PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 02 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ czynników przyrodniczych na zawartość magnezu w wybranych glebach Pomorza Zachodniego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ 4 czynników na zawartość Mg wymiennego, rozpuszczalnego (w 20% HCl) i ogółem w glebach gliniastych oraz piaszczystych Pomorza Zachodniego. Ustalono, że od gatunku gleb zależy zawartość wszystkich form Mg. W poziomach genetycznych gleb współczynniki korelacji (r) między zawartością Mg ogółem a ilością części spławialnych przekraczają wartość 0,904 we wszystkich poziomach. Frakcje poniżej 0,02 mm determinują o ponad 80% zawartości Mg ogółem. Zbliżone wartości współczynników korelacji stwierdzono między zawartością Mg rozpuszczalnego (w 20% HCl) a częściami spławialnymi (r = 0,823 i powyżej). Zamieszczone krzywe korelacyjne pozwalają na ocenę zawartości obu form Mg (ogółem, rozpuszczalny w 20% HCl) w profilach glebowych.
EN
The influence of four factors on the content of exchangeable, soluble (20% HCl) and total Mg in clayey and sandy Western Pomerania soils was assessed. It was found that the content of all Mg forms depends on the soil textural group. In the genetic horizons of the soils, the correlation indices (r) between Mg and floatable parts content exceed 0,904 in all soil layers. Fractions below 0.02 mm determine over 80% of total Mg content. Similar correlation coefficients between soluble Mg and floatable parts were found (r > 0,823). The correlation curves can serve purpose of assessing the soil content of both magnesium forms.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
02
Numer
2
Opis fizyczny
s.98-105,tab.,rys.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, 71-424 Szczecin, ul.Janosika 8
Bibliografia
 • Aleksandrowicz J., Skotnicki A.B., Szpil U. (1989): Wpływ magnezu na układ immunologiczny. W: Ekologizm w ochronie zdrowia (65-72)
 • Andrzejak R., Goch J.H., Jurga M. (1996): Rola selenu w patofizjologii człowieka. Post. Hig. Med. Dośw. 50,3, (293-307)
 • Anke M., Glei M., Krämer K., Müller M. (1994): Die Bedeutung der Mengen- und Spurenelemente in der Nahrungskette von Tier und Mensch. W: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Konf. Nauk., 8- 9.09.1994, AR Poznań
 • Arthur J R., Nicol F., Becket G.J. (1990): Hepatic iodothyronine 5'-deiodinase. Biochem. J. 272, (537-540)
 • Bednarek D. (1987): Rola magnezu w zjawiskach odpornościowych u zwierząt. Medycyna Wet. 43,3,(156-158)
 • Białek S., Goliszewski J., Sawicki A, Baltaziuk H., Pachecka J., Chorążyczewski B., Gielecki J., Gacek W. (1996): Stężenie magnezu w surowicy krwi pacjentów z osteoporozą. Farmacja Polska 52,21, (1020-1024)
 • Bronzetti G. (1996): The role of microelements in cellular physiology: comparison between selenium and magnesium. Ill International Symposium: Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine, November 3- 5,1996, Belgrade
 • Dobrowolski J.W.( 1987): Efekty biologiczne niektórych pierwiastków (Fe, Cu, Co, Mo, Mn, I, Si, Cr, Cd, Pb, Hg, Ni, Sn), ze szczególnym uwzględnieniem cynku i selenu. W: Ekologizm w ochronie zdrowia (2-44)
 • Garg A.N., Singh V. (1996): Correlation of selenium with zinc, iron and mercury in breast cancer tissue and blood of Indian women. Ul International Symposium: Selenium in Geochemistry, Biology and Medicine. November 3-5 1996, Belgrade
 • Glei M., Anke M., Müller M. (1995): Magnesium in Nahrungskette des Menschen. In: Mengen und Spurenelemente. 15. Arbeitstagung 8.-9. Dezember 1995, Jena, (589-604)
 • Grzebuła S. (1989): Studia nad pokarmową dystrofią mięśni u źrebiąt. Rozpr. habil., Lublin
 • Graczyk A., Konarski J., Radomska K. (1994) Selen - jego rola i funkcje w procesach metabolicznych organizmu człowieka. Mag. Med. l', (31-34) r
 • Gumińska M. (1989): Rola magnezu w metabolizmie i konsekwencje jego niedoboru u człowieka. W: Ekologizm w ochronie zdrowia. (45-63)
 • Jarząbek Z., Naskalski J.W. (1992): Selen - nowy parametr w laboratorium klinicznym. Diagn. Lab. 29, 2, (50-55)
 • Jendryczko A., Pardela M. (1994): Rola selenu - mikroelementu ważnego w metabolizmie i działaniu hormonów tarczycy. Wiad. Lek. 47, 11-12, (435-438)
 • Kabata-Pendias A., PendiasH. (1993): Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa
 • Lech T., Garlicka A., Zych-Litwin C. (1996): Zawartość we włosach wapnia, magnezu, cynku, miedzi i ołowiu w wybranych stanach chorobowych u dzieci. Diagn. Lab. 32 (477- 484)
 • Olas B., Wachowicz B. (1997): Selen a cytotoksyczność cisdiaminodichloroplatyny. Post. Hig. Med. Dośw. 51, 1, (95-108)
 • Olędzka R., Krzymińska A. (1994): Fizjologiczna i żywieniowa rola miedzi. Farmacja Polska 50, (890-898)
 • Piskorska D., Grabowska-Bochenek R. (1995): Rola selenu w metabolizmie hormonów tarczycy. Przegląd Lekarski 52, 2, (63- 65)
 • Schrauzer G.N. (1985): Selen - essentielles Spurenelement und Krebsschutzfaktor. Münch. Med. Wschr. 127, 29/30, (731-734)
 • Whanger P.D. (1992): Selenium in the Treatment of Heavy Metal Poisoning and Chemical Carcinogenesis. J. Trace Elem. Electrolytes Health Dis. 6, 4 (209-221)
 • Wolffram S. (1992): Selenmangel bei Mensch und Tier - eine kurze Übersicht. Schweiz. Arch. Tierheilk. 134, (5-11)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-424f5fc5-2c95-4f5e-bc52-066070860556
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.