PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

Ocena jakosci mikrobiologicznej wybranych mrozonych owocow jagodowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była mikrobiologiczna ocena mrożonych owoców jagodowych: truskawek, malin, porzeczek czarnych i czerwonych, agrestu i borówki czernicy, wyprodukowanych w 2001 r., w chłodni znajdującej się w województwie lubelskim. Analiza gotowych wyrobów obejmowała: ogólną liczbę bakterii mezofilnych, liczbę drożdży i pleśni, bakterii mlekowych i octowych, beztlenowców przetrwalnikujących, bakterii z grupy coli, Enterobacteriaceae, Proteus spp., Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, obecność pałeczek Salmonella spp. i Listeria spp. Największą liczbę bakterii mezofilnych, bakterii mlekowych i drożdży odnotowano w próbach borówek (104-105 j.t.k./g), a najniższą w próbach mrożonego agrestu (101 - 102 j.t.k./g). Liczba pleśni była najniższa w truskawkach (101/ g), a najwyższa w porzeczkach czarnych i czerwonych, jagodach i malinach (103 /g). Nie stwierdzono w owocach obecności bakterii coli, Proteus spp., S. aureus, Salmonella spp. i Listeria spp. Jakość mikrobiologiczna analizowanych mrożonych owoców w przypadku większości prób spełniała wymagania polskie i zagraniczne.
EN
The aim of this research was microbiological valuation of the following frozen fruits: strawberries, raspberries, black and red currants, gooseberries and bilberries produced in cold storage plant in Lublin province. Analysis included: total count of mesophilic bacteria, number of yeasts and moulds, lactic and acetic bacteria, sporing anaerobes, coliforms, Enterobacteriaceae, Proteus spp., B. cereus, S. aureus the presence of Salmonella spp. and Listeria spp. The highest total number of mesophilic bacteria, lacti bacteria and yeasts was observed in the samples of bilberries (104 -105 c.f.u./g) and the lowest count o mentioned microbes was obtained in the chilled gooseberries samples (101-102 c.f.u./g). The number o the moulds was the lowest in the strawberries (101 /g) and the highest in black and red currants, bilberries and raspberries (103 /g). Coliforms, Proteus spp., S. aureus, Salmonella spp. and Listeria spp. were not found. Microbiological quality of analysed frozen fruits generally fulfils the polish and foreign requirements.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
s.117-126,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, ul.Skromna 8, 20-950 Lublin
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Skromna 8, 20-950 Lublin
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Skromna 8, 20-950 Lublin
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Skromna 8, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • [1] Bąkowski J.: Strategia rozwoju przemysłu owocowo-warzywnego w Polsce do 2010 r. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2001,9, 11-12.
 • [2] Białasiewicz D., Królasik J.: Porównanie jakości mikrobiologicznej mrożonych truskawek z wymaganiami zagranicznych odbiorców. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2000, 6, 33-35.
 • [3] Fassatiova O.: Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. WNT, Warszawa 1983.
 • [4] Geiges O.: Microbial processes in frozen food. Adv. Space Res., 1996,18, 109-118.
 • [5] Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa 1999.
 • [6] Jędrzejewska J., Wąsowicz L.: Eksport mrożonych owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem eksportu truskawek. Chłodnictwo, 1998, 9, 102-103.
 • [7] Kubiak K.: Aktualny stan i możliwości produkcji mrożonek owocowych i warzywnych w aspekcie przystąpienia Polski do UE (1). Przem. Ferm. Owoc. Warz.., 1999, 5,40-42.
 • [8] Majczyna D., Białasiewicz D.: Przeżywalność drobnoustrojów w niskich temperaturach. Chłodnictwo, 2001, 5, 45-48.
 • [9] Nosecka B.: Sytuacja w polskim przetwórstwie owoców i warzyw. Przem. Ferm. Owoc. Warz.,
 • 2001,9, 8- 1 1 .
 • [10] Płocharski W.: Jakość i możliwości wykorzystania owoców z uwzględnieniem preferencji konsumentów. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2001, 9, 21-26.
 • [11] PN-90/A-75052/04. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Sposób pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych.
 • [12] PN-90/A-75052/05. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie obecności i liczby drobnoustrojów tlenowych, mezofilnych i psychrofilnych.
 • [13] PN-90/A-75052/07. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie liczby bakterii kwaszących typu mlekowego.
 • [14] PN-90/A-75052/08. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni.
 • [15] PN-90/A-75052/10. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie obecności i miana bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych i termofilnych.
 • [16] PN-90/A-75052/11. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie obecności, miana i najbardziej prawdopodobnej liczby pałeczek z grupy coli.
 • [17] PN-90/A-75052/15. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczenie obecności bakterii octowych.
 • [18] PN-90/A-75052/16. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Wykrywanie obecności pałeczek rodzaju Salmonella.
 • [19] PN-90/A-75052/17. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Oznaczanie liczby bakterii Bacillus cereus.
 • [20] PN-93/A-86034/13. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) - wykrywanie obecności, oznaczanie NPL i oznaczanie liczby metodą płytkową.
 • [21] PN-EN ISO 11290-1 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Metoda wykrywania obecności.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. Dz.U. Nr 9 poz. 72 (z dnia 05.02. 2001).
 • [23] Świetlik J.: Jaka może być koniunktura na owoce jagodowe w 1999 roku? Przem. Ferm. Owoc.
 • Warz., 1999, 6,41-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3b3bc926-2d48-464c-9285-4b8c221340f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.