PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 463 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka roznorodnosci w rodzaju Nicotiana na przykladzie pobierania i kumulowania kadmu przez dzikie gatunki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania zdolności pobierania i gromadzenia kadmu przez 59 dzikich gatunków Nicotiana i 6 odmian botanicznych N. tabcum i N. rustica. Badania prowadzono na glebie o naturalnej zawartości kadmu 0,15 ppm i glebie z dodawanym kadmem w ilości 8 ppm. W wyniku analizy chemicznej stwierdzono zróżnicowaną zawartość kadmu w liściach i korzeniach w zależności od badanych genotypów. Zdecydowanie największymi zdolnościami do gromadzenia szkodliwego pierwiastka w liściach z podłoża o naturalnej jego zawartości odznaczały się gatunki: N. raimondii, N. bigelovii i odmiany botaniczne N. tabacum, natomiast w korzeniach N. rosulata. W przypadku podłoża, do którego dodano 8 mg czystego składnika najwyższą zawartość kadmu w liściach stwierdzono u N. langsdorfii, N. plumbaginifolia, N. setchelii, N. debneyi i N. velutina. Zawartość kadmu w korzeniach w tej kombinacji najwyższa była u N. miersii, N. clevelandii i N. nudicaulis. Zdecydowanie najmniej kadmu pobierały w obydwu badanych kombinacjach: N. benavidesii i N. umbratica. Różnice istotnie statystycznie wyliczone dla poszczególnych sekcji wykazano najczęściej w kombinacjach z dodawanym kadmem, rzadko w obiektach kontrolnych. Nie wykazano istotnych różnic zawartości kadmu w przypadku odmian botanicznych tego samego gatunku.
EN
Fifty nine wild species of Nicotiana and six botanical varieties of N. tabacum and N.rustica were examined for their ability to take up and accumulate cadmium in their leaves and roots. The plants were grown on two soils: cadmium-enriched (8 ppm Cd), and untreated, with native cadmium content of 0.15 ppm as control. The leaf and root Cd content varied with the genotype and with the level of soil Cd. N. raimondii, N. bigelovii, botanical varieties of N tabacum and N. rosulata were found to be the most potent cadmium absorbers from the untreated soil. N. langsdorfii, N. plumbaginifolia, N. setchelii, N. debneyi and N. velutina took up and accumulated in their leaves large amount of cadmium from the cadmium-enriched soil. The root accumulation of cadmium from cadmium-enriched soil was high in N. miersii, N. clevelandii, and N nudicaulis. N. benavidesii and N. umbratica were found to be the weakest cadmium absorbers from both, cadmium-enriched and untreated soils. In individual sections statistically significant differences were most frequently demonstrated for the treatments with cadmium supplement and rarely for untreated-controls. No significant differences in cadmium content were found among botanical varieties within the same species.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
463
Opis fizyczny
s.337-356,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Berbeć A. 1987. Chromosome pairing and pollen fertility in the interspecifics F₁ hybrids Nicotiana tabacum L. x N. benavidesii Goodspeed, N. knightiana Goodspeed x N. tabacum, and N. raimondii Macbride x N. tabacum. Genetica Polonica 28(3): 263-269.
 • Doroszewska T., Berbeć A. 1996. Uptake of cadmium by some Nicotina species. Inform. Bull. Yokohama CORESTA Congress: 121.
 • Goodspeed T.H. 1954. The genus Nicotiana. Chronica Botanica, Waltham, Mass. USA.
 • Mc Grath S.P., Sidoli C.M., A.J.H. & Reeves R.D. 1993. Plants clean up soils. BAAS Science for Life meeting.
 • Mueller G. 1979. Heavy metal content (Cd, Zn, Pb, Cu, Cr) of tobacco in commonly smoked cigarettes in the Federal Republic of Germany. Chem.- Zeit. 103(4): 33-39.
 • Phu Lich N., Truhaut R., Claude J.R. &AL. 1990. Cadmium and tobacco. Bull. ARN: 50-64.
 • Reese R., Roberts L.W. 1984. Cadmium uptake and its effects on grown of tobacco cell suspension cultures. Plant Cell Rep. 3(3): 91-94.
 • Schenker D. 1984. Considerations on the cadmium content of tobacco products. Forum Staedte-Hyg. 35(1): 17-24.
 • Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T. 1998. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Wielkopolski na tle ich występowania w glebach kraju. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 23-39.
 • Wagner G.J., Yeargan R. 1985a. Species differences in shoot versus root Cd accumulation in tobacco and the influence of Cd concentrantion on the nature of accumulated Cd-forms. Plant Physiol. Suppl. 77(4): 119.
 • Wagner G.J., Yeargan R. 1985b. Cadmium i tobaccos. Genetic variation in accumulation potential and possible mechanism of accumulation. Tob. Chem. Res. Conf. 39: 38.
 • Wagner G.J., Kandra G., Maiti B. 1987. Application of plant breeding and genetic engineering to reducing cadmium accumulation in tobacco leaves. Tob. Chem. Res. Conf. 41: 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-36680001-da50-4f55-8a09-7e7a3da8498f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.