PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Znaczenie gestosci siewu jeczmienia jarego i grochu w mieszankach na glebie kompleksu pszennego dobrego

Warianty tytułu

EN
Sowing rate of components in pea-barley intercropping on the wheat soil complex

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 1999-2001 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowic, woj. kujawsko-pomorskie, na glebie kompleksu pszennego dobrego, przeprowadzono badania eksperymentalne nad wpływem gęstości siewu jęczmienia jarego oraz trzech odmian grochu na plony nasion jęczmienia i grochu w mieszance. W doświadczeniu trójczynnikowym w układzie split-plot split-block obiekty badań stanowiły kombinacje następujących poziomów: jęczmień jary odm. Rataj 150 i 210 szt. na m², odmiany grochu: Dawo, Przemko i Ramrod, gęstości siewu grochu: 30, 45 i 60 szt. na m². Plony mieszanek były wyższe o 0,5 t•ha⁻¹ przy wysiewie jęczmienia w gęstości 210 szt. na m² niż 150 szt. na m². Odmiany grochu normalnie ulistnionego Dawo i Przemko miały większą masę nasion z pojedynczej rośliny i dawały wyższy udział nasion w plonie mieszanki od odmiany wąsolistnej Ramrod. Najmniejsze ryzyko w produkcji mieszanki jęczmienia z krótkołodygowymi odmianami grochu dawała gęstość 60 szt. grochu na m² podczas siewu.
EN
In the field study conducted for three years (1999-2001) at the Experimental Station in Chrzastowo, Bydgoszcz vicinity, on a wheat soil complex, the intercropping of spring barley and pea was investigated. The objectives of study were to determine the role of sowing rate of both components for intercrop productivity as well as the selection of the shortest-vined pea varieties. Three-factor experiment, laid-out in split-plot, split-block with 3 replication included: 150 and 210 barley seed per m², 30, 45 and 60 pea seed per m² and three pea cultivars: Dawo and Przemko (with normal leaf) and Ramrod (semi-leafless). The yield of intercropps with 210 barley seed per m² was significantly greater by about 0.5 t per ha, than with 150 seed per m². A higher weight of seeds per individual plant produced the normal leaf varieties, hence the percantage of their seeds in the mixture yield was greater than the semi-leafless variety. The sowing rate with 60 seed per m² of the shortest-vined peas turned not to be risky in intercropping with spring barley.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.195-208,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz

Bibliografia

 • Andrzejewska J., Wiatr K., Pilarczyk W. 2002. Wartość gospodarcza wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego dobrego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1: 59-72.
 • Borowiecki J., Księżak J. 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Post. Nauk. Roln. 2: 89-100.
 • Ceglarek F., Buraczyńska D., Brodowski H. 2002. Porównanie plonowania i składu chemicznego mieszanek strączkowo-zbożowych. Pam. Puławski 130: 81-89.
 • Gus 2003. Rocznik statystyczny.
 • Hauggaard-Nielsen H., Jensen E.S. 2001. Evaluating pea and barley cultivars for complementarity in intercropping at different levels of soil N availability. Field Crops Research 72: 185-196.
 • Hauggaard-Nielsen H., Jensen E.S. 2004. Weed management in grain legumes using an intercropping approach. Book of Proceedings of VIII ESA Congress „European Agriculture in a global context”. Copenhagen, 11-15 July: 605-606.
 • Knudsen M.T., Hauggarard-Nielsen H., Jensen E.S. 2004. Cereal-grain legume intercrops in organic farming - Danish survey. Book of Proceedings of VIII ESA Congress „European Agriculture in a global context”. Copenhagen, 11-15 July: 613-614.
 • Księżak J. 1994. Ocena przydatności wybranych odmian grochu siewnego do uprawy w mieszankach z jęczmieniem jarym. Mat. konf. „Stan i perspektywy do uprawy mieszanek zbożowych”. 2 XII 1994, AR Poznań: 116-121.
 • Księżak J. 1998. Wpływ jęczmienia jarego jako rośliny podporowej na jakość nasion grochu. Pam. Puławski 112: 129-135.
 • Księżak J., Magnuszewska K. 1999. Plonowanie mieszanek grochu ze zbożami uprawianych w wybranych rejonach kraju. Fragm. Agronom. 3(63): 89-95.
 • Księżak J., Ufnowska J., Mieloch E. 2000. Ocena plonowania, efektywności ekonomicznej i żywieniowej mieszanek grochu ze zbożami jarymi. Rocz. AR Poznań, Rol. 325(58): 49-58.
 • Lacampagne J.P. 2001. Grain legume areas recover in 2001. Grain Legumes 34: 24 ss.
 • Maciejewicz-Ryś J., Kosmala I., Zima J. 1985. Uzupełniający wpływ białka nasion roślin strączkowych grubonasiennych na wartość biologiczną białek zbóż. Rocz. Nauk Zoot. Monografie i Rozprawy 23: 217-227.
 • Pahl H. 2001. Suitability of grain legumes for European farming systems. 4 European Conference on Grain Legumes, Kraków 8-12.07: 41-45.
 • Podleśny J. 2004. Rośliny strączkowe w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Post. Nauk Roln. 310: 83-95.
 • Rudnicki F. 1997. Potencjalna przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami. Fragm. Agronom. 1(53): 8-18.
 • Rudnicki F. 2002. Propozycja metod wielocechowej oceny porównawczej na przykładzie odmian pszenżyta ozimego. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 228(91): 119-124.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 2000. Znaczenie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych w ograniczaniu ujemnych skutków dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 127-137.
 • Rudnicki F., Wenda-Piesik A. 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. Cz. I. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym. Biul. IHAR 221: 189-199.
 • Siuta A., Dworakowski T., Kuźmicki J. 1998. Plony ziarna i wartość przedplonowa mieszanek zbożowo-strączkowych dla zbóż w warunkach gospodarstw ekologicznych. Fragm. Agronom. 2(58): 53-61.
 • Święcicki W., Święcicki W.K., Wiatr K. 1997. Historia, współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin strączkowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 15-32.
 • Święcicki W., Wiatr K. 2001. Postęp w hodowli roślin strączkowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXII: 131-147.
 • Theunissen J. 2004. Application of intercropping in organic agriculture. Biol. Agric. and Hortic. 15: 251-259.
 • Ufnowska J., Księżak J. 1999. Ekonomiczna ocena uprawy mieszanek strączkowo- zbożowych. Mat. konf. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, 2-3 XII 1999, AR Poznań: 120-122.
 • Unip 2001a. French Interprofessional Organisation of Protein Crops: Production communautaire de proteagineux en 2001. Plantes riches en proteins: 1-6.
 • Unip 2001b. French Interprofessional Organisation of Protein Crops: Utilization communautaire de proteagineux en 2001. Plantes riches en proteins: 7-14.
 • Wanic M., Nowicki J., Kurowski T.P. 2000. Regeneracja stanowisk w płodozmianach zbożowych poprzez stosowanie siewów mieszanych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 137-143.
 • Watson C.A., Atkinson D., Gosling P., Jackson L.R., Rayns F.W. 2002. Managing soil fertility in organic farming systems. Soil Use Manage 18: 239-247.
 • Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Kotwica K. 2000. Fitosanitarna funkcja owsa i mieszanek z jego udziałem w ogniwie zmianowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470: 107-119.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-57e60994-4e2c-4938-a184-c34c7cb4b12d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.