PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 51 | 1 |

Tytuł artykułu

Biologiczne i siedliskowe uwarunkowania uprawy gryki w Polsce

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The article presented some major achievements in buckwheat cultivation in Poland over the last twenty years. During this period a considerable progress in breeding works has been observed. It is very important because overcoming the barriers of low yielding depends on the genotype and a complicated biology of flowering. Buckwheat breeding should aim - among the other - at improving the plant resistance to spilling and better regularity of fruit ripening, thus limiting yield losses. Further studies should be directed towards developing a morphological model of the plant and predicting the yields. Knowledge of interaction between agrotechnical measures and environmental conditions in the regions of buckwheat cultivation should provide a basis to developmg different variants of buckwheat breeding technology.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

51

Numer

1

Opis fizyczny

s.93-109,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow

Bibliografia

 • [1] Adamus W., Zając T.2001. Określenie całkowitej użyteczności gryki przy pomocy analitycznego procesu hierarchicznego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 85: 53-66.
 • [2] Alekseeva E.B., Pauseva Z.P. 1989. Genetica, selekcja i semenorodstvo grecichi. Kier ,,Wyższa Skola": 12-15.
 • [3] Aufhammer W., Kübler Z. 1991. Zur Anbauwurdigkeit von Buchweizen (Fagopyrum esculentum) Bodenkultur 42(1): 31-43.
 • [4] Bjoerkaman T. 1995. The effect of pollen load and pollen grain competition on fertilization success and progeny performance in Fagopyrum esculentum. Euphytica 83: 47-52.
 • [5] Bubicz M., Majewski K., Baraniak B. 1997. Wpływ Ergostimu na skład chemiczny nasion gryki. W: Hodowla uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, 2-3 lipca 1996: 161-169.
 • [6] Campbell C., Gubells Ł. 1978. Growing buckwheat. Agriculture 3: 17-28.
 • [7] Ciarka D., Gawrońska S. W. 1995. Próby wykorzystania gryki w ochronie i walce z chwastami. Mat. Konf. Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. Puławy 11-12 października: 33.
 • [8] Ciesielski F. 1989. Harvade 25F regulator dojrzewania roślin nasiennych. Hod. Rośl. Nasien. 4: 36-39.
 • [9] Dietrych-Szóstak D., Pawłowska J., Kostowska B., Sadowski J. 1994. Efekt zastosowania Harvade 25F w uprawie gryki. IX Krajowe Symp. Gryki. ,,Gryka roślina alternatywna''. Siedlce: 25-30.
 • [10] Fatyga J. 1986. The influence of various technologies of buckwheat growing on the quantity and quality of yield. Proc. 3rd Int. Symp. on Buckwheat, Puławy, Poland, Part. II.: 95-99.
 • [11] FAO/WHO/Expert Cosultation. 1991. Protein Quality Evaluation. FAO/WHO Nutrion Meetings, Raport, Series 51 - Food and Agricultura Organization Word Health Organization. Rome: 80 ss.
 • [12] Fesenko N. N., Lokhmatova V.E. 1992. Method of selfing buckwheat. Selektsja i semenovodstwo 4-5: 10-11.
 • [13] Fomal Ł.1999. Chemizm nasion gryki i kierunki spożywczego wykorzystania. Biul. Nauk. 4: 7-19.
 • [14] Hirose T. A., Lijhara H., Kitabayashi H., Miniami M. 1994. Interspecific cross-compatibility in Fagopyrum according to pollen tube growth. Breeding Science 44: 307-314.
 • [15] Jawornik B., Eggum B., Kreft L. 1981. Studies on protein fractions and protein quality of buckwheat. Genetica 13(2): 115-121.
 • [16] Kayashita J., Shimacha L., Nakajoh M. 1995. Hypocholesterolemic effect of buckwheat protein extract in rats fed cholesterol enriched diets. Nut. Res. 15(5): 691-698.
 • [17] Komenda-Ronka J., Wyrzykowska M. 1994. Współzależność pomiędzy cechami morfologicznymi u gryki. IX Krajowe Sympozjum „Gryka roślina alternatywna", Siedlce: 73-78.
 • [18] Kreft J. 1985. Physiology of buckwheat yield. Proc. 3rd Inter. Buckwheat Symp. Puławy, I: 37-51.
 • [19] Kusiorska K., Szczukowski S., Tworkowski J., Lewandowski D. 1991. Porównanie różnych technologii uprawy gryki na nasiona. VII Kraj. Symp. Gryki, Puławy: 55-66.
 • [20] Lachmann S., Adachi T. 1992. Inheritance of photoperiod - induce flowering in common buckwheat. V Inter. Symp. Buckwhaeat. Taiyuan, China: 6-9.
 • [21] Liszewski M. 1997. Zmienność rozwoju i wzrostu gryki pod wpływem terminu siewu i ilości wysiewu w zróżnicowanych warunkach glebowych. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, Symp. Nauk.: 23-47.
 • [22] Mazurek J. 1999. Biologia kwitnienia i owocowania gryki w zależności od nawożenia jej azotem. Biul. Nauk. 4: 19-27.
 • [23] Mazurek J., Podolska G. 2001. Dynamika wschodów oraz plonowanie nowych odmian gryki w zależności od terminu siewu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 85: 71-81.
 • [24] Mazurek J., Wielgo B. 2001. Allelopatyczne oddziaływanie gryki z wybranymi gatunkami chwastów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 85: 83-93.
 • [25] Millward D.J. 1999. Meat or wheat for next millennium? Proceedings of the Nutrion Society 58: 249-260.
 • [26] Noworolnik K. 1995. Nitrogen fertilization efficiency of buckwheat grown at in various soll conditions. Cur. Adv. Buckwheat Research II: 601-604.
 • [27] Noworolnik K. 1999. Współdziałanie między różnymi czynnikami agrotechnicznymi w aspekcie plonowania gryki. Biul. Nauk. 4: 65-71.
 • [28] Pawłowska J., Dietrych-Szóstak D., Kukuła S. 1999. Chemical weed control in buckwheat and its effect on yield. Biul. Nauk. UWM w Olsztynie 4: 92-99.
 • [29] Pauseva Z. P., Doncova T.V. 1990. Varirivanie chazaistvocennych priznakov grecichi. Sel-Choz. Akad. Izvest. Timirazev 6: 58-62.
 • [30] Pecio A. 19_97. Morfologiczny model rośliny i łanu gryki oraz jej plonowanie w zależności od rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, 2-3 lipca 1996: 63-81.
 • [31] Pecio A., Wielgo B. 1999. Plonowanie oraz struktura rośliny i łanu gryki zależnie od terminu siewu. fragm. Agronom. (XVI), 1: 5-17.
 • [32] Pisulewska E., Szymczyk B., Zając T. 2001. Ocena składu chemicznego i wartości odżywczej białka orzeszków polskich odmian gryki w świetle współczesnych kryteriów żywieniowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 392, Sesja Nauk. 85: 95-101.
 • [33] Podolska G., Pecio A. 1999. Plonowanie, struktura plonu i budowa łanu gryki w zależności od warunków glebowych. Biul. Nauk. 4: 71-83.
 • [34] Rocznik Statystyczny 2001, GUS Warszawa.
 • [35] Ruszkowski M., Żebrowski Z. 1986. The productivity of phomomorphic and heteromorphic buckwheat forms in various agrotechniacal conditions. Proc. 3rd. Intr. Symp. on Buckwheat, Puławy, Poland, Part. II: 105-109.
 • [36] Ruszkowski M., Noworolnik K. 1988. Wpływ różnych sposobów uprawy i nawożenia azotem na plonowanie gryki. IUNG Puławy, R(241): 5-18.
 • [37] Ruszkowski M. 1993. Struktura plonu i architektura łanu gryki przy różnym rozmieszczeniu roślin na jednostce powierzchni. Mat. Sem. Nauk. „Agrotechnika gryki i jej przetwórstwo". Olsztyn: 30-35.
 • [38] Samimy C. 1991. Barier to interspecific crossing of Fagopyrum esculentum with. Fagopyrum tataricum. Site of pollen tube arrest. II organogenesis from immature embryo of F. tataricum. Euphytica 54: 215-219.
 • [39] Samborska-Ciania A. 1999. Próba uzyskania form gryki o podwyższonej zdolności wiązania nasion po zapyleniach nietypowych metodą chemomutagenezy. Biul. Nauk. 4: 27-40.
 • [40] Shanhai F., Yan Ch., Yougan Ma., Xiong Z., Zhizhong F.1995. Effect of lightand temperature on the Growth and development of T4 and Y2 buckwheat. Cur. Adv. Buckwheat, Research II: 569-575.
 • [41] Stelak D., Andraszek W., Komenda J. 1978. Biologia kwitnienia i owocowania gryki (Fagopyrum sagittatum GILIB.). Biul. Branż. Hod. Rośl. 5-6: 20-21.
 • [42] Songin H. 1999. Gryka. W: Szczegółowa Uprawa Roślin - praca zbiorowa pod redakcją Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław: 297-303.
 • [43] Songin H., Bury M. 1999. Rozwój i plonowanie gryki w zależności od terminu siewu, gęstości siewu i rozstawy rzędów na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Sesja Nauk. 85: 35-43.
 • [44] Szczukowski S., Tworkowski J., Kwiatkowski J. 1994. Wpływ rozstawy rzędów, sposobu pielęgnacji oraz desykacji na plon i wartość siewną nasion gryki. Fragm. Agron. 3(43): 60-70.
 • [45] Szczukowski S., Tworkowski J., Kwiatkowski J. 1997. Wpływ Harvade 25F na plonowanie i straty nasion gryki. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, 2-3 lipca 1996: 121-131.
 • [46] Szczukowski S., Tworkowski J., Kwiatkowski J. 1999. Plonowanie gryki na glebie kompleksu pszennego dobrego. Biul. Nauk. 4: 83-91.
 • [47] Warcholowa M., Mroczkowski W., Kusio M. 1990. Reakcja gryki na różne dawki azotu, potasu i magnezu. I. Plon i skład mineralny. Pam. Puł. 96: 23-35.
 • [48] Wolińska J. 1997. Otrzymywanie nowych form gryki. Hodowla Rośl., Mat. I Krajowej Konf. Poznań: 287-290.
 • [49] Wolińska J., Wyrzykowska M., Ziemińska X. 2000. Odziedziczalność wybranych cech gryki. Biul. Inst. Hod. i Aklimatyzacji Roślin 216: 453-461.
 • [50] Winiarski R., Głażewski S. 1997. Wpływ żywienia azotem na plon suchej masy i nasion gryki. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, 2-3 lipca 1996: 103-113.
 • [51] Zając T., Pisulewska E., Antoniewicz A., Siebuła D. 1997. Wielkość i struktura plonu oraz skład chemiczny orzeszków dwu odmian gryki w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. W: Hodowla, uprawa i wykorzystanie gryki. IUNG Puławy, 2-3 lipca 1996: 81-93.
 • [52] Zając T., Witkowicz R., Pisulewska E. 1999. Indywidualny wkład komponentów struktury plonu gryki w kształtowanie plonu orzeszków. Biul. Nauk. 4: 55-64.
 • [53] Zając T., Witkowicz R., Oleksy A. 2001. Plonowanie, skład chemiczny oraz dynamika wzrostu i kształtowanie się cech morfologicznych roślin gryki uprawianej jako międzyplon ścierniskowy. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 85: 5-13.
 • [54] Żeleznov A.Y. 1976. Niektore voprosy genetyki grecichi. ,,Naucznyje Trudy", Moskwa: 5-8.
 • [55] Zych J. 1994. Gryka. Synteza wyników doświadczeń odmianowych. 1980-983, 1984, 670: 11.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-1d19c487-21b6-4390-ae6f-6d77cd1d68b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.