PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 43 | 08 |
Tytuł artykułu

Wplyw dlugotrwalego przechowywania szczepu Aspergillus awamori NRRL 3112 na poziom syntezy glukoamylazy w kulturach wglebnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Aspergillus awamori, producent glukoamylazy, został przebadany pod względem wydajności po zastosowaniu różnych metod przechowywania: pasażowania, liofilizacji i przechowywania pod warstwą oleju parafinowego. Wyniki były bardzo zróżnicowane, w zależności od stosowanych metod. Poszczególne próby grzyba Aspergillus awamori NRRL 3112 namnażano z monokultur o znanym poziomie glukoamylazy. Sprawdzano zmiany aktywności szczepu w pasażach co trzy miesiące na podłożach: wysychających skosach otrębowych i brzeczkowym. Konidia zabezpieczono za pomocą: talku, węgla aktywnego, jałowego piasku i sterylnej wody. Próbą kontrolną była grzybnia pozostawiona na skosach otrębowych. Część skosów zabezpieczono olejem parafinowym. Poszczególne próby przechowywano w szczelnych pojemnikach w temp. 4°C przez okres kilku do kilkunastu lat. Pomiar aktywności enzymu dokonywano w płynach pohodowlanych czterodniowych kultur na podłożu otrębowo-kukurydzianym. Częste pasażowanie powoduje znaczne wahania syntezy glukoamylazy. Znaczny jest też wpływ rodzaju podłoża na aktywność szczepu. Korzystne jest zatem niezbyt częste stosowanie pasażowania na podłożu z wyciągu z otrąb pszennych zestalonych agarem. Aktywność szczepu wtedy nawet wzrasta powyżej wartości wyjściowej. Hodowla na brzeczce powoduje gwałtowną degenerację grzyba. Analiza zachowania się szczepu namnożonego w kulturach wgłębnych, umieszczonego na skosach otrębowych i pozostawionego do wyschnięcia w chłodni pokazała, że w 9 roku takiego przechowywania zdolność syntezy enzymu wynosiła wciąż 84-111% aktywności wyjściowej (wykonano 4 próby), natomiast w 12 roku już tylko 70-89%. Badanie aktywności Aspergillus awamori przechowywanego w postaci konidiów w różnych środowiskach dyspersyjnych wykazało, że najkorzystniejsze jest wymieszanie konidiów z węglem aktywnym lub talkiem. Przechowywanie grzybni na skosie otrębowym pozwala na utrzymanie aktywności szczepu na poziomie wyższym od materiału wyjściowego. Stosowanie wody i piasku w przypadku konidiów i oleju parafinowego w przypadku grzybni jest nieskuteczne. Natomiast wszystkie oceniane sposoby przechowywania są zadowalające w okresie do trzech lat.
EN
Aspergillus awamori, producer of glucoamylase, was tested in connection with output after application of the different methods of storage like passaging, liophilisation and storage under cover of paraffin oil. Different results were obtained dependency on method being applied. Particular samples of Aspergillus awamori NRRL 3112 were multiplied from monocultures with known level of glucoamylase. Changes of tribe activity in passages were tested after each 3 months on substrates like drying bran bevel or wort. Conidia were protected with talc, active coal, sterile sand and sterile water. Control sample was mycelium stated on bran bevel. A part of bevels was protected with paraffin oil. Particular samples were storaged in hermetic containers under temperature of 4°C during few years. Measurement of enzyme activity was made in after-cultivation liquids of 4-days cultures on bran-mais breeding ground. Often passaging causes substantial fluctuations of glucoamylase synthesis. There is also considerable influence of substrate type on tribe activity. Not too often application of passaging on substrate of wheat bran with agar is of favourable nature. Tribe activity is even higher than initial value in such a condition. Cultivation on wort causes sharp degeneration of Aspergillus awamori. Analysis of tribe multiplied in throw cultures placed on bran bevels and remained for drying in freezer proved that in ninth year of such a storage the ability of enzyme synthesis amounted to 84-11% of initial activity (4 trials were made) but in twelfth year only 70-89%. Research on Aspergillus awamori activity, which was storaged in the form as conidia in different dispersing medium, proved that mixing of conidia with active coal or talc is higher than initial material. Application of water and sand in cause of conidia and paraffin oil in case of mycelium is not effective. All tested ways of storage are satisfactory during period of 3 years.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
43
Numer
08
Opis fizyczny
s.28-30,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza, 31-120 Krakow, al.A.Mickiewicza 21
Bibliografia
 • [1] Andrzejczuk-Hybel J. i in.: „Wpływ przechowywania szczepów Aspergillus na stabilność syntezy glukoamylazy", Przemysł Fermentacyjny i Rolny, 1977, nr 6, s. 18-20.
 • [2] Fassatiova O.: Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. Tłumaczenie z języka czeskiego, WNT, Warszawa 1983.
 • [3] Chełkowski J.: Szkoła letnia pt. „Przechowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów przemysłowych", Sulejów, 1988.
 • [4] Gembicka D.: „Wpływ warunków przechowywania na skosach na zachowanie zdolności do produkcji enzymów amylolitycznych u niektórych grzybów", Materiały XII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 1981, s. 84.
 • [5] Ilnicka-Olejniczak O. i in.: „Wpływ różnych metod przechowywania na cechy biotechnologiczne Aspergillus awamori", Materiały XII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 1981, s. 92.
 • [6] Kujawski M., Zając A.: A Proposition for a Unified Method of Glucoamylase Activity Determination in Microbial Material, Die Stärke, 1974, t. 26, s. 93-95.
 • [7] Oberman H.: Szkoła letnia pt. „Przechowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów przemysłowych", Sulejów, 1988.
 • [8] Skiba J.: „Przyczynek do badań nad przechowywaniem kultur pleśniowych", Przemysł Fermentacyjny, 1964, nr 5, s. 114.
 • [9] Wołek J.: Vademecum statystyki dla biologów, PAN, Kraków, 1992.
 • [10] Wieczorek D.: Szkoła letnia pt. „Przechowalnictwo i stabilizacja aktywności drobnoustrojów przemysłowych", Sulejów, 1988.
 • [11] Tutowa E. G., Kuc P. S. : Suszenie produktów biosyntezy, WNT Warszawa, 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3af14520-401d-47ee-af94-cdff7dd629de
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.