PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 44 | 2 |

Tytuł artykułu

Assessment of the state of water quality of the Dzierzgon Lake using chemical and biological indicators

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Stan zanieczyszczenia wód jeziora Dzierzgoń na podstawie wskaźników chemicznych i bakteriologicznych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents an assessment of the state of water pollution of the Dzierzgoń Lake based on bacteriological indicators. Water samples were taken at two measurement points in four study periods in July and August 2011 and 2012. A total number of psychrophilic bacteria and MPN of faecal coliforms were determined. In addition, selected chemical parameters of water quality were analyzed, including total organic carbon and total nitrogen. The results were compared with those obtained by the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in 1998 and 2004, and by Rychlik in 2009. It can be concluded that the sanitary condition of the Dzierzgoń Lake is satisfactory.
PL
W artykule zbadano stan zanieczyszczenia wód jeziora Dzierzgoń na podstawie wskaźników bakteriologicznych. Pobrano próbki wody w dwóch punktach pomiarowych w czterech terminach badawczych, tj. w lipcu i sierpniu w latach 2011 i 2012. Oznaczono ogólną liczbę bakterii psychrofilnych oraz NPL bakterii coli typu kałowego. Ponadto zanalizowano wybrane wskaźniki chemicznej jakości wody, m.in. ogólną zawartość węgla organicznego, azotu całkowitego i fosforu fosforanowego. Uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi przez WIOŚ w latach 1998 i 2004, oraz wynikami badań uzyskanymi przez Rychlik w 2009 roku. Można stwierdzić, że stan sanitarny jeziora jest zadawalający.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

44

Numer

2

Opis fizyczny

p.111-119,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, ul.Nowoursynowska 159, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, ul.Nowoursynowska 159, 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • BŁASZCZYK A., TORUŃSKA A., KOBOS J., BROWARCZYK-MATUSIAK G., MAZUR-MARZEC H. 2010: Ekologia toksycznych sinic. Kosmos Vol. 59, 1-2 (286-287), 173-198.
 • BURCHARD L. 1994: Dzisiejsze możliwości biologicznej oceny hypertrofii i politrofii w akwenie. In: M. Zalewski [Ed.]. Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 61-66.
 • CHOIŃSKI A. 2008: Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. [In Polish].
 • DUSZKIEWICZ-REINHARD W., GRZYBOWSKI R., SOBCZAK E. 2003: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej. Wyd. SGGW, Warszawa [In Polish].
 • FRĄK M. 2006: Analiza różnorodności fitoplanktonu jako wskaźnika jakości rzek nizinnych. Zesz. Problem. Postęp. Nauk Roln. 515, 81-88 [In Polish].
 • FRĄK M., KARDEL I., JANKIEWICZ U. 2012: Occurrence of nitrogen cycle bacteria in the Biebrza River. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Land Reclam. 44 (1), 55-62 [In Polish].
 • HERMANOWICZ W., DOJLIDO J., DOŻAŃSKA W., KOZIOROWSKI B. 1999: Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Arkady, Warszawa [In Polish].
 • HUBER-PESTALOZZI G., KOMAREK J., FOTT B. 1983: Das Phytoplankton des Süsswassers - Systematik and Biologie. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
 • KAJAK Z. 1998: Hydrobiologia - Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa [In Polish].
 • KONONEN K. 2001: Eutrophication, harmful algal blooms and species diversity in phytoplankton communities: examples from the Baltic Sea. Ambio 30, 184-189.
 • KUBIAK J., TÓRZ A., NĘDZAREK A. Hydrochemical conditions, susceptibility to degradation, trop hic state and rate of eutrophication In Bydgoszcz Lake. Acta Scientarum Polonorum Piscaria Vol. 5, 1, 73-89.
 • KUIPER-GOODMAN T., FALCONER I., FITZGERALD J., 1999: Human heat aspect. in: Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management. eds: I. Chorus, J. Bartman, WHO Publ. E.&F. N.Spon., London-New York, 41-111.
 • LIGĘZA S., WILK-WOŹNIAK E. 2006: Jakość wody w zbiornikach o różnym nasileniu antropopresji a strategie życiowe glonów planktonowych. Zesz. Problem. Postęp. Nauk Roln. 515, 251-260 [In Polish].
 • Local Municipal Plan of Spatial Development of Prabuty Resolution of Prabuty City Counsil XXIV/161/97, 31.05.1997.
 • MARSZELEWSKI W. 2000: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Próba podziału jezior najsilniej zanieczyszczonych. IVth Limnologic Conference Zalesie k. Olsztyna [In Polish]. PAERL H. 1996: A comparison of cyano-bacterial bloom dynamics in freshwater, estuarine and marine environments. Phy-cologia 35, 25-35.
 • PIECHOWIAK M., KRASKA M. 2008: The effect of humic substances on nitrogen cycle bacteria. Ocean. Hydrobiol. Stud. XXXVII, Supl. 1, 99-108. Regional Inspectorate for Environment Protection in Gdańsk (WIOS Gdańsk) 2004: Wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych z 3 punktów pomiarowych na Jeziorze Dzierzgoń z lat 1998-2004. Wyniki pomiarów tlenu z 3 punktów pomiarowych na J. Dzierzgoń [In Polish].
 • RYCHLIK J. 2010: Analiza wpływu zagospodarowania zlewni bezpośredniej na jakość wód jeziora Dzierzgoń. (post-graduate disertation SGGW, typework) [In Polish].
 • TRACZYKOWSKI A., BERLEĆ K., RZEPCZYK B. 2009: Jakość wód powierzchniowych po rekultywacji na przykładzie Jeziora Głęboczek. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska Vol. 11, 507-511 [In Polish].
 • ZMYSŁOWSKA I. 2000: Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn [In Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-af8e5cd6-5f9c-4b32-9495-44d4e61c2d27
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.