PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Reakcje owsa i lubinu zoltego na uprawe w mieszankach o roznym skladzie ilosciowym oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek. Czesc II. Plonowanie mieszanek

Warianty tytułu

EN
Response of oat and yellow lupine to their various participation in intercropping and their productivity in intercrops. Part II. Yielding of intercrops

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 2002, 2004, 2005, badano 16 mieszanek na glebie kompleksu żytniego dobrego, których skład stanowiły kombinacje 4 gęstości siewu owsa (140, 280, 420, 560 ziaren•m⁻²) i 4 gęstości siewu łubinu żółtego (25, 50, 75, 100 nasion•m⁻²) oraz 4 obiekty owsa w siewie czystym i 4 obiekty łubinu w siewie czystym, wysiewanych w tych samych gęstościach co w mieszankach - łącznie 24 obiekty doświadczalne. Plony nasion łubinu żółtego w mieszankach z owsem były niskie i bardzo zmienne w latach. O plonie łubinu decydowała gęstość siewu owsa i łubinu. Udział nasion łubinu w łącznym plonie mieszanek był niewielki a mieszanka cechowała się zmiennym składem w latach. Plonowanie owsa w mieszance uzależnione było silniej gęstością siewu owsa niż łubinu, którego obecność miała wpływ na plonowanie owsa tylko przy małej ilości wysiewu owsa. Plony mieszanek owsa z łubinem żółtym były zbliżone do plonów ziarna owsa w siewie czystym, stąd zwiększanie gęstości siewu owsa w mieszankach z łubinem sprzyjało lepszemu plonowaniu tych mieszanek, skutkowało jednak znacznym zmniejszaniem się udziału nasion łubinu w strukturze plonu mieszanek. Najwięcej walorów agrotechniczno - użytkowych wykazały mieszanki owsa z łubinem o zrównoważonej gęstości siewu obu gatunków (np. 140 ziaren•m⁻² owsa i 75-100 nasion•m⁻² łubinu).
EN
The field experiment was conducted in 2002, 2004 and 2005 on the rye soil complex with oat - yellow lupine intercrops. Four densities of oat (140, 280, 420 and 560 seed per m²) and four densities of yellow lupine (25, 50, 75 and 100 seed per m²) were designed for intercrop, as well as the same densities of both species were used in their sole crops. The total number of experimental treatments was 24. The objective of this study was to evaluate the productivity effects of oat - lupine intercrops as compared to theirs sole crops. The yield of yellow lupine in intercrops with oat was low and unstable in the years of investigation. Sowing ratios of oat and lupine determined strongly the lupine grain yield. The participation of lupine grain in total yields of intercrop was extremely low and varied in years. The oat yielding in intercrops was affected much more by oat density than by lupine participation. Furthermore the lupine presence in intercrops affected the yields of oat grain only with small amount of oat in intercrops. As oat density in intercrop increased the total grain yields of intercrops increased too, however the grain yield of yellow lupine declined. The most profitable intercrops turned out to be the crops with balanced sowing ratios of both species (e.g. 140 seed of oat per m² and 75-100 seed of yellow lupine per m²).

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.171-179,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.A.Kordeckiego, 85-225 Bydgoszcz

Bibliografia

  • Kotwica K. 1994. Przydatność pszenżyta jarego i łubinu żółtego do uprawy w mieszankach o różnej gęstości siewu obu komponentów. ATR Bydgoszcz, rozprawa doktorska (maszynopis).
  • Kotwica K., Rudnicki F. 2003. Komponowanie mieszanek zbóż jarych z łubinem na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 163-170.
  • Rudnicki F. 2002. Propozycja metod wielocechowej oceny porównawczej na przykładzie odmian pszenżyta ozimego. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 228(91): 119-124.
  • Rudnicki F., Kotwica K. 1999. Porównanie mieszanek zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu pszennego dobrego. Mat. konf. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”. AR Poznań.
  • Rudnicki F., Kotwica K. 2002. Porównanie efektów uprawy jarych mieszanek zbożowo - strączkowych z udziałem jęczmienia owsa lub pszenżyta. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 228(91): 125-130.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-3f27b15d-970c-40ec-99b3-0d93a360e56f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.