PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Assessment of flood prevention efficiency of the reservoir complex in Zeslawice on the Dlubnia river

Warianty tytułu

PL
Ocena efektywności przeciwpowodziowej kompleksu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The reservoir complex in Zesławice on the Dłubnia River belongs to the Cracow agglomeration. It is located near built-up areas, which reduces the available flood reserve capacity and at the same time protects these areas. The experience of the flood in 2010 confirmed that this level is not sufficient, though. The main objective of this study is to evaluate the flood protection effectiveness of the Zesławice reservoir complex by estimating the maximum flood level, which can be effectively reduced. Numerical calculations were performed on a 1-D computer model of the Dłubnia River with the MIKE 11 software (by DHI). Due to the complexity of topographical arrangement of the Zesławice reservoirs, each one was modeled as a separate 1-D object. The hydraulic connections between them were defined and the rules controlling the outflow were modeled. In addition, the evaluation of the Dłubnia riverbed capacity downstream of Zesławice was performed and a general guidelines how to increase the level of flood prevention in the impact area of the reservoirs were formulated.
PL
Kompleks zbiorników Zesławice na rzece Dłubni zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa w pobliżu obszarów zabudowanych, co z jednej strony ogranicza dostępną pojemność rezerwy powodziowej, z drugiej zaś, narzuca wysoki poziom ochrony tych obszarów. Doświadczenia powodzi z roku 2010 potwierdziły, że poziom ten nie jest wystarczający. Głównym celem niniejszej pracy jest ocena efektywności przeciwpowodziowej kompleksu Zesławice poprzez oszacowanie poziomu maksymalnego wezbrania, które może być efektywnie redukowane. Obliczenia numeryczne przeprowadzono na komputerowym modelu 1-D rzeki Dłubni zbudowanym w oparciu o program MIKE 11 firmy DHI. Ze względu na złożony układ topograficzny kompleksu poszczególne zbiorniki odwzorowano jako odrębne obiekty 1-D, zdefiniowano połączenia hydrauliczne między nimi i zamodelowano reguły sterowania odpływem. Ponadto, dokonano oceny przepustowości koryta Dłubni poniżej Zesławic oraz sformułowano ogólne wytyczne dla zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej w obszarze oddziaływania zbiorników.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.139-148,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Hydraulics and Hydrology, Institute of Water Engineering and Management, Cracow University of Technology, Warszawska 24, 31-155 Krakow, Poland
autor
 • Cermet-Bud Sp. z o.o., Engineering Company, S.Otwinowskiego 4, 31-432 Krakow, Poland

Bibliografia

 • DHI Denmark (2009). MIKE 11. A Modelling System for Rivers and Channels.
 • Krakowski Związek Spółek Wodnych (2003). Instrukcja gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika. Maszynopis.
 • Lewicki, L. (2004). Modelowanie reguł sterowania zbiornikiem Dobczyce w narzędziu komputerowym MIKE 11. Czas. Techn., 1-Ś, 107–125,
 • Michalec, B. (2012). Wpływ zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni na redukcję fali wezbraniowej w lipcu 2010 roku. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 11(3), 29–36.
 • Michalec, B., Tarnawski, M. (2012). Ocena przepustowości Jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/IV/2012, 65–76.
 • Michalec, B., Wałęga, A., Cupak, A., Michalec, A., Połoska-Wróblel, A. (2016). Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w przekroju cofki zbiorników wodnych w Zesławicach. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(1), 113–124.
 • Pociask-Karteczka, J. (1994). Przemiany stosunków wodnych na obszarze Krakowa. Zesz. Nauk. UJ, 1144, Prace Geograficzne, 96.
 • Tarnawski, M., Słowik-Opoka, E. (2002). Rozkład materiału dennego w zbiorniku w Zesławicach. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 393, Inżynieria Środowiska, 23, 259–266.
 • Urząd Miasta Krakowa (2010). Raport po powodzi z maja iczerwca 2010, https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=75904&wer=0&new=t&mode=shw (dostęp: 6.06.2017).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-af622ac8-dd37-4664-bb27-df99541a5467
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.