PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 37 | 1 |
Tytuł artykułu

Rosliny wodne i szuwarowe stosowane w korzeniowych oczyszczalniach sciekow

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Po ogólnym wprowadzeniu do zagadnienia oraz omówieniu przeglądu literatury omówiono wyniki badań w zakresie wykorzystania niektórych roślin do oczyszczania ścieków przeprowadzonych w IMUZ. Sprecyzowano również wiele wniosków.
EN
Investigation concerning the root system sewage treatment plant carried out by the I.I.D.G. suggest possibility of application some -new plants for this purpose.
RU
После общего введения в вопрос и рассмотрехии литературных источников рассматриваются результаты исследований но использаванию некоторых растений для очистки сточных вод и Институте мелиорации и зеленых угодий (IMUZ). Представлены также многонисленные выводы.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
37
Numer
1
Opis fizyczny
s.11-13,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Insytut Melioracji i Uzytkow Zielonych, Falenty
autor
Bibliografia
 • Białkiewicz F.: Oczyszczanie i wykorzystanie ścieków w glebie pod plantacjami drzew. Referat na konferencję pt. „Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju”. SGGW. Warszawa 1992 r.
 • Brandyk A., Brandyk K.: Oczyszczalnie strefy korzeniowej jako element ochrony zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Referat na konferencję pt. „Gospodarowanie wodą w krajobrazie jako element zrównoważonego rozwoju”. SGGW. Warszawa 1992 r.
 • Bukiewicz H. 1987. Ważniejsze czynniki ekologiczne i biologiczne plonowania krzewo- stanów wikliny przemysłowej. Biuletyn Intytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 164; 261-284.
 • Dragun W.: Możliwości produkcyjnego zagospodarowania plantacyjnymi topolami pól rezerwowego i awaryjnego odbioru ścieków. IMUZ Wrocław 1978.
 • Kiekuth R. 1976. Degradation in corporation of nutriens from rural waste waters by plant rhizosphere under linnic conditions. In: Utilization of Manure Land Spreading. Coordination of Agricultural. Research Commision of the European Communities, pp. 333-347.
 • Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H. 1990 — Zasady oczyszczania ścieków przy udziale roślin w ekosystemie bagiennym. Politechnika Gdańska - Wydział Hydrotechniki. Gdańsk. V. 1990 r.
 • Lienard A. 1987 — Domestic wastewater treatment in tanks with emergent hydrophytes: the latest resultes of a plants in France — Water Sci. Tech. 19: 373-375.
 • Obarska-Pempkowiak H.: Oczyszczanie ścieków metodą hydrobotaniczną z wykorzy­staniem filtrów gruntowych i stawów ściekowych. Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej. 489. Budownictwo Wodne nr 38. Gdańsk 1992.
 • O świt J. 1980 — Rola roślinności bagiennej w środowisku przyrodniczym Doliny Narwi w aspekcie oczyszczania się wód. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1980 Z. 234, s. 87-102.
 • Ozimek T. 1991 — Makrofity jako filtry biologiczne w procesie oczyszczania ścieków. Wiadomości Ekologiczne. T. XXXVII, z. 4: 278-281.
 • Ozimek T. Makrofity zanurzone i ich reakcje z glonami w jeziorach o wysokiej trofii. Wiadomości Ekologiczne T. XXXVIII z. 1. 1992.
 • Perttu K.L., Kowalik P. (Eds.) 1989. Modelling of energy forestry; growth, water relations and economicts. Simulation Monograph 32, PUDOC. Wagenigen, 199 pp.
 • Seidel K. 1966. Reinigung von Gewass durch hoherephlanzen. Die Naturwissenachaften. vol. 53, no 12. 1966.
 • Sunblad K., Wittgren H.B. 1989. Glyceria maxima for wastewater nutrient removal and forage production. Biological Wastes. 27: 29-42.
 • Wathugala A.G., Suzuku T., Kurith ara Y. 1987. Removal of nitrogen phosphorus and COD from waste water usign sand filtration system with Phragmites communis Water Research. 21/10/: 1217-1224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3a1d00b1-3784-4347-821f-d24bb7cb05fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.