PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 519 |

Tytuł artykułu

Wilgotnosc gleb organicznych w okresach suszy atmosferycznej oraz wplyw zbiorowisk roslinnych na wilgotnosc gleb

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Moisture content of organic soil during atmospheric drought periods and the influence of plant communities on soil moisture content

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wilgotność gleby w okresie suszy atmosferycznej na łąkach kośnych, w szuwarach trzcinowych i w szuwarach turzycowych, w strefie korzeniowej gleby, posiada zbliżone wartości (69,2-70,7% objęt.). Wyższe wilgotności w tej strefie (72,8 i 74,3% objęt.) występowały na terenach zakrzewionych i olsach. W strefie aeracji najniższa wilgotność występowała na łąkach kośnych (70,9% objęt.), na pozostałych zbiorowiskach roślinnych wartości były do siebie zbliżone (74,4-76,9% objęt.). Przedział zmienności wyników wynosi ok. 20-30% objętości. W okresie suszy atmosferycznej najniższe wilgotności w strefie korzeniowej i w strefie aeracji występowały na glebach murszowo-torfowych płytkich. Na pozostałych glebach: torfowych, torfowych okresowo przesychajacych, torfowo-mułowych i murszowo-torfowych okresowo zabagnianych, występują zbliżone wilgotności od 71,3 do 74,1% objętości. W strefie aeracji wilgotność była o ok. 3-4% objętości wyższa. Przedział zmienności wyników jest znacznie mniejszy i wynosi ok. 10-20% objętości. Jeśli na tej samej glebie występuje ols i szuwar turzycowy lub szuwar trzcinowy, to wilgotność gleby w szuwarach jest znacznie niższa w stosunku do wilgotności gleby w olsach. Podobna prawidłowość występowała pomiędzy zakrzewieniami i szuwarem turzycowym. Wilgotność gleby pod szuwarem turzycowym jest mniejsza od wilgotności gleby na terenach zakrzewionych.
EN
Soil moisture content during the periods of atmospheric drought on haygrowing meadows, reedy rushes, sedge rushes in soil rhizosphere reaches approximate values (69.2-70.7% by volume). The higher moisture content values in this zone (72.8 and 74.3% by vol.), were observed on bushes and alder carr areas. The lower moisture content value, in the aeration zone, was observed on hay-growing meadows (70.9% by vol.), on the remaining plant communities moisture content values were similar (74.4-76.9% by vol.). Variability interval of the results amounted 20-30% by volume. During the period of the atmospheric drought the lowest moisture content values in the rhizosphere and aeration zone were observed on muck-peat shallow soil. On the remaining soils: peat soil, periodically overdrying peat soil, mud-peat soil and muck-peat soil periodically marshed, the moisture content values were approximate, 71.3 to 74.1% by vol. In aeration zone the moisture content was about 3-4% by vol. higher. Variability interval of the results was significantly lower, about 10-20% of the volume. In case of presence alder carrs and sedge or reedy rushes on the same soil, the soil moisture content under the rushes was significantly lower comparing to soil moisture content under the alder carr. Similar regularity was observed at the presence bushes and sedge

Wydawca

-

Rocznik

Tom

519

Opis fizyczny

s.127-136,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Politechnika Bialostocka, ul.Wiejska 45E, 15-351 Bialystok

Bibliografia

  • JAROS H. 2003. Zróżnicowanie właściwości fizycznych gleb hydrogenicznych Narwiańskiego Parku Narodowego w aspekcie ich ochrony. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. Acta Agrophysica 89, Vol. 1(4): 631-639.
  • JAROS H. 2004. Zmienność poziomu wody gruntowej w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych w Falentach, Woda Środowisko Obszary Wiejskie T. 4, Z. 2b(12): 239-257.
  • KASPERSKA-WOŁOWICZ W., ŁABĘDZKI L., BĄK B. 2003. Okresy posuszne w rejonie Bydgoszczy. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 3(9): 39-57.
  • OKRUSZKO H. 1988. Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy. Rocz. Gleboznawcze XXIX(1): 127-153.
  • SZAJDA J., OLSZTA W. 2002. Wykorzystanie poziomu wody gruntowej jako wskaźnika uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej w warunkach różnej ewapotranspiracji. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie T. 2, Z. 2(5): 33-47.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-0ba4232c-d10b-44e5-907b-18ba1c36bda1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.