PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jeczmienia jarego z owsem w warunkach zroznicowanej ochrony chemicznej

Warianty tytułu

EN
Weed infestation and yielding of spring barley - oats mixtures under differentiated plants protection conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania przeprowadzono w latach 1994-1997 na polach ZDD w Swadzimiu, Akademii Rolniczej w Poznaniu. Doświadczenia założono metodą losowanych podbloków w czterech replikacjach. W eksperymencie badano zmiany w zachwaszczeniu zbóż jarych pod wpływem sposobu siewu oraz sposobu ochrony przed patogenami. Uprawa roślin w formie zasiewów mieszanych nie wpłynęła istotnie na zachwaszczenie łanu zbóż. Liczba chwastów na obiektach wahała się od 6 do 30 chwastów na 1 m². W trakcie badań stwierdzono obecność 17 gatunków chwastów: Viola arvensis Murray, Veronica hederifolia L. s. str.., Chenopodium album L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Lamium purpureum L., Brassica napus L. subsp. napus, Stellaria media (L.) Vill., Apera spica-venti (L.) P. Beauv., Thlaspi arvense L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Galium aparine L., Papaver rhoeas L., Geranium pusillum L. Burm. f. ex L., Elymus repens (L.) Gould, Convonvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop. i Tussilago farfara L. Bioróżnorodność zbiorowiska chwastów mierzona wskaźnikiem Shannona H i dominacji C nie zależała ani od sposobu uprawy, ani sposobu ochrony zbóż. Owies w siewie czystym plonował nieznacznie wyżej od siewów czystych jęczmienia, natomiast mieszanki z większym udziałem jęczmienia jarego plonowały wyżej od mieszanek z przewagą owsa przy siewie.
EN
Field experiments in split-plot design and four replications were conducted during 1994-1997 at the Swadzim Experimental Station, Agricultural University of Poznań. The objective of study was to measure the changes in weeds population as affected by sowing and pathogen control methods. Growing of plants in the mixtures did not significantly influence on weeds were infestation. 17 species of weeds were observed during field experiments: Viola arvensis Murray, Veronica hederifolia L s. str.., Chenopodium album L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Lamium purpureum L., Brassica napus L. subsp. napus, Stellaria media (L.) Vill., Apera spica-venti (L.) P. Beauv., Thlaspi arvense L., Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Galium aparine L., Papaver rhoeas L., Geranium pusillum L. Burm. f. ex L., Elymus repens (L.) Gould, Convonvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop. and Tussilago farfara L. Biodiversity of weed communities expressed by Shannon biodiversity index (H) and dominance index (C) did not get significantly modified by sowing and control methods. Yields of oats growing in pure stand were slightly higher than yields of spring barley growing in pure stand. Mixtures with higher share of spring barley yielded better than the mixtures with more oats at sowing.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.55-63,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznan

Bibliografia

 • ADAMCZEWSKI K., DOBRZAŃSKI A. 1997. Regulowanie zachwaszczenia w integrowanych programach uprawy roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37(1): 58-65.
 • ADAMIAK J., ZAWIŚLAK K. 1990. Zmiany w zbiorowiskach chwastów w monokulturowej uprawie podstawowych zbóż i kukurydzy, w: Ekologiczne procesy w monokulturowych uprawach zbóż. Wyd. UAM w Poznaniu: 47-75.
 • DERKSEN D.A., LAFOND G.P., TOMAS A.G., LOEPPKY H.A., SWANTON C.J. 1995. Impact of postemergence herbicides on weed communities diversity within conservartion tillage systems. Weed Res. 35: 311-320
 • DOMARADZKI K., ROLA H. 2001. Ekologiczno-agronomiczne aspekty stosowania niższych dawek herbicydów w regulacji zachwaszczenia zbóż. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41(1): 229-239.
 • FALIŃSKA K. 2004. Przestrzenna bioróżnorodność zbiorowisk, w: Ekologia roślin. PWN, Warszawa: 272-284.
 • GUS 2006. Główny Urząd Statystyczny. Wyd. elektr. http://www.stat.gov.pl/.
 • IDZIAK R., MICHALSKI T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 99-104.
 • JĘDRUSZCZAK M., ANTOSZEK R. 2004. Sposoby uprawy roli a bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w monokulturze pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2): 47-59.
 • KOWALIK I., MICHALSKI T., DACH J., PRZYBYŁ J. 2003. Możliwości zastosowania mechanicznej uprawy pielęgnacyjnej w rolnictwie. Journal of Reaserch and Application in Agricultural Engineering Vol. 48(2): 62-66.
 • KUROWSKI T.P., WANIC M. 1995.Wpływ zasiewów mieszanych jęczmienia z owsem na rozwój chorób. Mat. XXXV Sesji Nauk. IOR, Cz. I, Poznań: 262-265.
 • MAJKOWSKI K., SZEMPLIŃSKI W., BUDZYŃSKI W., WRÓBEL E., DUBIS B. 1993. Uprawa międzyodmianowych i międzygatunkowych mieszanek jęczmienia jarego i owsa. Rocz. AR Poznań, CCXLIII: 85-96.
 • MICHALSKI T. 1994. Przydatność pszenżyta jarego, jęczmienia i owsa do uprawy w mieszankach zbożowych. Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy zbóż w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 100-104.
 • MICHALSKI T., IDZIAK R., DUHR E. 1999. Reakcja roślin jęczmienia jarego i owsa na zasiew w mieszankach, w zależności od dawki i terminu nawożenia azotowego. Mat. konf. nauk „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. Poznań, 2-3 XII 1999: 66-67.
 • PRACZYK T., ADAMCZEWSKI K. 1994. Integrowany system zwalczania chwastów w uprawach rolniczych. Mat. XXXIV Sesji Nauk. IOR cz. I, Poznań: 82-89.
 • RUDNICKI F. 1994. Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. Poznań, 2 XII 1994: 7-15.
 • RUDNICKI F.,WASILEWSKI P., DĘBOWSKI G. 1996. Tolerowanie uprawy w monokulturze przez jare mieszanki zbożowe. Fragm. Agronom. 4(52): 75-84.
 • SHANNON C.E., WEAVER W. 1963. The mathematic theory of communication. Urbana, Univ. of Illionois Press: 108 ss.
 • SOBKOWICZ P. 1999. Ocena odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 39(2): 687-690.
 • SZAGAŁA A., NOWICKI J., WANIC M. 2004. Wartość siewna ziarna jęczmienia jarego i owsa, pozyskiwanego z upraw jednogatunkowych oraz ich mieszanki. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1): 107-118.
 • WANIC M. 1997. Mieszanka jęczmienia jarego z owsem oraz jednogatunkowe uprawy tych zbóż w płodozmianach. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64: 4-50.
 • WANIC M., HRUSZKA M. 2000. Rola zasiewów mieszanych jęczmienia jarego z owsem w regulacji zachwaszczenia łanu. Annales UMCS Lublin, Sec. 55, suppl. 26: 213-219.
 • WASILEWSKI P. 1999. Wpływ sposobów zwalczania chwastów na zachwaszczenie i plonowanie mieszanek zbożowych. Mat. konf. nauk. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2-3 XII 1999: 124-125.
 • ZAWIŚLAK K. 1997. Regulacyjna funkcja płodozmianu wobec chwastów w agrofitocenozach zbóż. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 64: 81-99.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-57088091-b991-42ab-915a-449b6f0735ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.