PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 462 |
Tytuł artykułu

Kierunki w produkcji kiszonek i siana w Europie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że w Europie dominuje produkcja kiszonek. W 33 krajach produkuje się 286 milionów ton suchej masy w postaci pasz konserwowanych, z czego 44% przypada na siano, a 56% na kiszonki. Najwięcej kiszonek produkują Niemcy, Holandia i Dania. W tych krajach powyżej 90% pasz konserwowanych przypada na kiszonki. W następnej kolejności w produkcji kiszonek należy wymienić: Norwegię - 89%, Wielką Brytanię - 82% i Finlandię - 65%, zaś w Polsce tylko 47%. Do produkcji kiszonek wykorzystuje się głównie porost łąkowy i kukurydzę. Stanowią one 86% powierzchni gruntów przeznaczonych do produkcji kiszonek. W celu zapewnienia prawidłowej fermentacji kwasu mlekowego, są stosowane różne dodatki. Najczęściej wykorzystuje się dodatki biologiczne, zawierające w swoim składzie bakterie kwasu mlekowego, same lub z dodatkiem związków chemicznych. Są to najczęściej niskomolekularne kwasy organiczne. Przy produkcji siana celem zabezpieczenia przed pleśnieniem, zaleca się stosować dodatki głównie chemiczne.
EN
The aim of this paper was to present the quantities of silage production in particular European countries. In 33 countries 286 million tons of dry matter are produced in form of preserved forage, including 44% of hay and 56% of silage. The countries of the highest silage production are Germany, the Netherlands and Denmark. Silage makes 90% of the total production of preserved fodder in the above-mentioned countries. The following bigger silage producers should be also mentioned: Norway - 89%, Great Britain - 82% and Finnland - 65%; as for Poland - only 47%. Meadow grasses and maize are mainly used for silage production (86%). Papilionaceous plants and mixed corn amount to 2.6%, beet leaves and pulps about 11%. In order to stimulate the lactic fermentation some additives are used in silage production. Most often the biological additives containing lactic acid bakteria and chemical additives containing low-molecular organic acids are applied. The additives preventing mould fungi formation are used for storing hay.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
462
Opis fizyczny
s.25-39,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna im. J.J.Sniadeckich, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Boevre L., Myhre H. J. 1979. Grass wafers as supplement to grass silage in experiments with dairy cows. Meld. Norg. Landbr Hogsk 58(18): 1 - 21.
 • Bader S. 1997. Möglichkeiten zur Steuerung das Gärungsverlaufes bei der Grünfuttersilierung durch kombinierte Anwendung biologischer und chemischer Zusätze. Landbauforschung Völkenrode, Soderheft, 176: 110 ss.
 • Buhlmann V., Würtele K. H. 1982. Zur Konservierung von Feuchtheu mit Futterhamstoff. Das wirtschaftseig. Futter 28: 35 - 46.
 • Goering H. K., Gordon C. H. 1973. Chemical aids to preservation of high moisture feeds, J. Dairy Sci. 56: 1347 - 1351.
 • Horn H. H. Van, Ruelke O. C., Cromwelle R. P., Ryninks M., Oskam K. 1988. Effects of chemical drying agents and preservatives on composition and digestibility of alfalfa hay. J. Dairy Sci. 71: 2256 - 2263.
 • Kemphues J. 1996. Silagequalität - Neue Zusätze, Neuer Bewertungsschlüssel, Übers. Tirernährung 24: 34 - 40.
 • Kaspersson A., Hloedversson R., Palmagren U., Lindgrens. S. 1984. Microbial and biochemical changes occurring during deterioration of hay and preservative effect of urea. Swed. J. agric. Res. 14: 127 - 133.
 • Knapp W. R., Holt D. A., Lechtenberg V. L. 1974. Anhydrous ammonia and propionic acid as, hay preservatives. Agronomy J. 66: 823 - 824.
 • Knapp W. R., Holt D. A., Lechtenberg V. L. 1975. Hay preservation and quality improvement by anhydrous ammonia treatment. Agronomy J. 67: 766 - 769.
 • Küntzel U. 1978. Untersuchungen zur Beseitigung von Silage-Gärsaft durch Landbehandlung, Landbauforschung Völkenrode 28: 5 - 16.
 • Küntzel U. 1991. Silage effluent - an environmental problem, Landbauforschung, Völkenrode, Sonderheft 123: 364 - 367.
 • Küntzel U. 1991a. Stabilization of wet hay by preservatives. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 348 - 351.
 • Küntzel U. 1991b. Stabilisierung von feuchtem Heu durch Konservierungsmittel. Übers. Tierenährung 19: 87 - 132.
 • Küntzel U., Löloff A., Söchtig H., Timmermann F. 1987. Influence of silage effluent on the soil. Proc. of the 4th Internal CIEC Symposium, Braunschweig: 177 - 182.
 • Küntzel U., Pahlow G. 1980. Wasserfreies Ammoniak zur Konservierung von „Feuchtheu”. Das wirtschaftseig. Futter 26: 39 - 52.
 • Küntzel U., Zimmer E. 1972. Ausmas und Minderung von Uweltbelastungen durch Verabeitungriickstande der Futterkonservierung. Ber. Über Landwirtsch 50: 682 - 692.
 • Lacey J., Lord K. A., Cayley G. R. 1980. Problems of hay preservation with chemicals. Proc. Forage conservation in the 80's, EGF - symp. Brightom: 244 - 247.
 • Lacey J., Lord K. A., Cayley R. G. 1981. Chemicals for preventing moulding in damp hay. Anim Fd Sci. Technol. 6: 323 - 336.
 • Michna G. 1986. Wpływ mocznika jako konserwanta na jakość i wartość pokarmową siana łąkowego. Rocz. Nauk Zoot. 13: 179 - 190.
 • Mikołajczak J., Grabowicz M. 1998. Aktualne zagadnienia stosowania dodatków do zakiszania pasz. Zesz. Prób. Post. Nauk Rol. 462: 285 - 296.
 • Mikołajczak J., Podkówka W. 1986. Wtórna fermentacja w kiszonkach (przegląd literatury). Wyd. CBR, Warszawa: 51 ss.
 • Pahlow G., Honig H. 1991. Forage Conservation towards 2000. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123, Braunschweig 1991: 470 ss.
 • Podkówka W. 1969. Bewertung und klassifizierung von Futterpflanzen im Hinblick auf die Gärfähigkeit. Proc. of the 3rd General Meeting of the European Grassland Fereration, Braunschweig: 41 - 52.
 • Podkówka W. 1970. Metody oceny przydatności zielonek do zakiszania pasz. Przeg. Nauk. Lit. Zoot. 4(62): 3 - 17.
 • Podkówka W. 1972. Jak obniżać straty przy zakiszaniu pasz. Wyd. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa: 23 ss.
 • Podkówka W. 1978. Nowoczesne metody kiszenia pasz. Wyd. III. PWRiL, Warszawa: 378 ss.
 • Podkówka W., Potkański A. 1990. Grass conservation. Proc. of 13 the General Meeting of the European Grassland Federation, Banska Bystrica: 46 - 66.
 • Podkówka W., Potkański A. 1991. Forage conservation as influenced by chemical and physical properties of the crop. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 2 - 15.
 • Podkówka W., Podkówka Z. 1994. Technologie produkcji kiszonek. W: Produkcja roślinna - technologia przechowalnictwa zbóż, ziemniaków i pasz. Praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego: 154 - 202.
 • Praca zbiorowa. 1969. Crop Conservation and Grassland, Proceedings of the 3rd General Meeting of the European Grassland Federation. Braunschweig 1969: 348 ss.
 • Preś J. 1974. Stosowanie kiszonek w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Sesja Naukowa pt. „Kiszonkarstwa w Polsce”, Wyd. Instytut Zootechniki, Kraków: 11 - 29.
 • Spoelstra S. F. 1991. Chemical and biological additives in forage conservation. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 48 - 70.
 • Thomas C. (Ed). 1980. Forage Conservation in the 80's. Occasional Symposium 11, British Grassland Society, Brighton: 468 ss.
 • Weissbach F., Kalzendirf C., Reuter B., Kwella M. 1991. Control of silage fermentation by combined application of inoculants and chemical agents. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 48 - 70.
 • Weissbach F., Schmidt L., Peters G., Hein E., Berg K., Weise G., Knobe D. 1973. Methode und Tabellen zur Schätzung der Vergärbeikeit. Agrabuch Leipzig: 31 ss.
 • Theune H. H. 1977. Konservierungsmittel bei der Heubereitung. Das wirtschaftseig. Futter 23: 88 - 101.
 • Wilkins R. J. 1991. Forage conservation towards 2000 - summary. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 263 - 266.
 • Wilkinson J. M., Wadephul F., Hill J. 1996. Silage in Europe. Chalcombe Publications, Lincoln, UK: 154 ss.
 • Woolford M. K. 1984. The antimicrobial aspectra of organic compounds with respect to their potencial as hay preservatives. Grass Forage Sci. 39: 75 - 79.
 • Tomes N. J., Shelley T., Allen G., Badner G., Price J., Soderlund S. 1991. Preservation of alfalfa hay by microbial inoculation at baling. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 344 - 3347.
 • Zimmer E. 1972. Grundlagen der Silagebereitung. Weiterbildungskurs über Futterkonservierung, Freiburg, na prawach rękopisu - materiały szkoleniowe.
 • Zimmer E. 1973. New methods in fodder conservation. Växtodling, 28: 90 - 97.
 • Zimmer E. 1991. Strategy of silage systems. Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 123: 256 - 262.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-30e3775c-2486-4755-bf6a-4ff234d7ca31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.