PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Wplyw uprawy zboz jarych w mieszankach na zachwaszczenie oraz liczebnosc wybranych szkodnikow

Warianty tytułu

EN
Influence of spring cereal mixture cropping on weed infestation and quantity of selected pest insects

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania przeprowadzono w latach 2004 i 2005 w Pracowni Doświadczalnictwa Polowego w Winnej Górze, należącej do Instytutu Ochrony Roślin. Zboża uprawiane były w dwugatunkowych mieszankach (50% + 50%) oraz w siewach czystych. Analizę zachwaszczenia przeprowadzono dwukrotnie w ciągu okresu wegetacji - dwa i trzy miesiące po siewie zbóż. Ocenę nasilenia występowania szkodników, do których zaliczały się skrzypionki (Oulema spp.) i wciornastki (Thysanoptera), wykonywano jednokrotnie w sezonie wegetacyjnym. Najbardziej konkurencyjną w stosunku do chwastów okazała się mieszanka jęczmienia jarego z owsem - podczas pierwszej obserwacji zanotowano spadek zarówno liczby chwastów, jak i ich świeżej masy, w drugiej obserwacji natomiast świeżej masy w stosunku do siewu czystego samego owsa. Wzrost świeżej masy chwastów w drugiej obserwacji nie miał wpływu na wysokość plonów wymienionej mieszanki, które były wyższe od plonów pozostałych mieszanek i średnich plonów z siewów czystych. Redukcja liczebności skrzypionek wystąpiła w mieszankach pszenicy jarej z jęczmieniem jarym i pszenicy jarej z owsem. Pszenica jara była również najsłabiej zaatakowanym przez skrzypionki zbożem w siewie czystym. W mieszance jęczmienia jarego z owsem nie odnotowano wystąpienia redukcji liczebności skrzypionek w stosunku do siewów czystych. Nie zanotowano redukcji średniej liczby wciornastków w badanych mieszankach. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
EN
Field experiments were conducted in years 2004 and 2005 at the Institute of Plant Protection, Winna Góra Experimental Station. Spring cereals (wheat, barley and oat) were sown as two-species mixtures (50% + 50%) and in pure stands. Weed infestation was assessed twice in the growing season - two and three months after sowing. Occurrence of Oulema spp. and Thysanoptera was checked once during vegetation. Mixture of spring barley and oat was the most competitive in relation to weeds - at the first observation the number and fresh matter of weeds were reduced in comparison to the pure stands of both components; in the second observation reduction of the fresh matter of weeds was observed as compared with the oat in pure stand. Increasing of weed fresh matter at the second assessment did not affect the barley-oat mixture yield, which were higher than the yields of other mixtures and also than mean yields of the pure stands. Reduction of Oulema spp. was observed in wheat-barley and wheat-oat mixtures. The smallest damages by Oulema spp. were found in pure stands of spring wheat. There was no reduction of Oulema spp. in comparison with pure stands: no reduction of Thysanoptera in assessed mixtures was noted. Obtained results were analyzed statistically (Tukey’s test, α = 0.05).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.65-72,rys.,tab.,,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Ochrony Roslin, ul.Miczurina 20, 60-318 Poznan
autor
 • Instytut Ochrony Roslin, ul.Miczurina 20, 60-318 Poznan

Bibliografia

 • GACEK E., JACKOWSKI J., NADZIAK J., HUREJ M. 1999. Wpływ uprawy zbóż w mieszankach na występowanie patogenów oraz mszyc zbożowych i wciornastków. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 361: 177-188.
 • GACEK E., NADZIAK J., BILIŃSKI Z.R. 2000. Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóż. Rocz. AR w Poznaniu CCCXXV, Rol. 58: 31-38.
 • IDZIAK R., MICHALSKI T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 99-104.
 • KRĘŻEL R., GANDECKI R. 1992. Plonowanie zbóż jarych i ich mieszanek na glebie kompleksu zbożowego górskiego w warunkach klimatycznych Sudetów. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 214, Rol. LVI: 221-236.
 • KUROWSKI T.P., WANIC M. 1995. Wpływ zasiewów mieszanych jęczmienia z owsem na rozwój chorób. Mat. XXXV Sesji Naukowej IOR, Poznań: 262-265.
 • KUŚ J., FILIPIAK K. 2000. Regionalne zróżnicowanie uprawy jarych mieszanek zbożowych. Rocz. AR w Poznaniu CCCXXV, Rol. 58: 59-66.
 • MICHALSKI T. 1994a. Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy zbóż w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 65-74.
 • MICHALSKI T. 1994b. Przydatność pszenżyta jarego, jęczmienia i owsa do uprawy w mieszankach zbożowych. Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy zbóż w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 100-104.
 • MICHALSKI T., IDZIAK R., DUHR E. 1999. Reakcja roślin jęczmienia jarego i owsa na zasiew w mieszankach, w zależności od dawki i terminu nawożenia azotowego. Materiały konf. nauk. ,,Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2-3 XII 1999: 66-67.
 • RUDNICKI F. 1994. Biologiczne aspekty uprawy zbóż w mieszankach. Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy zbóż w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 7-15.
 • RUDNICKI F., DEMBOWSKI G., WASILEWSKI P. 1994. Podatność zbóż jarych i ich mieszanek na żerowanie skrzypionek (Lema sp.). Mat. konf. nauk. „Stan i perspektywy uprawy zbóż w mieszankach”. AR w Poznaniu, 2 XII 1994: 59-62.
 • SOBKOWICZ P. 2001. Nadziemna i podziemna konkurencja między jęczmieniem i owsem w mieszance w początkowym okresie wzrostu. Frag. Agron. 2: 103-119.
 • TAYLOR B.R. 1978. Studies on barley-oats mixture. J. Agric. Sci. Camb. 91: 587-591.
 • WANIC M., NOWICKI J., BIELSKI S. 1999. Rola mieszanki zbożowej w stabilizacji plonowania zbóż w zmianowaniu. Pam. Puł. 114: 349-355.
 • WENDA-PIESIK A., PIESIK D. 1998. The spring cereals food preferences of Oulema ssp. in pure and mixed crops. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, Volume 1, Issue 1.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-499a6a05-8a7e-4eab-9309-1371af03974a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.