PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Wirusy przenoszone przez zywnosc

Warianty tytułu
EN
Viruses transmitted via foods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule scharakteryzowano wirusy -występujące w żywności i powodujące zatrucia pokarmowe. Należą one do tzw. wirusów RNA. Omówiono najważniejsze czynniki sprzyjające ich -występowaniu i rozprzestrzenianiu się w środowisku i surowcach spożyw¬czych oraz przedostawania się do żywności. Scharakteryzowano -wrażliwość -wirusów na czynniki fizyczne i chemiczne, w tym też w aspekcie wykorzystania tych czynników do zwalczania wirusów. Bardziej szczegółowo scharakteryzowano wirusy: zapalenia wątroby typu A (HAV), zapalenia wątroby typu E (HEV), Coxackie, ECHO oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Przedstawiono także charakterystykę źródeł zakażeń -wirusowych oraz drogi ich przenoszenia i szerzenia wśród ludzi.
EN
This work describes viruses occurring in food and causing food poisoning. They belong to the RNA viruses. The study discusses the main factors favourable for their presence and spread in food products and environment, as well as the conditions favourable for transfer of the viruses tofood. Virus sensitivity to physical and chemical factors was also characterized, along with the application of these factors in virus control. A more detailed description was formulated for the following viruses: hepatitis type A (HAV), hepatitis type E (HEV), Coxackie, ECHO and tick-borne encephalitis virus. The characteristics of the sources of virus infections, their ways of transfer and spread among people were also presented.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
s.75-79,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
Bibliografia
 • [1] Abad F., Pinto R., Bosch A.: Disinfection of human en¬teric viruses on fomites, FEMS Microbiol. Letters 1997, 156, 107-111.
 • [2] Bidawid S., Farber J., Sattar S., Hayward S.: Heat in- activation of hepatitis A virus in dairy foods, Journal of Food Protection 2000, 63, 522-528.
 • [3] Bosch A., Pinto R., Abad X.: Survival and transport of enteric viruses in the environment, Viruses In Foods pod red. Goyal S., New York Springer, 2006.
 • [4] Cliver D.: Detection and control of foodborne viruses, Trends in Food Science & Technology, 1995, 6, 353-357.
 • [5] Cliver D.: Virus transmission via food, World Health Stats. Q., 1997, 50, 90-101.
 • [6] Cowden J., Wall P., Adak G., Evans H., Le Baigue S., Ross D.: Outbreaks of foodborne infectious intestinal disease in Eangland and Wales 1992-1993, CDR Re¬views 1995, 5, 109-117.
 • [7] Croci L., De Mdici D., Scaslfaro C., Fiore A., Toti L.: The survival of hepatitis A virus in fresh products, Inter¬national Journal of Food Microbiology 2002, 73, 29-34.
 • [8] Deptuła W., Buczek J., Markiewicz D.: Czy wirusy wy¬stępujące w środowisku wodnym mogą być groźne? Materiały Sympozjum Naukowego „Choroby odzwierzęce człowieka związane z zatruciami pokarmowymi", Szczecin 23-24 listopada 1995 r., 55-56.
 • [9] de Wit M., Koopmans, M.P.G., Van Duynhoven Y.: Risk factors for Norovirus, Sapporo-virus and group A rota¬virus gastroenteritis, Emerging Infection Disease 2003, 123, 307-312.
 • [10] Greening G.E.: Human and animal viruses in food (inc¬luding taxonomy and enteric viruses), Viruses In Foods pod red. Goyal S., New York Springer, 2006.
 • [11] Halliday M.L., Kang L.Y., Zhou T.K.: An epidemic of hepatitis A attributable to the ingestion of raw clams in Shanghai, China, Journal of Infection Disease 1991, 164, 852-859.
 • [12] Hutin Y.J., Pool V, Gramer E.H., Naman O.V, Weth J., Williams I.T., Goldstein S.T., Gensheimer K.F.: A mul¬tistate, foodborne outbreak of hepatitis A. National He¬patitis A Investigation Team, New England Journal of Medicine 1999, 340, 595-602.
 • [13] Jawetz E., Melnick J.L., Adalberg E. A.: Przegląd Mi¬krobiologii Lekarskiej, Warszawa PZWL, 1991.
 • [14] Jothikumar N, Parna K., Kamatchiammal S., Paulm- urugan R., Saravanadevi S., Khanna P.: Detection of hepatitis E virus in raw and treated waste-water with the polymerase chain reaction, Applied and Environmental Microbiology 1993, 59, 2558-2562.
 • [15] Kingsley D.H., Hoover D.G., Papafragkou E., Richards G.P: Inactivation of hepatitis A virus and a calicivirus by high hydrostatic pressure, Journal ofFood Protection 2002, 65, 1605-1609.
 • [16] KoffR.S.: Hepatitis A. Lancet 1998, 351, 1643-1649.
 • [17] Koopmans M., Duizer E: Foodborne viruses: an emerg¬ing problem, International Journal of Food Microbiol¬ogy 2004, 90, 23-41.
 • [18] Larski Z.: Wirusologia Weterynaryjna, PWRiL Warsza¬wa, 1982.
 • [19] Lees D.: Viruses and bivalve shellfish, International Journal ofFood Microbiology, 2000, 59,81-116.
 • [20] Magdzik W., Naruszewicz-LesiukD., Zieliński A.: Cho¬roby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilak¬tyka. a-Medica Press Warszawa, 2004.
 • [21] Małafiej E.: Wybrane zagadnienia diagnostyki wirusów, Badanie i Diagnoza 1998, 4 (8/9), 1-5.
 • [22] Mariam T., Cliver D.: Hepatitis A virus control in straw¬berry products, Dairy Food Environmental Sanitation 2000,20,612-616.
 • [23] Matuszczyk J., Tarnowska H., Babicka J., Gut W.: Ogni¬sko epidemii mlecznej kleszczowego zapalenia mózgu w woj. kieleckim, Przegląd Epidemiologiczny 1997, 51 (4), 381-388.
 • [24] Pancewicz S.A., Hermanowska-Szpakowicz T., Kondrusik M., Zajkowska. M., Grygorczuk S., Wierzbińska R.: Aspekty epidemiologiczno-kliniczne i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu, Polski Przegląd Neuro¬logiczny 2006, 2 (1), 7-12.
 • [25] Pina S., Jofre J., Emmerson S.U., Purcell R.H., Girones R.: Characterization of a strain of infectious hepatitis E virus isolated from savage in an area where hepatitis E is not endemic, Applied and Environmental Microbiology 1998, 64, 4485-4488.
 • [26] Prevot J.S., Dubrou S., Marechal J.: Detection of human hepatitis A virus in environmental water by an antigen- capture polymerase chain reaction, Water Science Tech¬nology 1993,27,227-233.
 • [27] Rudkowski Z.: Zakażenia enterowirusowe wywołane przez wirusy Coxackie A i B oraz ECHO, Zarys Kliniki Chorób Zakaźnych pod red. Januszkiewicza J. Warsza¬wa PZWL, 1994.
 • [28] Rzeżutka A., Kozyra J., Chrobocińska M., Kaupke A., Mizak B.: Norowirusy w środowisku i żywności - nowe zagrożenie? Medycyna Weterynaryjna 2007, 63 (4), 379-383.
 • [29] Tei S., Kitajima N, Takahashi K, Mishiro S.: Zoonotic transmission of hepatitis E virus from deer to human beings, Lancet 2003, 362,371-373.
 • [30] Umiński J., Cisak E., Chmielewska- Badora J., Sroka J., Zwoliński J.: Kleszczowe zapalenia mózgu, Medycyna Weterynaryjna 1995, 51 (12), 703-705.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-1bfe606c-c5ac-4f24-ab75-79e532ddc822
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.