PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 38 |
Tytuł artykułu

Brackish water ecosystem restoration based on integrated water system design

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rekultywacja ekosystemow wod slonawych przy wykorzystaniu platformy zintegrowanego systemu wodnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Despite their current location within a primary agricultural area, most of the creek remnants in the Dutch clay polder areas have a high potential for recovery into healthy ecosystems. Like most areas in the Netherlands the clay polders are densely populated. Therefore multifunctional land use is encouraged and different types of land use coexist within small distances from each other. As a result water conflicts occur: agricultural land use requires deep groundwater levels and causes eutrophication by spreading nutrients into the water system, while existing ecosystems within and around the creek remnants need wetland conditions and low nutrient levels. Furthermore periods of high discharge cause flooding of arable land. Extreme measures like filling in ditches and increasing water levels are needed to achieve the water targets for wetlands around the creeks. On the other hand, the effects of these measures easily cause water logging in nearby agricultural areas. We introduce an integrated approach for the restoration of creek ecosystems. Both the complex interaction of groundwater, surface water and ecology and the limiting conditions imposed by adjacent agricultural land use, spatial developments and regulatory settings like the European Water Framework Directive are thereby taken into account. A highly integrated set of measures is proposed creating optimal conditions for both high agricultural production and fl ourishing creek ecosystems.
PL
Większość cieków wciąż istniejących na obszarach holenderskich polderów o podłożu gliniastym, pomimo tego, iż aktualnie znajdują się na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, posiada wysoki potencjał ekologiczny, który może pozwolić na odtworzenie prawidłowo funkcjonujących ekosystemów. Podobnie jak większość obszarów w Holandii, poldery o podłożu gliniastym również charakteryzują się wysoką gęstością zaludnienia. Dlatego też wielofunkcyjne wykorzystanie terenu jest tam stymulowane, będąc naturalną konsekwencją tego faktu, a różne sposoby użytkowania ziemi występują obok siebie na niewielkich obszarach. Rezultatem takiej sytuacji jest pojawianie się konfl iktów związanych z zagadnieniami wodnymi: rolnicze wykorzystanie ziemi wymaga stosunkowo głębokiego zalegania poziomów wód gruntowych oraz przyczynia się doeutrofi zacji systemu wodnego w wyniku wzmożonego dopływu substancji biogennych, podczas gdy ekosystemy znajdujące się w oraz wzdłuż wciąż istniejących cieków potrzebują warunków wodnych charakterystycznych dla obszarów mokradłowych oraz niskiego poziomu substancji biogennych. Co więcej, okresy wysokich stanów i przepływów wód powodują zalewanie i powodzie na obszarach wykorzystywanych rolniczo. Nadzwyczajne środki, takie jak zmniejszanie głębokości rowów melioracyjnych i cieków oraz podnoszenie poziomu wody, są konieczne, aby wzdłuż cieków osiągnąć stosunki wodne właściwe dla obszarów mokradłowych. Z drugiej jednak strony, efekty wprowadzenia takich nadzwyczajnych środków z dużym prawdopodobieństwem mogą prowadzić do gromadzenia się wody i podtapiania położonych w pobliżu obszarów wykorzystywanych rolniczo. W niniejszym artykule zaprezentowany został zintegrowany sposób rozwiązania zagadnienia rekultywacji ekosystemów cieków wodnych znajdujących się na obszarach o wyżej przedstawionej charakterystyce. Przy opracowywaniu takiego rozwiązania, zarówno złożone relacje i interakcje pomiędzy wodami gruntowymi, powierzchniowymi oraz elementami ekologicznymi, jak również warunki ograniczające wynikające z rolniczego wykorzystania obszaru, sposobów rozwoju przestrzennego przyległych terenów, a także ramy prawne wynikające z takich aktów, jak na przykład Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna, zostały wzięte pod uwagę. Zaproponowany, w wysokim stopniu zintegrowany, zespół możliwych środków i działań pozwala na uzyskanie optymalnych warunków zarówno dla osiągnięcia wysokiej produkcji rolniczej, jak i przywrócenia i utrzymania właściwego stanu ekosystemów wodnych.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
38
Opis fizyczny
p.115-125,fig.,ref.
Twórcy
autor
  • TNO Geological Survey of The Netherlands, Princetonlaan 6, Utrecht, The Netherlands
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-35860c82-98ee-42e4-b4aa-c9b6d9549c11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.