PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jeczmienia jarego i owsa. Czesc II. Porownanie plonowania i zdrowotnosci

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Pure and mixed sowings of naked and hulled cultivars of spring barley and oats. Part II. Comparison of yielding and healthiness

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania mikropoletkowe realizowano w latach 2002-2004, na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Analizowano odmiany jęczmienia jarego i owsa: oplewione (Antek i Cwał) i nagoziarniste (Rastik i Cacko) w siewie czystym, międzyodmianowym i międzygatunkowym. W podjętych badaniach określono plon, liczbę kłosów (wiech), liczbę i masę ziarn z kłosa (wiechy), masę 1000 ziarn oraz oceniono zdrowotność roślin. Produktywność nagoziarnistych odmian jęczmienia i owsa była niższa odpowiednio o 32,1% i 21,5% od odmian oplewionych. Uwzględniając udział plewek w ziarnie, plon owsa nagoziarnistego był zbliżony do plonu owsa oplewionego. Niższy poziom plonowania jęczmienia nagoziarnistego wynikał przede wszystkim z istotnie mniejszej liczby kłosów i masy 1000 ziarn. W przypadku owsa nagoziarnistego decydujący wpływ na niską produktywność miały niższe wartości MTZ, liczby i masy ziarn z wiechy, mimo większej liczby wiech w odniesieniu do owsa odmiany Cwał. Jęczmień oplewiony plonował wyżej niż wszystkie kombinacje siewów mieszanych, a owies oplewiony był bardziej produktywny niż mieszanka międzygatunkowa odmian nagoziarnistych. Największy przyrost plonu rzeczywistego w stosunku do wartości teoretycznych uzyskano w zasiewach jęczmienia nagoziarnistego z owsem oplewionym. Sposoby uprawy modyfikowały liczbę kłosów jęczmienia oplewionego oraz liczbę i masę ziarn z wiechy odmian owsa. Uprawa zbóż w mieszankach międzygatunkowych w porównaniu z siewami czystymi zwiększyła odporność owsa nagoziarnistego na rdzę koronową oraz obu odmian jęczmienia na rdzę karłową i plamistość siatkową.
EN
The micro-plot experiments were carried out in 2002-2004 on good wheat complex soil. Spring barley and oat cultivars were analyzed: hulled (Antek and Cwał cv.) and naked (Rastik and Cacko cv.) in pure, inter-variety and inter-species sowings. Yield, number of ear (panicles), number and weight of grains per ears (panicle), weight of 1000 grains and plant health were evaluated in the study. Productivity of naked barley and oat cultivars was lower by 32.1% and 21.5%, respectively in relation to hulled ones. Lower level of naked barley yielding mainly resulted from a significantly lower number of ears and weight of 1000 grains. In the case of naked oats, lower weight values 1000 grains, number and weight of grains per panicle had detrimental effects on low productivity, despite higher number of panicles in relation to Cwał cv. Hulled barley yielded higher than all mixed sowing combinations, and hulled oats were more productive than inter-species mixture of naked varieties. The highest gain of real yield in relation to theoretical values was observed for naked barley plus hulled oats mixtures. Cultivation types modified the number of ears in hulled barley and the number and weight of grains per panicle in oat cultivars. Cereal cultivation in inter-species mixtures, as compared to pure sowings, increased the naked oats resistance to crown rust and barley varieties to dwarf rust and net blotch.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.257-265,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin

Bibliografia

 • Artyszak A. 1994. Mieszaniny odmianowe zbóż. Post. Nauk Rol. 3/94: 23-29.
 • Budzyński W. 1999. Reakcja owsa na czynniki agrotechniczne - przegląd wyników badań krajowych. Żywność 1(18) Supl.: 11-25.
 • Čermák B., Moudrý J. 1998. Comparison of grain yield and nutritive value of naked and husked oats. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Agricult. 66: 89-98.
 • Dziamba Sz., Rachoń L. 1992. Produktywność nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego uprawianych w siewie czystym i mieszankach. Fragm. Agron. 1: 94-100.
 • Gacek E., Czembor H., Nadziak J. 1996. Wpływ zróżnicowania genetycznego w mieszaninach i mieszankach zbożowych na rozwój chorób i plonowanie. Biuletyn IHAR 200: 203-209.
 • Gacek E., Nadziak J., Biliński Z. 2000. Ograniczenie występowania chorób w zasiewach mieszanych zbóż. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58: 31-38.
 • Kurowski T., Wanic M. 1995. Wpływ zasiewów mieszanych jęczmienia z owsem na rozwój chorób. Mat. 35 Sesji Nauk. IOR 16-17 II 1995, Cz. II - Post.: 262-265.
 • Kuś J., Filipiak K. 2000. Regionalne zróżnicowanie uprawy jarych mieszanek zbożowych. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58: 59-66.
 • Kwiatkowski C., Wesołowski M. 2004. Architektura łanu nagoziarnistej i oplewionej formy jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanej ochrony zasiewów. Annales UMCS, Sec. E 59(2): 801-808.
 • Michalski T. 1991. Rozwój i plonowanie jęczmienia jarego i owsa w siewie czystym i w mieszankach. Rocz. AR w Poznaniu 226: 113-121.
 • Michalski T. 1994. Przydatność pszenżyta jarego, jęczmienia i owsa do uprawy w mieszankach zbożowych. Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. 2 XII 1994 Poznań: 94-99.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. Post. Ochr. Rośl. 36: 229-235.
 • Nita Z., Orłowska-Job W. 1996. Hodowla owsa nagoziarnistego w Zakładzie Doświadczalnym HAR w Strzelcach. Biuletyn IHAR 197: 141-145.
 • Piech M., Nita Z., Maciorowski R. 2000. Porównanie przydatności owsa nagiego z oplewionym do uprawy w mieszankach z jęczmieniem. Rocz. AR w Poznaniu 325, Rol. 58: 89-97.
 • Rudnicki F., Wasilewski P. 1994. Dorodność kłosów i ziarna zbóż w mieszankach. Mat. Konf. „Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych”. 2 XII 1994 Poznań: 45-49.
 • Sawicki J. 1980. Produkcyjność pszenicy jarej, jęczmienia i owsa w czystych siewach i w mieszankach międzygatunkowych na trzech poziomach nawożenia. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 19: 191-208.
 • Szumiło G., Rachoń L. 2007. Siewy czyste i mieszane nagoziarnistych i oplewionych odmian jęczmienia jarego i owsa. Cz. I. Efektywność ochrony chemicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 516: 247-256.
 • Townsend G., Heuberger J. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments. PI. Dis. Rep. 27: 340-343.
 • Wróbel E., Budzyński W., Dubis B. 1999. Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność uprawy owsa i jęczmienia jarego na glebie lekkiej. Żywność 1(18) Supl.: 166-172.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-3a1e743e-cfcd-45f3-a105-c68eef0bf507
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.