowej malych zakladow przetworstwa rolno-spozywczego na wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy omówiono gospodarkę wodno-ściekową w małych zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na wsi, w których powstaje ok. 25 m³ na dobę ścieków. Do zakładów tych zalicza się ubojnie i masarnie, mleczarnie i serownie, przetwórnie owoców, warzyw i marynat, zakłady drobiarskie i paszowo-utylizacyjne oraz cukrownie. Szczegółowo przedstawiono charakterystykę ilościową i jakościową ścieków oraz osadów ściekowych jak również sposoby ich unieszkodliwiania.
EN
Paper describes water management and sewage treatment in small rural food processing plants producing ca. 25 m³ of sewage a day. These plants include slaughter houses and butchers', dairy and cheese plants, fruit and vegetable processing plants, poultry plants, fodder plants and sugar factories. Quantitative and qualitative characteristics of sewage and sludge and the methods of their disposal have been presented in details.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
459
Opis fizyczny
s.125-152,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych, Falenty, 05-090 Raszyn
autor
Bibliografia
 • BOHNER B., GUTHY K. 1991a. Abschatzung der Belastung milchwirtschaftlicher Abwasse durch chlorabspaltende Desinfektionsmittel. Teil I. Deutsche Milchwirtschaft. Hildeishem. 42 31 5: 981-982.
 • BOHNER B., GUTHY K. 1991b. Abschatzung der Belastyng milchwirtschaftlicher Abwasser durch chlorabspaltende Desinfektionsmittel. Teil II. Deutsche Milchwirtschaft. Hildeishem. 42 39: 1286-1289.
 • KUBICKI M. 1992. Osady ściekowe - propozycje wariantowych rozwiązań doraźnych i docelowych. Gospodarka Mięsna nr 4: 25-28.
 • KUBICKI M., NIEWIADOMSKA U. 1991. Wzorcowa oczyszczalnia ścieków dla małych i średnich zakładów przemysłu mięsnego. Gospodarka Mięsna nr 4: 16- 19.
 • KUBICKI M., NIEWIADOMSKA U. 1993. Współdziałanie oczyszczalni zakładów mięsnych z oczyszczalniami miejskimi. Gospodarka Mięsna nr 6: 22-27.
 • KUTERA J. 1988. Wykorzystanie ścieków w rolnictwie. Warszawa: PWRiL.
 • MAŃCZAK., BALBIERZ M. 1991. Oczyszczanie ścieków z niewielkich zakładów przemysłu mięsnego. Gazeta Mięsna nr 3: 8-10.
 • MAŃCZAK M., BALBIERZ M., SZELETA M. 1990. Badania nad oczyszczaniem ścieków cukierniczych. Przemysł Spożywczy nr 2-3: 67-69.
 • MAŃCZAK M., BALBIERZ M., WARTALSKI A. 1990. Skład i metody oczyszczania ścieków drobiarskich. Przemysł Spożywczy nr 11: 281-283.
 • MAŃCZAK M., WARTALSKI A. 1989. Nierównomierność odpływu ścieków z niewielkich zakładów przemysłu rolno-spożywczego. Gospodarka Wodna nr 7-8: 165-167.
 • MEINCK E., STOOFF H., KOHLSCHUTTER H. 1975. Ścieki przemysłowe. Warszawa: Arkady.
 • OBARSKA-PEMPKOWIAK H., SULIGOWSKI Z. 1989. Wpływ zakładów drobnego przemysłu wiejskiego i zaplecza rolnictwa na jakość wód powierzchniowych w woj. gdańskim. Gospodarka Wodna nr 7-8: 158.
 • Ochrona Środowiska. 1994. Warszawa: GUS.
 • Ochrona Środowiska. 1996. Warszawa: GUS.
 • ROMAN M. 1994. Zasady modyfikacji taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 10: 302-306.
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 116, poz. 503).
 • SIERP F. 1967. Gewerbliche und industrielle Abwasser. Aufl. Springer Verlag, Berlin: Gottingen, Heideiber.
 • SZPINDOR A. 1997. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Wyd. 2. Warszawa: Arkady.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 726).
 • WAGNER F. 1985. Sanierung von Molkereiklaranlagen durch verbesserte Abwasserreinigungsverfahren. Deutsche Milchwirtschaft. 36 21: 697-700.
 • WILBRETT G., BOHNER B. 1992. Umweltbelastungen durch Hygienemassnahmen bei der Lebensmittelgewinnung und - Verarbeitung. Beispiel: Stichstoff und Phosphorfrachten des Abwasser milchwirteschaftlicher Betriebe. Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuchsonderheft. 69: 141-150.
 • WOLSKI T., KUBICKI M. 1990. Gospodarka wodą i unieszkodliwianie ścieków w zakładach przemysłu spożywczego. Cz. II. Przemysł Cukrowniczy i Mięsny. Przemysł Spożywczy nr 8: 199-201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-61f37254-daf6-47de-9a8d-eade8042fd46
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.