PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 512 | 1 |
Tytuł artykułu

Sklad chemiczny roslin uprawianych na glebie uzyznianej kompostami z odpadow komunalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie z 4-polowym płodozmianem założono wiosną 2004 r. Badano wpływ kompostów z odpadów komunalnych na skład chemiczny (N, P, K, Mg,) ziemniaka przemysłowego odm. Jasia i jęczmienia jarego odm. Justyna. Komposty i obornik w dawce - 10 t s.m.·ha⁻¹ stosowano w 2004 r. (raz w zmianowaniu). Do porównań zastosowano obiekt kontrolny bez nawożenia oraz nawożony tylko NPK (150 kg N; 65 kg P; 166 kg K·ha⁻¹). Nawożenie azotowe zostali zbilansowane do 150 kg·ha⁻¹, w zależności od zawartości N og. w kompostach. W 2005 r. stosowano tylko nawożenie mineralne w dawkach zalecanych dla jęczmienia jarego: 90 kg N, 26 kg P, 100 kg K·ha⁻¹. Testowane w doświadczeniu komposty modyfikowały zawartość makroelementów (N, P, K, Mg) w bulwach ziemniaka oraz ziarnie i słomie jęczmienia jarego. Najwięcej azotu pobrał ziemniak z obiektu nawożonego tylko NPK i obiektu, na którym zastosowano kompost z zieleni miejskiej (średnio ok. 124 kg·ha⁻¹). W pozostałych przypadkach wynos azotu wynosił około 80 kg·ha⁻¹. Komposty również sprzyjały gromadzeniu pozostałych makroskładników w bulwach ziemniaka, zwłaszcza w porównaniu do obiektu kontrolnego. Uwidocznił się korzystny, następczy wpływ kompostów na wynos N, P, K i Mg z plonem ziarna i słomy jęczmienia.
EN
A four-course crop rotation experiment was established in spring 2004 to study the effect of municipal waste compost on chemical composition (N, P, K, Mg) of commercial potato Jasia cv. and spring barley Justyna cv. In 2004 municipal waste compost and farmyard manure were applied at a rate of 10 t DM·ha⁻¹ (once in crop rotation). Unfertilized treatment and treatment with NPK fertilization (150 kg N, 65 kg P, 166 kg K·ha⁻¹) were used as control. Nitrogen fertilization was balanced to 150 kg·ha⁻¹, depending on organic N content in compost. In 2005 only mineral fertilizers were applied, at rates recommended for spring barley, i.e. 90 kg N, 26 kg P, 100 kg K·ha⁻¹. The composts tested in experiment affected the levels of macronutrients (N, P, K, Mg) in potato tubers, spring barley grain and straw. The highest nitrogen uptake by potatoes was recorded in the NPK-fertilized treatment and in the treatment with composted municipal green application (on average approx. 124 kg·ha⁻¹). In other cases nitrogen uptake was about 80 kg·ha⁻¹. Compost application was also conducive to macronutrient accumulation in potato tubers, especially when compared with the control treatment. Composts showed a positive after-effect on the removal of N, P, K and Mg with barley grain and straw yields.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
512
Numer
1
Opis fizyczny
s.55-61,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, ul.Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn
 • Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, ul.Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn
autor
 • Katedra Chemii Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W., Czapla J. Ocena wpływu kompostów z odpadów komunalnych na plonowanie ziemniaka i jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 512.
 • Domska D., Wojtkowiak K. 2003. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. I. Plon i zawartość azotu w ziarnie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 93-98.
 • Domska D., Wojtkowiak K., Warechowska M., Raczkowski M. 2003. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. II. Skład białka i zawartość aminokwasów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 99-104.
 • Drozd J., Licznar M. 2002. Wpływ uwilgotnienia (kompostowanych) odpadów miejskich na zawartość różnych form makroelementów. Acta Agrophys. 70: 107-116.
 • Filipek-Mazur B., Gondek K. 2003. Wartość nawozowa kompostu z odpadów zielonych Krakowa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 113-121.
 • Jamroz E. 2000. Wykorzystanie kompostowanych odpadów miejskich jako komponentów podłoży ogrodniczych (w uprawie sałaty jako rośliny testowej). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Rol. 77(396): 9-27.
 • Jamroz E., Drozd J., Licznar M., Weber J. 2004. Wpływ nawożenie gleb kompostom z odpadów komunalnych (KOM) na wysokość i jakość plonu. PTSH. Praca zbioro wa, red. - J. Drozd: 235-254.
 • Karczewska A., Weber J., Jamroz E., Drozd J. 2000. Zawartość metali ciężkich w pszenżycie (jarym) uprawianym na glebie lekkiej nawożonej różnymi dawkam kompostowanych odpadów miejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471(21): 989-996.
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Ożarowski G., Szulc W. 2002. Możliwości wykorzystania w rolnictwie kompostu ze śmieci miejskich „Dano". Acta Agrophys. 70: 247-255.
 • Maćkowiak Cz., Orzechowska K. 1993. Produkcja, skład chemiczny oraz wartość nawozowa kompostu produkowanego z odpadów miejskich w ciągu technologicznym “Dano”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 21-32.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2001. Zawartość składników nawozowych oraz metali ciężkich i ich frakcji w kompostach z odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477: 467-477.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2003. Ocena składu chemicznego kompostu „Dano" z punktu widzenia hyteriów rolniczych. Zesz. Probl. Post Nauk Rol. 494: 383-390.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-069fc32f-5731-429c-a971-44fcd136c5d1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.