PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 | 1 |

Tytuł artykułu

Przyczyny slabych wschodow pietruszki i agrotechniczne metody ich poprawy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Root parsley, besides the carrot and celeriac, is one of the main root vegetables grown in Poland. Since many years the producers observe irregular emergence of parsley cultivated in the field and then as a result - low yields of the roots. The reasons of low parsley emergence and the ways of its improvement were discussed in the article with a special regard to seed quality, pre-sowing tillage, depth and date of sowing and soil properties. Most attention was given to the problem of soil crusting and the methods of its prevention.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

51

Numer

1

Opis fizyczny

s.81-92.,bibliogr.

Twórcy

 • Akademia Rolnicza, ul.Leszczynska 58, 20-068 Lublin

Bibliografia

 • [1] Benjamin L.R. 1994. The relative importance of some sources of root-weight variation in carrot crop. J. Agric. Sci. UK 102(1): 69-77.
 • [2] Biniek A. 1994. The influence of osmoconditioning in polyethylene glycol (PEG 6000) on the germination and emergence of carrot and parsley seeds. Acta Horticulturae 371: 77-81.
 • [3] Błażewicz-Woźniak M. 1997. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część I. Wschody roślin. Annales UMCS sectio EEE V: 117-128.
 • [4] Błażewicz-Woźniak M. 1998. Wpływ różnych substancji wnoszonych do gleby i ściółkowania na niektóre fizyczne właściwości podłoża i wschody pietruszki. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 461: 147-161.
 • [5] Błażewicz-Woźniak M., Kęsik T., Konopiński M.2001. Kształtowanie się agregacji gleby pod warzywami w uproszczonym systemie uprawy roli. Acta Agrophysica 45: 5-15.
 • [6] Dąbrowska B., Kolasińska K., Leszczyńska A. 1997. Effect of seed priming on germination, vigour and yield of carrot and parsley. Umbelliferae Improvement Newsletter. Dep. of Hort. Univ. of Wisconsin 6: 12-15.
 • [7] Dechnik I., Dębicki R. 1976. Czynniki zaskorupiania gleb oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku. Problemy Agrofizyki 21: 70 ss.
 • [8] Dębicki R. 1990. Kształtowanie podstawowych elementów żyzności gleby niekonwencjonalnymi środkami nawozowymi. Problemy Agrofizyki 62: 34 ss.
 • [9] Finch-Savage W.E., Pill W.G. 1990. Improvement of carrot crop establishment by combining seed treatments with increased seed-bed moisture availability. J. Agric. Sci. 115(1): 75-81.
 • [10] Franken H., Hurtmanns E.H. 1986. The influence of fertilization on soil surface sealing and crusting of loess soil. Assessment of soil surface sealing and crusting edited by Callebaut F., Gabriels D., De Boodt M.: 56-63.
 • [l l] Gray D., Finch-Savage W.E. 1994. Timing of vegetable production - the role of crop establishment and forecasting techniques. Acta Horticulturae 371: 29-34.
 • [12] Gray D., Steckei J. R. A. 1983. Seed quality in carrots: the effects of seed crop plant density, harvest date and seed grading on seed and seedling variability. Hort. Sci. 58: 393-401.
 • [13] Grzebisz W. 1989. Wzrost korzeni roślin uprawnych w glebie zagęszczonej. Fragmenta Agronomica 3(23): 19-31.
 • [14] Gupta U.S., Gupta R.K. 1980. Role of some agricultural and industrial by-products in modifying soil physical properties. Z. Pflanzenernahr. Bodenkd. 143(2): 215-220.
 • [15] Habdas H., Janas R., Szafirowska A., Staniaszek M. 1999. Zmiany cytologiczne wywołane przez grzyby w matrykondycjonowaniu nasion roślin ogrodniczych. Mat. VIII Ogólnop. Zjazd. Nauk. Hodowla Roślin Ogrodniczych u progu XXI wieku, AR Lublin: 227-230.
 • [16] Hassell R.L., Kretchman D.W. 1987. Improving parsley stands through seed priming and improved cultural practices. Acta Horticulturae 198: 59-63.
 • [17] Henning V., Wiebe H.J. 1994. Methods to improve emergence of vegetable crops on silty sois. Acta Horticulture 371: 69-75.
 • [18] Henriksen K. 1985. Covering vegetable seed beds with plastic film. Meddedelse, St. Plant. 87: 4-6.
 • [19] Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M. 1999. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wschody i plonowanie warzyw korzeniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 466: 256-270.
 • [20] Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M. 2001. Reakcja cebuli i marchwi na mulczowanie gleby i siew bezpośredni. Acta Agrophysica 45: 95-104.
 • [21] Khan A.A., Szafirowska A., Satriyas I., Ptasznik W. 1995. Presowing seed conditioning to improve stand establishment and yield of vegetables. J. of the Korean Soc. for Hortic. Sci. 36(3): 438-451.
 • [22] Kolasińska K., Dąbrowska 8. 1996. Wpływ sposobu uszlachetniania materiału siewnego marchwi i pietruszki na zdolność kiełkowania, wigor oraz wschody. Biul. IHiAR 197: 261-271.
 • [23] Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M. 2001. Wpływ mulczowania międzyplonowymi roślinami okrywowymi i uprawy zerowej na kształtowanie wilgotności i zagęszczenia gleby. Acta Agrophysica 45: 105-116.
 • [24] Le Bissonnais Y., Bruand A. 1993. Crust micromorphology and runoff generation on silty soil materials during different seasons. Soil surface sealing and crusting (red. Poesen J.W.A., Nearing M.A.), Catena, Supplement 24: 1-16.
 • [25] Le Bohec J., Le Quillec S., Leducq M. 1989. Sablage en culture maraichere. Recherche d'un produit de substitution au sable de Loire. Infos, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes 51: 15-20.
 • [26] Miura H., Yamoto Y., Hamano M., Yamazaki H. 2001. Improvement of emergence of parsley seeds by post-sown priming. J. of the Jap. Soc. for Hort. Sci. 70(6): 665-668.
 • [27] Nishimura T., Nakano M., Miyazaki T. 1993. Properties of surface crusts of an Andisol and their effects of soil-hydrological processes. Soil surface sealing and crusting (red. Poesen J.W.A., Nearing M.A.), Catena, Supplement 24: 17-28.
 • [28] Nordestgaard A. 1984. Growing parsley for seed. Meddelelse, Statens Planteavlsforsog 86: 1755.
 • [29] Oliva R.N., Tissaoui T., Bradford K.J. 1988. Relationships of plant density and harvest index to seed yield and quality in carrot. J. of the American Soc. for Hortic. Sci. 113(4): 532- 537.
 • [30] Pill W.G., Kilian E.A. 2000. Germination and emergence of parsley in response to osmotic or matric seed priming and treatment with gibberellin. HortScience 35(5): 907-909.
 • [31] Prasadini P.P., Rao S.R., Rao M.S. 1993. Effect of tillage on physical properties of soil and yield of peanut in a rice-based cropping system. Intern. Rice Research Not. 18(1): 44-45.
 • [32] Rabin J., Berkowitz A.B., Akers S.W. 1988. Field performance of osmotically primed parsley seed. HortScience 23, 3, 1: 554-555.
 • [33] Robinson D.W. 1988. Mulches and herbicides in ornamental plantings. HortScience 23(3): 547-552.
 • [34] Roth C.H., Sumner M.E., Stewart B.A. 1992. Soil sealing and crusting in tropical South America. Soil crusting: chemical and physical processes. Lewis Publishers, Florida, USA 267-300.
 • [35] Rubio H.O., Wood M.K., Cardenas M., Buchanan B.A. 1992. The effect of polyacrylamide on grass emergence in south-central New Mexico. J. of Range Management 45(3): 296-300.
 • [36] Sanders D.C., Ricotta J.A., Hodges L. 1990. Improvement of carrot stands with plant biostimulants and fluid drilling. HortScience 25(2): 181 - 183.
 • [37] Schoneveld J.A. 1990. Research aimed at reliable field emergence of carrots. Acta Horticulturae 267: 199-208.
 • [38] Shaviv A., Ravina I., Zaslavsky D. 1986. Surface application of anionic soluble conditioners to reduce crust formation. Assessment of soil surface sealing and crusting (red. Callebaut F., Gabriels D., De Boodt M.): 286-293.
 • [39] Slatterly M.C., Bryan R.8. 1994. Surface seal development under simulated rainfall on an actively eroding surface. Catena 22(1): 17-34.
 • [40] Sokołowska A., Szafirowska A., Janas R., Kołosowski S., Woyke H. 1994. Wpływ wielkości nasion na kiełkowanie i wschody pietruszki (Petroselinum crispum var. Tuberosum). Biul. IHiAR 192: 143-153.
 • [41] Suzuki H., Obayashi S. 1994. Effects of seed treatments on seedling emergence, growth and yield of spring-sown carrot. J. of Japanese Soc. for Hortic. Sci. 63(1): 73-79.
 • [42] Szafirowska A. 1990. Zależność między zdolnością kiełkowania nasion a wschodami warzyw w polu. Cz. VIII. Marchew. Biul. Warzywn. 35: 87-97.
 • [43] Szafirowska A., Sokołowska A. 1999. Matrykondycjonowanie nasion niektórych gatunków warzyw. Mat. VIII Ogólnop. Zjazdu. Nauk. ,,Hodowla Roślin Ogrodn. u progu XXI wieku" AR Lublin 1999: 227- 230.
 • [44] Tamet V., Boiffin J., Durr C., Souty N., Villenueve F., Leteinturier J. 1994. Influence of sowing depth, soil surface condition and seed size on carrot seedling emergence. Acta Horticilturae 354: 39-45.
 • [45] Thomas T.H. 1996. Relationships between position on the parent plant and germination characteristics of seeds of parsley (Petroselinum crispum NYM.). Plant-Grown-Regulalion 18(3): 175-181.
 • [46] Villeneuve F., Luneau C., Bosc J.P., Leteinturier J. 1994. Influence du calibre des semences de carotte (Daucus carota) sur la germination et l'emergence. First international symposium on carrot, Caen, France, Acta Horticulturae 354: 55-66.
 • [47] Vizzotto V.J., Muller J.J.V. 1990. Cobertura do solo na cultura da cenoura. Agropecuaria Catarinese, Brazil 3, 2: 39-40.
 • [48] Woyke H., Łazęcka M. 1994. Wpływ fazy dojrzałości na jakość nasion kopru (Anethum graveolens L.). Biul. Warzywn. 41: 5-15.
 • [49] Woyke H., Sokołowska A., Szafirowska A. 1990. Zależność między zdolnością kiełkowania nasion a wschodami warzyw w polu. Cz. I. Ogólna - synteza. Biul. Warzywn. 35: 5-19.
 • [50] Yanmaz R., Quagliotti L., Belletti P. 1994. Effects of pre-sowing PEG (polyethylene glycol) treatments on the germination and emergence rate and time of carrot seeds. Acta Horilculturae 362: 229-234.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-5d73f077-cce5-41ba-b09e-ddddf0525987
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.