PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 519 |

Tytuł artykułu

Gospodarowanie nawozami w wybranych gospodarstwach Wielkopolski w swietle wymogow dyrektywy azotanowej oraz dobrej praktyki rolniczej

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Management of fertilizers and manures in selected farms of Wielkopolska region in relation to nitrate directive and good agricultural practice rules

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rozpoznano kierunki i poziom produkcji w wybranych gospodarstwach Wielkopolski, pod kątem zużycia nawozów mineralnych, produkcji i zużycia nawozów naturalnych, terminów oraz dawek zastosowanych nawozów, przechowywania nawozów naturalnych i częstotliwości ich usuwania, oraz obsady zwierząt w DJP na ha. Badania koncentrowały się w głównej mierze na obszarach narażonych na azotany pochodzenia rolniczego wyznaczonych na podstawie zaleceń Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. oraz na obszarach o intensywnej produkcji rolniczej. W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskanych w wyniku ankietyzacji indywidualnych gospodarstw rolnych różniących się kierunkiem oraz intensywnością produkcji. Badania wykazały, że obsada zwierząt w wybranych gospodarstwach indywidualnych, obliczona w DJP na ha, często przekraczała dozwoloną w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej obsadę 1,5 DJP na ha. Średnie zużycie azotu zawartego w nawozach naturalnych w większości przypadków nie przekraczało dozwolonej ilości 170 kg⋅ha⁻¹. W zakupionych nawozach mineralnych gospodarstwa wniosły średnio 92,2 kg N⋅ha⁻¹. Zbyt mała powierzchnia płyt obornikowych oraz zbiorników na płynne nawozy naturalne lub często ich brak, powodowały nieracjonalną gospodarkę tymi nawozami, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla środowiska, w szczególności jakości wód.
EN
European Nitrate Directive 91/676/EEC requires evaluation of agricultural farm condition in Poland as a supportive element of sustainable rural development. Rules of Code of Good Agricultural Practice and programs of activities in nitrate vulnerable zone (NVZ) based on Nitrate Directive are required. The main aim of the presented work was to investigate of condition polish farms in relation to European Union’s and Poland’s demands. In period 2004-2006, 42 private farms located in nitrate vulnerable zones in South and Central Wielkopolska Region were investigated. Fertilizer and manure application, timing of application, animal manure, nitrogen, phosphorus and potassium production, estimation of livestock unit (LSU) per ha, dimension of constructions for manures storage were presented. Surveys showed that staff of livestock unit per ha in many cases was to big (over 1.5 LSU⋅ha⁻¹). The shortage of liquid and solid manure constructions was noticed.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

519

Opis fizyczny

s.153-165,tab.,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94C, 61-691 Poznan
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Piatkowska 94C, 61-691 Poznan

Bibliografia

 • DYREKTYWA RADY (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. http://www.mos.gov.pl/azotany.
 • KUPIEC J., ZBIERSKA J. 2006. Emisja gazowych form azotu w wielkoobszarowych gospodarstwach Wielkopolski. PTPN Poznań: 95-104.
 • Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2002. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, Ministerstwo Środowiska. Duer I., Fotyma M., Madej A. (Red.), Warszawa: 112 ss.
 • MITIKKA S., BRITSCHGI R., GRANLUND K., GRÖNROOS J., KAUPPILA P., MÄKINEN R., NIEMI J., PYYKKÖNEN S., RAATELAND A., SILVO K. 2005. Report on the implementation of the Nitrates Directive in Finland 2004. Helsinki, Finnish Environment Institute: 92 ss.
 • NOWAK D., ŁUKOMSKA H., PIECZYŃSKA K., NADRABSKA J. 2004. Produkcja rolna na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia rolnicze. KCDRRiOW, Poznań: 20 ss.
 • PLESKOT R. 2006. Budowa płyty obornikowej. Top Agrar Polska. PWR 05: 161-162.
 • PROGRAM 2002. Działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego, określonego na drodze Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 10.12.2003 r.: 18 ss.
 • ROTOWSKA A. 2003. Wzorcowy program działań dla obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem specyfiki regionów Polski i występujących problemów rolno-środowiskowych. Warszawa. Opracowanie na zamówienie Ministerstwa Środowiska: 31 ss.
 • ROZPORZĄDZENIE 2003. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 192, poz. 3568.
 • ROSZYK E., SPIAK Z. 1999. Zagrożenie środowiska przez nawozy, w: Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego Bieszczad. Sobota J. (Red.), Wyd. AR we Wrocławiu: 25-43.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. Nr 93, poz. 778, 779 i 780.
 • SAPEK B. 1996. Bilans azotu w gospodarstwie rolnym. Konf. Międzyn. „Nadmiar azotu w rolnictwie czynnikiem zagrozenia zdrowia człowieka” IMUZ Falenty: 78-87.
 • WRZEŚNIOWSKI Z., SOSNOWSKA W., STEMPEL R. 1997. Tabele pomocnicze do planowania działalności gospodarczej. Wyd. ART Olsztyn: 112 ss.
 • ZBIERSKA J., KUPIEC J. 2004. Nadmiar azotu w produkcji rolnej w gospodarstwach indywidualnych na obszarze zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej. Roczniki AR w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Środowiska 25: 573-580.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-0cbf4b8b-6b69-44b0-817d-3405e3468f81
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.