PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Genetic variation in nine European cattle breeds as determined on the basis of microsatellite markers. III. Genetic integrity of the Polish Red cattle included in the breed preservation programme

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
On the basis of DNA microsatellite polymorphism at 26 loci tested within the European Concerted Action AIRE 2066 for the Analysis of Genetic Diversity to Preserve Future Breeding Options, a determination was made of the genetic structure of 147 Polish Red (PR) cattle, included in the National Rare Livestock Breeds Preservation Programme (NRLBPP). The examined PR cattle population was characterized by a high genetic variation (a total of 193 alleles identified, Ho = 0.695, He = 0.703,mean number of alleles per locus = 7.4). An analysis of the genetic distance (Dps), including information on the presence (or absence) in the genome of alleles specific for the breed, confirmed that 80% of PR animals included in the NRLBPP comprised a separate genetic group, differing from populations of other European cattle breeds. The results show the uniqueness of the gene pool of PR cattle included in the NRLBPP. Despite the crossing with other breeds widely applied in the past, the present PR material does, to a considerable degree, remain genetically distinct. Thus, it is anticipated that basing on the existing preserved population the reconstruction of a pure, or almost pure PR cattle can be achieved.
PL
Na podstawie polimorfizmu mikrosatelitów DNA w 26 loci wybranych do zunifikowanych analiz w europejskim programie ochrony zasobów genetycznych (European Concerted Action AIRE2066 for the Analysis of Genetic Diversity to Preserve Future Breeding Options), określono strukturę genetyczną bydła pc (PR) objętego programem hodowli zachowawczej oraz umiejscowiono ten materiał w drzewie filogenetycznym bydła. Wykazano, że na tle ras europejskich, badaną populację bydła pc charakteryzuje wysoka zmienność genetyczna (ogółem zidentyfikowano 193 allele, Ho = 0,695, He = 0,703, średnia liczba alleli w locus = 7,4). Analizy dystansu genetycznego (Dps), w których wykorzystano informacje dotyczące obecności (lub nieobecności) w genomie tzw. alleli specyficznych dla rasy dowodzą, że 80% osobników rasy pc tworzy odrębną grupę genetyczną, odbiegającą od innych populacji bydła europejskiego. Jedynie mała grupa bydła pc grupuje się w drzewie filogenetycznym wspólnie z osobnikami rasy angler lub niemiecki simental. Wyniki wskazują na unikalność puli genów bydła pc objętego programem hodowli zachowawczej.Mimo licznych krzyżowań z innymi rasami, materiał ten w znacznym stopniu zachował swą rasową odrębność. Wydaje się więc możliwe, że korzystając z utworzonej stawki zwierząt (grupa północna i grupa południowa), uda się odtworzyć czystorasową bądź zbliżoną do czystorasowej, populację tego bydła.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
p.45-56,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
Bibliografia
 • 1. ADAMETZ L., 1901 – Studien über das Polnische Rotvieh. Wien.
 • 2. ANONYMOUS, 1996a – CaDBase – Cattle Diversity DataBase – The Analysis of Genetic Diversity in Cattle to Preserve Future Breeding Options – European Concerted Action Project under Food,Agriculture and Agro-Industry Research (FAIR) programme. Roslin Institute, Edinburgh. http://www.ri.bbsrc.ac.uk/cdiv_www/
 • 3. ANONYMOUS, 1996b – Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) Database. Ford and Agriculture Organization of the United Nations, http://dad.fao.org/en/Home.htm
 • 4. ANONYMOUS, 1998 – Krajowa baza danych o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich (Domestic database on genetic resources of farm animals). In Polish. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (National Animal Breeding Centre). Warsaw, Poland. http://eto.ihar.edu.pl/gene_bank/CSHZ/
 • 5. ANONYMOUS, 2003 – Whitebacks, old Polish cattle breed (a leaflet). Department of Cattle Breeding,Agricultural University of Lublin. e-mail: zhbyd@ursus.ar.Lublin.pl
 • 6. ARRANZ J.J., BAYON Y., SAN PRIMITIVO F.S., 1996 – Comparison of protein markers and microsatellites in differentiation of cattle populations. Animal Genetics 27, 415-419.
 • 7. BOWCOCK A.M., RUIZ-LINARES A., TOMFOHRDE J., MINCH E., KIDD J.R., CAVALLISFORZA L.L., 1994 – High resolution of human evolutionary trees with polymorphic microsatellites.Nature 368, 455-457.
 • 8. CANON J., ALEXANDRINO P., BEJA-PEREIRA A., BESSA I., CARLEOS C., CARRETERO Y., DUNNER S., FERRAND N., GARCIA D., JORDANA J., LOLOE D., SANCHEZ A., MOAZAMI-GOUDARZI K., 2000 – The use of microsatellites for measuring genetic diversity of European local beef cattle breeds for conservation purposes. Proceedings of the 27th International Conference on Animal Genetics, Book of Abstract D030. Minnesota, July 22-26, USA.
 • 9. CZAJA H., ADAMIK P., TRELA J., STASZCZAK S., 1996 – Hodowla bydła polskiego czerwonego – jaka była, jest i będzie (The past, presence and future of the Polish Red cattle breeding). In Polish.Sympozjum Naukowe: Hodowla Bydła w Polsce, Historia i Przyszłość (Symposium on cattle breeding in Poland – history and future). September 12-13, Olsztyn, Poland.
 • 10. GRZYBOWSKI G., PRUSAK B., 2004 – Genetic variation in nine European cattle breeds as determined on the basis of microsatellite markers. II. Gene migration and genetic distance. Animal Science Papers and Reports 22 (1), 37-44.
 • 11. LUBIENIECKA J., 2001 – Struktura genetyczna wybranych ras bydła hodowanych w Polsce określona na podstawie polimorfizmu loci mikrosatelitów DNA (Genetic structure of selected cattle breeds bred in Poland as determined on the basis of the DNA microsatellite polymorphism). Thesis. In Polish.Polish Academy of Sciences Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland.
 • 12. LUBIENIECKA J., GRZYBOWSKI G., LUBIENIECKI K., 2001 – Genetic variation in nine European cattle breeds as determined on the basis of microsatellite markers. I. Within-breed variation.Animal Science Papers and Reports 19(4), 249-264.
 • 13. MACHUGH D.E., SHRIVER D.M., LOFTUS R.T., CUNNINGHAM P., BRADLEY D.G., 1997 – Microsatellite DNA variation and the evolution, domestication, and phylogeography of Taurine and Zebu Cattle (Bos taurus and Bos indicus). Genetics 146, 1071-1086.
 • 14. MARTIN-BURRIEL I., GARCIA-MURO E., ZARAGOZA P., 1999 – Genetic diversity analysis of six Spanish native cattle breeds using microsatellites. Animal Genetics 30, 177-182.
 • 15. MINCH E., 1998 – MICROSAT (version 1.5e). Standford University Medical Center, Stanford,CA.
 • 16. OTT J., 1992 – Strategies for characterizing highly polymorphic markers in human gene mapping.American Journal of Human Genetics 51, 283-290.
 • 17. RAYMOND M., ROUSSET F., 1995 – A population genetics software for exact tests and ecumenicism.Journal of Heredity 86, 248-249.
 • 18. SCHMID M., SAITBEKOVA N., GAILLARD C., DOLF G., 1999 – Genetic diversity in Swiss cattle breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics 116, 1-8.
 • 19. SZAREK J., FELEŃCZAK A., CZAJA H., 1993 – Stan hodowli polskiego bydła czerwonego (pc)i jej perspektywy (Presence and perspectives of the Polish Red cattle breeding). In Polish. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 36, 35-45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-37325a31-ec08-447a-a331-c98f948292bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.