PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Evolutionary trends in the epithecate scleractinian corals

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Adult stages of wall ontogeny of fossil and Recent scleractinians show that epitheca was the prevailing type of wall in Triassic and Jurassic corals. Since the Late Cretaceous the frequency of epithecal walls during adult stages has decreased. In the ontogeny of Recent epithecate corals, epitheca either persists from the protocorallite to the adult stage, or is replaced in post-initial stages by trabecular walls that are often accompanied by extra-calicular skeletal elements. The former condition means that the polyp initially lacks the edge zone, the latter condition means that the edge zone develops later in coral ontogeny. Five principal patterns in wall ontogeny of fossil and Recent Scleractinia are distinguished and provide the framework for discrimination of the four main stages (grades) of evolutionary development of the edge-zone. The trend of increasing the edge-zone and reduction of the epitheca is particularly well represented in the history of caryophylliine corals. We suggest that development of the edge-zone is an evolutionary response to changing environment, mainly to increasing bioerosion in the Mesozoic shallow-water environments. A glossary is given of microstructural and skeletal terms used in this paper.
PL
Zmiany w budowie ściany szkieletu Scleractinia, jakie obserwować można od triasu do dziś (Fig. 1-14), są wyrazem modyfikacji anatomicznych w budowie dystalnej części ich polipów. Pierwotnym typem ściany u skleraktinii, który występował niemal u wszystkich osobnicznych i faceloidalnych korali triasowych byla epiteka tworząca zewnętrzną część szkieletu (Fig. 1A, 6). Ciało polipa nie wykraczało poza granice epiteki, co w przypadku wielu rodzajów oznaczało, że zawarte ono było w obrębie niewielkiej przestrzeni wewnątrzkielichowej. Epiteka powstaje w bruździe epitekalnej dystalnego zafałdowania ścianki polipa, które można uwazać za zaczątkowy fałd brzeżny. Epiteka odróżnia się od innych ścian korali (1) miejscem tworzenia, (2) mikrostrukturą i (3) morfologią. Obecność epiteki u korali kopalnych i dzisiejszych stwierdza się na podstawie włóknistej (nietrabekularnej) struktury o wzroście dośrodkowym, lub morfologii jej zewnętrznej powierzchi pokrytej liniami przyrostowymi (Fig. 2-12). W ewolucji Scleractinia widoczny jest trend do otaczania szkieletu faldem ciała miękkiego, tzw. fałdem brzeznym (edge-zone), czego efektem jest redukcja, a następnie eliminacja pierwotnej ściany epitekalnej. Epiteka jest zastępowana przez ściany trabekularne, którym towarzyszą pozakielichowe złogi szkieletowe (np. tynk ścienny = tectura, patrz Fig. 1B i 4), bądź wchodzi w skład ścian złożonych, np. jako ściany epitekalno-paratekalne, epitekalno-septotekalne (Fig. 3, 11). Wydzielono pięć podstawowych modeli ontogenezy szkeletu kopalnych i współczesnych skleraktinii i rozpatrzono na ich tle gradacje w rozwoju fałdu brzeżnego (Fig. 15). Wyróżniono cztery stopnie w rozwoju fałdu brzeżnego: (I) preformacja fałdu brzeżnego w postaci dystalnego fałdu ściany; (II) uformowanie się fałdu brzeżnego o zmiennym zasięgu i braku/ograniczonej zdolności do tworzenia pozaściennych złogów szkieletowych; (III) pokrycie szkieletu przez fałd brzeżny posiadający zdolność wytwarzania tynku ściennego; (IV) redukcja zasięgu fałdu brzeżnego do strefy dystalnej szkieletu, z zachowaniem zdolności do wytwarzania tynku ściennego. Przemiany związane z wykształceniem się fałdu brzeżnego, a następnie jego rolę w tworzeniu szkieletu widać najpełniej w ewolucji Caryophylliina: od wyłącznie epitekalnych Volzeioidea (trias-dziś) do posiadających szkielet całkowicie otoczony fałdem ciała miękkiego Turbinoliidae (kreda-dziś). Rozwój fałdu brzeżnego mógł stanowić ewolucyjną odpowiedź korali na zmieniaące się warunki środowiska, głównie na nasilenie bioerozji w mezozoicznych środowiskach płytkowodnych. Dziś korale o wyłącznie epitekalnych ścianach występują jedynie w wodach głębokich bądź w środowiskach kryptycznych (np. Gardineria i niektóre Guyniidae).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
s.131-166,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Paleobiologii PAN, ul.Twarda 51-55, 00-818 Warszawa
autor
 • Instytut Paleobiologii PAN, ul.Twarda 51-55, 00-818 Warszawa
Bibliografia
 • Alloiteau, J. 1952. Madréporaires Post-Paléozoïques. In: J. Pivetau (ed.), Traité de Paléontologie 1, 539-684. Masson et Cie, Paris.
 • Alloiteau, J. 1957. Contribution à la systématique des Madréporaires fossiles, 1. 426 pp. Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris.
 • Alloiteau, J. & Dercourt, J. 1966. Donnés nouvelles sur les polypiers de l'Argolide septentrionale (Grèce). - Annales Géologiques des Pays Helléniques 17, 298-342.
 • Alloiteau, J. & Tissier, J. 1958. Les Madréporaires du Montien des Petites Pyrénées. - Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse 93, 241-293.
 • Barnes, D.J. 1972. The structure and formation of growth-ridges in scleractinian coral skeletons. - Proceedings of the Royal Society of London B 182, 331-350.
 • Baron-Szabo, R.C. 1997. Die Korallenfazies der ostalpinen Kreide (Helvetikum: Allgäuer Schrattenkalk; Nördliche Kalkalpen: Brandenberger Gosau) Taxonomie, Palökologie. - Zitteliana 21, 3-97
 • Baron-Szabo, R.C. & Fernandez-Mendiola, P.A. 1997. Cretaceous scleractinian corals from the Albian of Cabo de Ajo (Cantabria Province, N-Spain). - Paläontologische Zeitschrift 71, 35-50.
 • Barta-Calmus, S. 1973. Revision de la Collection de Madréporaires Provenant du Nummulitique du Sud-Est de la France, de l'Italie et de la Yougoslavie Septentrionales, 1-694. Thèse de doctorat. C.N.R.S.
 • Beauvais, M. 1982. Revision systématique des Madréporaires des couches de Gosau. - Travaux du Luboratoire de Paléontologie des Invertébrés, Université Pierre et Marie Curie 2, 1-277, Atlas- Figures 5.
 • Beauvais, L. 1986. Monographie des Madréporaires du Jurassique inférieur du Maroc. - Palaeontographica A 194, 1-68.
 • Bernecker, M., Weidlich, O., & Flügel, E. 1999. Response of Triassic reef coral communities to sea-level fluctuations, storms and sedimentation: evidence from a spectaclar outcrop (Adnet, Austria). - Facies 40, 229-280.
 • Bertling, M.1997. Bioerosion of Late Jurassic reef corals - implications for reef evolution. Proceedings of the 8th International Coral Reef Symposium Panama City, vol. 2, 1663-1668. Panama City.
 • Bromley, R.G. 1994. The palaeoecology of bioerosion. In: S.K. Donovan (ed.), The Palaeobiology of Trace Fossils, 134-154. John Wiley & Sons, Chichester.
 • Cairns, S.D. 1997. A generic revision and phylogenetic analysis of the Turbinoliidae (Cnidaria: Scleractinia). - Smithsonian Contributions to Zoology 591, 1-55.
 • Chevalier, J.P. 1971. Les Scléactiniaires de la Mélanesie Française, Deuxième Partie. - Expedition Françaises ur les récifs coralliens de la Nouvelle Calédonie 5, 3-307.
 • Chevalier, J.P. 1987. Ordre Scléractiniaires. In: P.P. Grassé (ed.), Traité de Zoologic, Cnidaires, Anthozoaires, III, 3,403-764. Masson, Paris.
 • Coates, A.G. & Jackson, J.B.C. 1985. Morphological themes in the evolution of clonal and aclonal marine invertebrates. In: J.B.C. Jackson, L.W. Buss, & R.E. Cook (eds), Biology and Evolution of Clonal Organisms, 67-106. Yale University Press, New Haven.
 • Coates, A.G. & Oliver, W.A., Jr. 1974. Coloniality in zoantharian corals. In: R.S. Boardman, A.H. Cheetham, & W.A. Oliver, Jr. (eds), Animal Colonies Development and Function Through Time, 3-27. Stroudsburg, Pennsylvania.
 • Cuif, J.P. 1973. Recherches sur les Madréporaires du Trias. I. Famille Stylophyllidae. - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, sér. 3, 97, Sciences de la Terre 17, 211-291.
 • Cuif, J.P. 1975. Caractères morphologiques, microstructuraux et systématiques des Pachythecalidae nouvelle familie de Madréporaires Triasiques. - Geobios 8, 157-180.
 • Cuif, J.P. 1977. Arguments pour une relation phylétique entre les madréporaires paléozoïques et ceux du Trias. Implications systématiques de l'analyse microstructurale des Madréporaires triasiques. - Mémoires de la Société Geologique de France 129, 1-54.
 • Cuif, J.P. & Gautret, P. 1993. Microstructural features of fibrous tissues in the skeletons of some chaetetid sponges. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg 164, 309-315.
 • Deng, Z. & Kong, L. 1984. Middle Triassic corals and sponges from Southern and Eastern Yunnan. -Acta Palaeontologica Sinica 23, 489-504.
 • Droser, M. L., Hampt, G. & Clements, S. J. 1993. Environmental patterns in the origin and diversification of rugose and deep-water scleractinian corals. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg 164, 47-54.
 • Duncan, P.M. 1867-1868. A monograph of the British fossil corals, Second series. Corals from the zones of Ammonites planorbis and Ammonites angulatus. - Palaeontographical Society of London 20, 1-73.
 • Eliášová, H. 1973. Sous-famille Rhipidogyrinae Koby, 1905 (Hexacorallia) des calcaires de Štramberk (Tithonien, Tchécoslovaquie). - Časopis pro mineralogii a geologii 18, 267-287.
 • Eliášová, H. 1975. Sous-ordre Amphiastraeina Alloiteau, 1952 (Hexacorallia) des calcaires de Štramberk (Tithonien, Tchécoslovaquie). - Časopis pro mineralogii a geologii 20, 1-23.
 • Eliášová, H. 1976a. Farnilles Placosmiliidae Alloiteau, 1952 et Misistellidae nov. fam. (Hexacorallia) des calcaires de Štramberk (Tithonien, Tchécoslovaquie). - Časopis pro mineralogii a geologii 21, 337-347.
 • Eliášová, H. 1976b. Les coraux de l'ordre Hexantiniaria Montanaro-Gallitelli, 1975, Zoantharia de Blainville, 1830 dans les calcaires de Štramberk (Tithonien, Tchécoslovaquie). - Věstnik Ústředniho ústavu geologického 51, 357-366.
 • Eliášová, H. 1978. La redefinition de l'ordre Hexantiniaria Montanaro-Gallitelli, 1975 (Zoantharia). - Věstnik Ústředniho ústavu geologického 53, 89-101.
 • Eliášová, H. 1990. Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique supérieur-Crétacé inférieur, dans les Carpathes externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie. - Časopis pro mineralogii a geologii 35, 113-134.
 • Eliášová, H. 1991. Rhipidogyrides (Scléractiniaires) du Crétacé de Bohême (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur, Tchécoslovaquie). - Věstnik Ústředniho ústavu geologického 66, 163-172.
 • Eliášová, H. 1992. Archaeocoeniina, Stylinina, Astreoina, Meandriina et Siderastraeidae (Scléractiniaires) du Crétacé de Bohême (Cénomanien supérieur-Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie). - Věstnik Ústředniho ústavu geologického 67, 399-414.
 • Fabricius, F. 1964. Aktive Lage- und Ortsveränderung bei der Koloniekoralle Manicina areolata und ihre paläoökologische Bedeutung. - Senckenbergiana Lethaea 45, 299-323.
 • Fagerstrom, J. A. 1984. The ecology and paleoecology of the Sclerospongiae and Sphinctozoa (sensu stricto): A review. - Palaeontographica Americana 54, 370 -384.
 • Floris, S. 1972. Scleractinian corals from the Upper Cretaceous and Lower Tertiary of Nûgssuaq, West Greenland. - Meddelelser om Grønland 196, 1-132.
 • Frech, F. 1890. Die Korallenfauna der Trias. - Palaeontographica 37, 1-116.
 • Geister, J. & Lathuilière, B. 1991. Jurassic Coral Reefs of the Northeastern Paris Basin (Luxembourg and Lorraine). Excursion A3. Excursion Guideook. 112 pp. VI. International Symposium on Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera, Münster.
 • Geyer, OF. 1969. Die Korallen-Gattung Halysitastraea aus dem Oberjura Kolumbiens und ihre Homömorphien mit altpaläzoischen Halysitiden. - Paläontologisches Zeitschrift 43, 28-31.
 • Gill, G.A. & Semenoff-Tian-Chansky, P. 1971. Analogie entre la structure de squelette chez les coraux Combophyllum (Dévonien) et Chomatoseris (Jurassique), en relation avec leur mode de vie. - Comptes Rendus hébdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, Paris D 273, 49-50.
 • Gill, G.A. & Coates, A.G. 1977. Mobility, growth patterns and substrate in some fossil and Recent corals. - Lethaia 10, 119-134.
 • Gill, G.A. & Lafuste, J. 1987. Structure, repartition et signification paléogéographique d'Aspidiscus, hexacoralliaire cénomanien de la Tethys. - Bulletin de la Société géologique de France (8 sér.) 3, 921-934.
 • Gruszczyński, M. 1986. Origin of Micrite: Deposition, Cementation and Subsequent Recrystallization of Pellet-Like Calcite Agregates. Abstracts of the 7th IAS Regional Meeting, Kraków.
 • Hill, D. 1935. British terminology for rugose corals. - Geological Magazine 72, 481-519.
 • Hudson, R.G.S. 1929. On the Lower Carboniferous corals: Orionastraea and its distribution in the North of England. - Proceedings of the Leeds Philosophical Society 9, 440-457.
 • Hutchings, P.A. 1986. Biological destruction of reef corals. - Coral Reefs 4, 239-252.
 • Insalaco, E., Hallam, A., & Rosen, B. 1997. Oxfordian (Upper Jurassic) coral reefs in Western Europe: reef types and conceptual depositional model. - Sedimentology 44, 707-734.
 • Jell, J.S. 1974. The microstructure of some scleractinian corals. -Proceedings of the Second International Coral Reef Symposium 2, 301-320.
 • Jell, J.S. 1981. Skeletogenesis of newly settled planulae of the hermatypic coral Porites lutea. - Acta Palaeontologica Polonica 25 (1980), 311-320.
 • Koby, F. 1881-1889. Monographie des Polypiers Jurassiques de la Suisse. - Mémoires de la Socésté Paléontologique Suisse 7, 8, 10-16, 1-582.
 • Koby, F. 1905. Description de la Faune Jurassique du Portugal. Polypiers du Jumssique Supérieur, 1-167. Commission du Service Géologique du Portugal.
 • Kołodziej, B. 1995. Microstructure and taxonomy of Amphiastreina (Scleractinia). - Annales Societatis Geologorum Poloniae 65, 1-17.
 • Leinfelder, R.R. 1993. Upper Jurassic reef types and controlling factors - a preliminary report. - Profil 5, 1-45.
 • Löser, H. 1989. Die Korallen der sachsischen Oberkreide. - Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 36, 88-154.
 • Löser, H. 1994. La fauna corallienne du mont Kassenberg à Muelheim-sur-la-Ruhr (Bassin crétacé de Westphalie, Nord Ouest de l'Allemagne). - Coral Research Bulletin 3, 1-93.
 • Machalski, M. 1998. Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. - Acta Palaeontologica Polonica 43, 609-634.
 • Melnikova, G.K. 1975. New Early Jurassic Representatives of Amphiastraeina (Scleractinia) from the South-Eastern Pamirs [in Russian], 108-120. Donish Editing House, Dushanbe.
 • Melnikova, G.K. 1985. New Late Triassic corals of the suborder Archaeocoeniida Alloiteau, 1952 from the south-eastern Pamirs. In: M.P. Džalilov (ed.), New species of fossil flora and fauna of Tadžikistan [in Russian], 42-55. Akademiâ Nauk Tadžikskoj SSR, Institut Geologii, Dušanbe.
 • Melnikova, G. K. & Roniewicz, E. 1976. Contribution to the systematics and phylogeny of Amphiastraeina (Scleractinia). -Acta Palaeontologica Polonica 21, 97-14.
 • Milne Edwards, H. & Haime, J. 1848. Recherches sur les polypiers. Mémoire 1. Structure et Développement des Polypiers en Général. -Annales des Sciences Naturelles 9, 37-89.
 • Milne Edawards, H. & Haime, J. 1857. Histoire Naturelle des Coralliaires ou Polypes Proprement Dits. Tome premier, 1-326. Librairie Encyclopédique de Roret, Paris.
 • Montanaro-Gallitelli, E. 1975. Hexantiniaria, a new ordo of Zoantharia (Anthozoa, Coelenterata). - Bolettino della Società Paleontologica Italiana 14 (issued January 1976), 21-25 [Preprint dated at June 25, 1975].
 • Mori, K. & Minoura, K. 1980. Ontogeny of 'epithecal' and septal structures in scleractinian corals. - Lethaia 13, 321-326.
 • Morycowa, E. 1964. Polypiers de la klippe de Kruhel Wielki près de Przemyśl (Tithonique supérieur, Carpathes polonaises). - Annales de la Société Géologique de Pologne 34, 489-503.
 • Morycowa, E. 1971. Hexacorallia et Octocorallia du Crétacé inférieur de Rarău (Carpathes orientales roumaines). - Acta Palaeontologica Polonica 16, 1-149.
 • Morycowa, E. & Roniewicz, E. 1990. Revision of the genus Cladophyllia and description of Apocladophyllia gen. n. (Cladophylliidae fam. n., Scleractinia). -Acta Palaeontologica Polonica 35, 165-190.
 • Nielsen, K.B. 1922. Zoantharia from Senone and Paleocene deposits in Denmark and Skaane. - Kongelige Danske Videnskabemes Selskabs Skrifter 8, 201-233.
 • Ogilvie, M. 1896. Microscopic and systematic study of madreporarian types of corals. - Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 187, 83-345.
 • Ramovš, A. & Turnšek, D. 1991. The Lower Norian (Latian) development with coral fauna on Razor and Planja in the Northern Julian Alps (Slovenia). - Razprave IV. Razreda SAZU 32, 175-213.
 • Romano, S. & Palumbi, S.R. 1996. Evolution of scleractinian corals inferred from molecular systematics. -Science 271, 640-642.
 • Roniewicz, E. 1966. Les Madréporaires du Jurassique supérieur de la bordure des Monts de Sainte-Croix, Pologne. - Acta Palaeontologica Polonica 11, 157-264.
 • Roniewicz, E. 1976. Les Scléractiniaires du Jurassique supérieur de la Dobrogea Centrale, Roumanie. - Palaeontologia Polonica 34, 17-118.
 • Roniewicz, E. 1989a. Triassic scleractinian corals of the Zlambach Beds, Northern Calcareous Alps, Austria. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften 126, 1-152.
 • Roniewicz, E. 1989b. Phaceloid corals as a peculiarity of Mesozoic shallow water seas, 80. 5th International Conference on Coelenterate Biology. Programme and Abstracts, University of Southampton, 10-14 July 1989.
 • Roniewicz, E. 1995. Upper Triassic solitary corals from the Gosaukamm and other North Alpine regions. - Sitzungsberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 1, 1-39.
 • Roniewicz, E. & Morycowa, E. 1989. Triassic Scleractinia and the Triassic/Liassic boundary. -Memoirs of the Association of AustralAsian Palaeontologists 8, 347-354.
 • Roniewicz, E. & Morycowa, E. 1993. Evolution of the Scleractinia in the light of microstructural data. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg 164, 233-240.
 • Roniewicz, E. & Roniewicz, P. 1971. Upper Jurassic coral assemblages of the Central Polish Uplands. - Acta Geologica Polonica 21, 399-422.
 • Rosen, B.R. 1986. Modular growth and form of corals: a matter of metamers? - Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 313, 115-142.
 • Rosen, B.R. 1993. Change in coral reef communities: the Late Cainozoic emergence of Acropora as an ecologically dominant coral, 57. International Society for Reef Studies, First European Regional Meeting Vienna 93, Abstracts.
 • Russo, A. 1979. Studio monografico sui Coralli dell'Eocene di Passagno (Treviso, Italia). -Alli e Memorie della Accademia Nazionale di Scienze) Lettre e Arti di Modena, Serie 6 21, 5-87.
 • Seilacher, A. 1984. Constructional morphology of bivalves: evolutionary pathways in primary versus secondary soft-bottom dwellers. - Palaeontology 27, 2, 207-237.
 • Siharulidze, G.A. 1977. Early Cretaceous hexacorals of Georgian Massif (Archaeocoeniina, Stylinina, Amphiastraeina) [in Russian]. In: Paleontologiâ i stratigrafiâ mezozojskih otloženij Gruzii, sb. 3. - Trudy Akademii Nauk Gruzinskoj SSR 58, 66-109.
 • Stanton, R.J., Jr. & Flügel, E. 1987. Palecology of Upper Triassic Reefs in the Northern Calcareous Alps: Reef communities. - Facies 16, 157-186.
 • Stanton, R.J., Jr. & Flügel, E. 1989. Problems with Reef Models: The Late Triassic Steinplatte 'Reef' (Northern Alps, Salzburg/Ryrol, Austria). - Facies 20, 1-138.
 • Steneck, R.S. 1983. Escalating herbivory and resulting adaptive trends in calcareous algal crusts. - Paleobiology 9, 44-61.
 • Stolarski, J. 1995. Ontogenetic development of the thecal structures in caryophylliine scleractinian corals. - Acta Paleontologica Polonica 40, 19-44.
 • Stolarski, J. 1996. Gardineria - a scleractinian 'living fossil'. - Acta Palaeontologica Polonica 41, 339-367.
 • Stolarski, J. 1997. Origin and Phylogeny of Guyniidae and Flabellidae on the Basis of Fossil and Recent Evidences. 260 pp. Ph.D. thesis, Institute of Paleobiology, Warszawa.
 • Turnšek, D. 1978. Solitary Senonian corals from Stranice and Mt. Medvednica (NW Yugoslavia). - Razprave IV. Razreda SAZU 21, 1-68.
 • Vaughan, T.W. &Wells, J.W. 1943. Revision of the suborders, families, and genera of the Scleractinia. - Geological Society of America, Special Papers 44, 1-363.
 • Veron, J.E.N., Odorico, D.M., Chen, C.A., & Miller, D.J. 1996. Reassessing evolutionary relationships of scleractinian corals. - Coral Reefs 15, 109.
 • Volz, W. 1896. Die Korallen der Schichten von St. Cassian in Süd-Tirol. - Palaeontographica 43, 1-124.
 • Wanner, J. 1902. Die Fauna der obersten weissen Kreide der libyschen Wüste. - Palaeontographica 30, 91-151.
 • Weyer, D. 1975. Combophyllidae (Anthozoa, Rugosa) im Mitteldevon des Thüringer Schiefergebirges. - Freiberger Forschungshefe C 304, 7-31.
 • Wells, J.W. 1956. Scleractinia. In: R.C. Moore (ed.), Treatise on Invertebrate Paleontology, part F (Coelenterata), F328-F444.
 • Wells J.W. 1961. Notes on Indo-Pacific scleractinian corals. Part 3. A new reef coral from New Caledonia. - Pacific Science 15, 189-191.
 • Wells, J.W. 1973. Texastraea, a new scleractinian coral from the Lower Cretaceous of Texas. -Journal of Paleontology 47, 913-914.
 • Zlatarski, V. 1967. Dimorphocoeniopsis beauvaisorum, une nouvelle espèce de Madreporaria du Crétacé inférieur de la Bulgarie du Nord. - Comptes Rendus de l'Académie bulgare de Sciences 20, 1317-1320.
 • Zlatarski, V. 1970. Cyclastraea meltensis, nouvelle espèce de Madréporaire de l'Aptien de Bulgarie. - Comptes Rendus de 1'Académie bulgare de Sciences 23, 201-204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-5e5b3031-5e97-452c-99fa-c7dce47c4bff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.