PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 519 |

Tytuł artykułu

Wplyw wod gruntowych na uwilgotnienie gleb w zlewni Koscianskiego Kanalu Obry

Warianty tytułu

EN
Effect of ground water level on the soil moisture in the Koscian catchment area of the Obra Canal

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Istotnym warunkiem utrzymania właściwego uwilgotnienia gleb na użytkach rolnych jest racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów retencji gruntowej. Siedliska położone w dolinie Kościańskiego Kanału Obry charakteryzują się występowaniem gleb murszastych i murszowych. Na terenach tych występuje duża zmienność poziomu zwierciadła wody gruntowej, co może przyczyniać się do pogorszenia warunków wilgotnościowych w warstwie celowego zwilżania. W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry z roku hydrologicznego 2004/2005. W analizowanym okresie scharakteryzowano przebieg warunków meteorologicznych. W wybranych punktach terenu rozpoznano warunki glebowe oraz oznaczono ich właściwości fizyko-chemiczne. Wilgotność gleb mierzono za pomocą sondy profilowej, pomiary stanów wód gruntowych wykonywane były z częstotliwością, co dwa tygodnie na wyznaczonych stanowiskach. Wstępne wyniki badań wykazały, że obniżenie zwierciadła wody gruntowej ponad 70 cm poniżej powierzchni terenu powoduje nadmierne przesychanie warstwy korzeniowej, co może przyczyniać się do zmniejszenia uzyskiwanych plonów. W pracy wykazano zależność pomiędzy położeniem zwierciadła wody gruntowej a uwilgotnieniem powierzchniowej warstwy gleby.
EN
Retention is an essential condition for rational use of local ground water resources, to maintain the proper moisture of the agrarian land soils. Grounds in Kościan valley of the Obra Canal are characterized by the occurrence of mursh and muck soils. There occurs a high variability of graund water table which may contribute to the deterioration of moisture conditions in the layer of purposeful moistening. This paper contains study results and field observations made in the hydro- logical year 2004-2005 in the Kościan catchment area of the Obra Canal. The course of meteorological conditions in the analysed period is described Soil conditions were identified and their physical and chemical properties were determined in the selected terrain points. Soil moisture was measured using a profiled sounding, and measurements of ground water levels were carried out every two weeks in at the definite localities.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

519

Opis fizyczny

s.281-288,tab.,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94, 61-691 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94, 61-691 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94, 61-691 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94, 61-691 Poznan

Bibliografia

 • Feddes R.A. 1971. Water, heat and crop growth: 1-178.
 • Feddes R.A. 1986. Modelling and simulation in hydrologie systems related to agricultural development: state of the art. ICV. Technical Bull. 46: 1-13.
 • Bykowski J., Kozaczyk K., Przybyła Cz. 2003. Wpływ warunków meteorologicznych na zmiany retencji glebowej na Nizinie Wielkopolskiej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Inż. Środ. 24: 263-272.
 • Przybyła Cz., Kozaczyk P. 1995. Bilanse wodne gleb deszczowanych pastwisk polowych w warunkach zróżnicowanego ukształtowania terenu AR Poznań. Cz. I.: 157-165.
 • Przybyła Cz., Kozaczyk P. 2001. Rola wód gruntowych w gospodarce wodnej intensywnie użytkowanego sadu jabłoniowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie: 105-112.
 • Marcinek J., Wiślańska A. 1984. Asocjacje czarnych ziem i gleb płowych falistej moreny dennej Równiny Kościańskiej. Rocz. AR w Poznaniu 149: 65-81.
 • Marcinek J., Spychalski M., Komisarek J. 1994. Dynamika wody w glebach autogenicznych i semihydrogenicznych w układzie toposekwencyjnym falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Rocz. AR Poznań, CCLXVII: 131-145.
 • Sarnacka S., Roguski W., Drupka S. 1988. Instrukcja wyznaczania potrzeb i niedoborów wodnych roślin uprawnych. CPBR 10.8 „Melioracje i Gospodarka wodna w Rolnictwie", Falenty: 1-38.
 • Szafrański Cz. 1988. Stany wody gruntowej na tle ukształtowania meliorowanego terenu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 359: 1-67.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-3bb48c07-c214-47b2-a99d-267cc4ce5ade
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.