PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 05 | 2 |
Tytuł artykułu

Quality of French-fries of 37 potato cultivars in conditions of application of growth regulators mival and poteitin

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Use of growth regulators at potato cultivation and its effect on subsequent french-fries quality. The qualitative analyses of french-fries were based on tuber samples from a field experiment carried out on sandy-loamy soil in 1990-1992 in Parczew, Biała Podlaska Province. The experiment was set up with randomized subblocks in three replications. The subblocks of 1st row were made by the growth regulators: a) Mival concentration 500 mg × l-1 water; b) Poteitin concentration 10 mg × l-1 water; c) the control with distilled water. The growth regulators were applied onto the tubers in a spray form just before the planting. A factor of 2nd row was made by 37 potato cultivars out of all the earliness groups. Regulator Mival contributed to french-fries taste and flavour improvement in the years of a warm and dry potato vegetative period and Poteitin preparation has contributed significantly to improve french-fries consistency.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
2
Opis fizyczny
http://www.ejpau.media.pl/series/volume5/issue2/food/art-06.html
Twórcy
autor
 • Agricultural University of Lublin, 15. Akademicka Str., 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Djakov V.M., Korzinnikov S., Matyèenkov V.V., 1990. Ekologiczeskije reguljatory rosta Mival i Krezacin. [Ecological growth regulators Mival and Krezacin]. Plant Growth Regulators. Reg. Rost. Rast. Agropromizdat, Moskva [in Russian].
 • Frydecka-Mazurczyk A., 1993. Surowiec do produkcji frytek i chipsów. [Raw material to french-fries and chips production]. Ziemn. Pol. 3; 9-13 [in Polish].
 • Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K., 1996. Wpływ warunków klimatycznych podczas wegetacji oraz przechowywania na jakość ziemniaków przeznaczonych na produkty smażone. [Effects of climatic conditions during vegetation and storage on the potato tubers quality intending to fried products]. Proc. Sci. Conf. Bonin 28-29.05; 44-47 [in Polish]
 • Leszczyński W., Lisińska G., 1985. Effects of herbicides on chemical composition of potato tubers and quality of the subsequent chips and starch. Starch (Stärke) 37: 329-334.
 • Leszczyński W., Lisińska G., 1986. Wpływ nawożenia azotem i terminu sadzenia ziemniaków odmian Atol, Cisa, Reda na zmiany jakości bulw. [Effects of nitrogen fertilization and planting date on the tuber quality of 3 potato cultivars - Atol, Cisa, Reda]. Bull. Potato Inst. 34; 63-71 [in Polish].
 • Lewak S., 1998. Regulacja procesów fizjologicznych na czynniki endogenne. [w:] Podstawy fizjologii roślin. [Regulation of physiological processes by internal factors. In: Basis of plant physiology]. Edited by Kopcewicz J. & Lewak S., Sci. PWN, Warsaw; 106-134 [in Polish].
 • Lewosz J., 1993. Czipsy przegląd technologii. [Chips - Review of technologies]. Office of the Potato Inst. Bonin. [in Polish].
 • Lisińska G., 1981. Wpływ różnych czynników na skład chemiczny bulw ziemniaka i jakość otrzymanych z nich czipsów. [Influence of various factors on the chemical composition of potato tubers and quality of subsequent chips]. Sci. Pap. Agric. Univ. Wrocł., 3; 5-45 [in Polish].
 • Lisińska G., Pawłowska A., 1986 a. Jakość ziemniaka smażonego. Cz. IV. Obiektywne metody oznaczania konsystencji frytek. [Quality of fried potatoes. Part 4. Objective methods for french fries texture determination]. Sci. Pap. Agric. Univ. Wrocł. 163; 103-111 [in Polish].
 • Lisińska G., Pawłowska A., 1986 b. Jakość ziemniaka smażonego. Cz. IV. Obiektywne metody zonaczania barwy frytek. [Quality of fried potatoes Part 5. Objective method for determination of colour of french fries]. Sci. Pap. Agric. Univ. Wrocł. 163; 113-119 [in Polish].
 • Lisińska G., Pęksa A., Tajner A., Pawliczko H., 1995. Jakość ziemniaka smażonego. Cz. IX. Wpływ podsuszania frytek ziemniaczanych po blanszowaniu na ich jakość. [The quality of fried potatoes. Part. 11. Effect of french fries dehydration after blanching on their quality]. Sci. Pap. Agric. Univ. Wrocł. Food Technol. 8 (273); 84-91 [in Polish].
 • Mikos-Bielak M., Sawicka B., Rudzińska B., Czeczko R., 1999 a. Syntetyczne regulatory wzrostu uprawie ziemniaka. Cz. I. Wpływ Poteitinu na wybrane składniki chemiczne bulw róznych odmian ziemniaka. [Synthetic growth regulators in the cultivation of potato. Part 1. Effect of the preparation Poteitin on some chemical components of various tubers of potato cultivars]. Ann. UMCS, EEE 7; 81-90 [in Polish].
 • Mikos-Bielak M., Sawicka B., Rudzińska B., Czeczko R., 1999 b. Syntetyczne regulatory wzrostu w uprawie ziemniaka. Cz. II. Wpływ Mivalu na wybrane składniki chemiczne bulw kilkudziesięciu odmian ziemniaka. [Synthetic growth regulators in the cultivation of potato Part 2. Effect of the preparation Mival on some chemical components of various tubers of potato cultivars]. Ann. UMCS, EEE 7; 91-99 [in Polish].
 • Mozolewski W., 1994. Ocena przydatności wybranych odmian ziemniaka do przetwórstwa. [Estimation of usefulness of various potato cultivars to food processing]. Proc. Sci. Conf. Jadwisin 06-07.07; 112-115 [in Polish].
 • Pęksa A., Tajner A., 1994. Porównanie metody wizualnej z metodą obiektywną oznaczania frytek ziemniaczanych. [Comparison of visual and objective method of french fries colour estimation]. Sci. Pap. Agric. Univ. Wrocł. Food Technol. 7 (244); 131-139 [in Polish].
 • Piasecki M., Gruchała L., 1996. Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na jakość i właściwości sensoryczne frytek. [Effects of selected technological treatments on quality and characters of french-fries]. Proc. Sci. Conf. Szczecin 27-28.06; 59-60 [in Polish].
 • PN-A-82201, 1996. Półprodukty i potrawy. Mrożone wyroby kulinarne. [Semi-finished products and dishes. Chilled cooking products]. Office for Official Publications of the Stand. Communities “Alfa-Wero”, Warsaw [in Polish].
 • Ponomarenko S.P., et all., 1992, Potejtin a regulator of potato growth. Plant growth regulators. Ukrainian Acad. Sci. [in Rusian].
 • Sawicka B., 1994. Gospodarczy efekt stosowania regulatorów wzrostu w uprawie 37 odmian ziemniaka. [Economic effect of phytohormones application to 37 potato cultivars]. Pestycides 3: 1-12 [in Polish].
 • Sawicka B., Mikos-Bielak M., 1996. Badania jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach stosowania wysokiego nawożenia azotem. [Research of french-fries quality of tubers of early potato varieties in conditions applications of nitrogen fertilization]. Proc. Sci. Conf. Szczecin 27-28.06.1996; 59-60 [in Polish].
 • Skrabule I., 1999. The relationship of french fries quality with dry matter content and starch grain size of different potato cultivars. Proc. 14th Triennial Conf. of the European Association for Potato Research (EAPR). Sorrento, Italy 02-07.05: 704-705.
 • Voronkov M. G., Djakov V. M. 1977. Pat. USA N4048206, Brit. Pat N1483018/1977. Franc. Pat. N756187.
 • Voronkov M. G., Kuzniecov I. G., Djakov W. M., 1982. Nowyj biostimulator “Mival” w selskom chozjajstwie. Rezultaty naucznych isledowanij w praktiku sielkogo chozjajstwa. [New biostymulant “Mival” in the farm. Results of scientific applications into the practice of the farm]. Science Moskva; 87-97 [in Rusin].
 • Zgórska K., 1994. Elementy technologii przetwórstwa ziemniaka na cele spożywcze. [Elements of food technology of potato to nutritive purposes]. Proc.Sci. Conf. Bonin 22.02; 67-78 [in Polish].
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 1995.Zbiór i przydatność odmian wczesnych do przetwórstwa spożywczego. [Harvesting and usefulness of early varieties to food processing]. Polish Potato, 3; 33-36 [in Polish].
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 1996. Zmiany cech jakości ziemniaków jadalnych w czasie przechowywania. [Variations of quality characters of table potatoes during storage]. Polish Potato, 1; 24-27 [in Polish].
 • Zgórska K., 1997. Temperatura przechowywania ziemniaków w zależności od kierunku użytkowania. [Temperature of potato storage conditioned from direction of utilization]. Polish Potato, 4; 16-19 [in Polish].
 • Zurzycki J., Michniewicz M. 1984. Fizjologia roślin. [Plant physiol]. Office of PR&L, Warsaw [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3b920e2b-144e-4a65-b424-940d17109b71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.