PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 516 |

Tytuł artykułu

Produkcyjnosc mieszanek zboz jarych z grochem na glebie kompleksu zytniego bardzo dobrego

Warianty tytułu

EN
Productivity of pea-cereal intercrops on good rye soil complex

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W latach 1999-2001 w Stacji Badawczej Pałuckiej Hodowli Roślin - Grupa DANKO, w Sobiejuchach, koło Żnina, woj. kujawsko-pomorskie przeprowadzono doświadczenie na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Uwzględniono w nim trzy czynniki: I) rodzaj zboża jarego jako komponent mieszanki: jęczmień jary odmiany Rataj, owies nagi odmiany Akt i pszenżyto jare odmiany Wanad; II) gęstość siewu grochu w mieszance: 30, 45 i 60 szt.•m⁻²•; III) odmiana grochu: Bursztyn, Ramrod, Dawo i Turkan. Wielkość i stabilność plonu mieszanek grochu ze zbożami zależała od plonowania roślin zbożowych. Rośliny grochu okazały się słabszymi konkurentami od zbóż w mieszankach, stąd plony grochu były tym słabsze im większe były plony ziarna zbóż. Największe walory agrotechniczno-produkcyjne wykazały mieszanki jęczmienia jarego z krótkołodygowymi odmianami grochu (Dawo, Ramrod) wysiewanymi w dość dużej gęstości 45 lub 60 nasion na 1 m² oraz mieszanki tych odmian w gęstości siewu 60 nasion•m⁻² z pszenżytem jarym. Owies nagoziarnisty z grochem okazał się wyraźnie gorszą mieszanką od mieszanek jęczmienia lub pszenżyta z grochem, wskutek niskiego i zmiennego w latach plonowania tej formy owsa.
EN
In the field study conducted for three years (1999-2001) at the Experimental Station of Plant Breeding - DANKO Group, in Sobiejuchy, near Żnin, Bydgoszcz vicinity, on a good rye soil complex, the intercropping of spring cereals and pea was investigated. Three-factor experiment, laid-out in split-plot, split-block with 3 replication included: three spring cereals barley, naked oat and triticale, three pea sowing rates 30, 45 and 60 pea seed per m² and four pea cultivars: Dawo, Turkan, Bursztyn and Ramrod. The yields and yield stability of intercrops were mostly determined by cereals. Pea plants were weaker competitors than the cereals thus the pea yield decreased as the cereals grain yields increased. Intercrops with barley and short-vined peas, cv. Dawo and cv. Ramrod, seeded in rates 45 or 60 seed per 1 m² occurred as the most valuable crops. For triticale the appropriate components were short-vined cultivars seeded at 60 seed per 1 m². Naked oat productivity was low and unstable in intercrop with pea, thus its cropping seemed to be risky.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

516

Opis fizyczny

s.181-193,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-225 Bydgoszcz
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-225 Bydgoszcz

Bibliografia

 • Borowiecki J., Księżak J. 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Post. Nauk. Roln. 2: 89-100.
 • Ceglarek F., Buraczyńska D., Brodowski H. 2000. Plonowanie i skład chemiczny wybranych mieszanek strączkowo-zbożowych. Rocz. AR Poznań, Roln. 58: 7-21.
 • Hauggaard-Nielsen H., Jensen E.S. 2001. Evaluating pea and barley cultivars for complementarity in intercropping at different levels of soil N availability. Field Crops Research 72: 185-196.
 • Knudsen M.T., Hauggard-Nielsen H., Jensen E.S. 2004. Cereal-grain legume intercrops in organic farming - Danish survey. Book of proceedings of VIII ESA Congress „European Agriculture in a global context”. Copenhagen, 11-15 July: 613-614.
 • Księżak J. 1994. Ocena przydatności wybranych odmian grochu siewnego do uprawy w mieszankach z jęczmieniem jarym. Mat. konf. „Stan i perspektywy do uprawy mieszanek zbożowych”. AR Poznań: 116-121.
 • Peltonen-Sainio P.A., Kirkkari A.M., Jauhiainen L.C. 2004. Characterising strengths, weaknesses, opportunities and threats in producing naked oat as a novel crop for northern growing conditions. Agricultural and Food Science 13(1-2): 212-228.
 • Piech M., Maciorowski R., Petkov K. 2003. Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewionych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance. Biul. IHAR 229: 157-165.
 • Pisulewska E., Zając T. 1997. Porównanie plonu, zawartości oraz składu aminokwasowego białka w ziarnie pszenżyta jarego w zależności od współrzędnie uprawianej rośliny motylkowej. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rol. 65: 325-333.
 • Podleśny J. 1996. Plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.) w zależności od gęstości siewu rośliny podporowej - pszenicy jarej. Pam. Puławski 107: 39-50.
 • Rudnicki F. 1997. Potencjalna przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami. Fragm. Agronom. 1(53): 8 -18.
 • Rudnicki F. 2002. Propozycja metod wielocechowej oceny porównawczej na przykładzie odmian pszenżyta ozimego. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 228(91): 119-124.
 • Rudnicki F., Wenda-Piesik A. 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. Cz. I. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym. Cz. II. Przydatność odmian grochu do mieszanek z pszenżytem jarym. Biul. IHAR 221: 189-206.
 • Rudnicki F., Wenda-Piesik A. 2004. Ocena przydatności mieszanek zbóż jarych z odmianami grochu do uprawy na glebach kompleksu pszennego dobrego. Prace Komisji Nauk Rol. i Biol. BTN Bydgoszcz, B-52: 309-320.
 • Stefan z Bronowa 1873. O siewach mięszanych. Nakładem autora. Czcionkami N. Kamińskiego i spółki w Poznaniu.
 • Szczygielski T. 1993. Plonowanie mieszanek strączkowo-zbożowych. Fragm. Agronom. 4(40): 187-188.
 • Szempliński W. 2003. Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym. Biul. IHAR 229: 147-156.
 • Trenbath B.R. 1976. Plant interactions in mixed crop communities, w: Multiple Cropping. Papendick, P.A., Sanchez, P.A., Triplett, G.B. ASA Special Publication 27. ASA, SSSA, CSSA, Madison, WI: 129-169.
 • Ufnowska J., Księżak J. 1999. Ekonomiczna ocena uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych. Mat. konf. „Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, AR Poznań: 120-122.
 • Watson CA., Atkinson D., Gosling P., Jackson L.R., Rayns F.W. 2002. Managing soil fertility in organic farming systems. Soil Use Manage 18: 239-247.
 • Willey R.W. 1979. Intercropping - its importance and research needs. P. 1. Competition and yield advantages. Field Crop Abstr. 32: 2-10.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-0721a97e-4c68-4180-9c07-a0ea979e14fc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.