PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Zbior zasobow genowych roslin uzytkowych i ich dzikich przodkow oraz stan kolekcji w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce idea ochrony zasobów genowych roślin i ich znaczenia dla wzrostu produkcji rolniczej cieszyła się zawsze dużym poparciem i zrozumieniem, które spowodowało utworzenie Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych. Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych ma wieloletnie doświadczenie w ochronie zasobów genowych roślin ex situ, posiada odpowiednie urządzenia do przechowywania materiałów, zostały wypracowane standardy przechowywania, dokumentacji i oceny materiałów. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachowanie zasobów genowych podstawowych roślin uprawnych i ich dziko rosnących krewnych dla hodowli i badań naukowych. Program opiera się na współpracy wielu instytucji. Kolekcje znajdują się w trzech wyższych uczelniach, siedmiu branżowych instytutach, siedmiu stacjach hodowli roślin i w Ogrodzie Botanicznym PAN. Obecnie kolekcje poszczególnych gatunków są finansowane ze środków postępu biologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W ramach programu chronionych jest około 64 tys. obiektów. Nowe filozofia ochrony przyrody zmienia jej tradycyjne pojmowanie. Szczególnie idea zachowania różnorodności biologicznej wymaga nowych rozwiązań. Powstają nowe możliwości, które pozwalają bankowi genów na udział w programach środowiskowych i wykorzystanie zachowania ex situ dla kompleksowej ochrony przyrody.
EN
The understanding of importance of genetic resources for the increase of agriculture production has gained great appreciation in Poland, and the National Crop Plant Genetic Resources Conservation Programme (NCPGRCP) was established. The NCPGRCP represents long experience of ex situ conservation of crops plants, possesses gene bank facilities, and has developed standards of storage, documentation and evaluation. The main goal of this undertaking is to preserve the genetic material of major crop plants and their wild and weedy relatives for breeding and research. The NCPGRCP in Poland is based on multi-institutional input. Three universities, 9 branch institutes, 7 experimental stations, and Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences carry the responsibilities for crop collections. The programme is financed by the Ministry of Agriculture. About 64000 accessions have been collected. New philosophy of nature conservation changes the traditional understanding of nature conservation. Especially an idea of conservation of biodiversity needs new solutions. In case of new possibilities, gene banks will join new environmental programmes, this means that gene banks ex situ conservation will support complex nature protection.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.31-50,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, Radzikow, 05-870 Blonie
Bibliografia
 • Bulińska-Radomska Z., Góral S. 1991. Current status of genetic resources activities in Poland. Genetica Polonica 32: 1-22.
 • Czembor H.J., Góral S., Święcicki W.K., Podyma W. 1994. Krajowy Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych. (Projekt, IHAR Radzików).
 • FAO 1996a. Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Leipzig Declaration. FAO: 63 ss.
 • FAO 1996b. Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. FAO: 336 ss.
 • Gass T., Lipman E., Maggioni L. 1997. The role of Central Crop Databases in European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR). W: Central Crop Databases: Tools for Plant Genetic Re sources Management. IPGRI/CGN.
 • Kaznowski L. 1923. O potrzebie organizacji ogrodu botaniczno-rolniczego. Roczniki Nauk Roln. 10: 213-218.
 • Kulpa W., Hanelt P. 1981. Activities regarding collection and evaluation of Polish land-races. Die Kulturpflanze 29: 81-90.
 • Miczyński K. sen. 1907. O potrzebie zbadania roślin uprawnych i rozmieszczenia w krajach polskich. Księga Pam. X Zjazdu Przyrodników i Lekarzy Polskich. Lwów.
 • Miczyński K. jun. 1950. Owies szorski (Avena strigosa Schreb.) - zanikająca roślina uprawna w powiecie nowotaraskim. Acta Soc. Bot. Pol. 20: 155-168.
 • Podyma W. (eds) 1995. International Conference and Programme for Plant Genetic Resources. Country Report. Poland (maszynopis).
 • Podyma W., W.K. Święcicki, T. Kotuńska 1995. Ocena aktualnego stanu organizacji ochrony zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce i zaproponowanie systemu zgodnego z zasadami międzynarodowej Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Ekspertyza dla MRiGŻ.
 • Podyma W. 1997. Strategia ochrony i wykorzystania zasobów genowych roślin użytkowych. „Hodowla Roślin" - Materiały z I Krajowej Konferencji. Poznań, 19-20 listopada: 229-247.
 • Ryx J. 1920. Na skalnym Podhalu. Gaz. Roln. 60 nr 1-4.
 • Sawicki J. 1975. Znaczenie agroekotypów zbóż z rejonu Karpat dla uprawy i hodowli. Postępy Nauk Roniczych 1: 37-70.
 • Warcholińska A.U. 1986. Lista zagrożonych gatunków roślin segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31/32: 225-231.
 • Zarzycki K., Kazimierczakowa R. 1993. Polska czerwona księga roślin. Instytut Botaniki PAN, Kraków.
 • Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona Lista Roślin Naczyniowych Zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-5b886466-9cae-4f9b-a1f5-e7338c989343
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.