PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 28 | 3 |
Tytuł artykułu

Selected problems of sulfur management in crops

Warianty tytułu
PL
Wybrane problemy gospodarki siarką roślin uprawnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study deals with the assessing the effect of sulfur on the metabolism occurring in crops. These changes largely reflect upon the size and quality of harvested crops. The plants are well fed with sulfur, because they are resistant to various biotic stresses, less prone to diseases and pests, and give better yields. Mechanism of plant resistance stimulated by the presence of sulfur results from a number of organic compounds present in a plant biomass and abundant in this component, such as H₂S, glutathione (GSH), sulfolipids, glucosinolates (GSL), phytoalexins, and alliins. These compounds significantly increase plant resistance to the impact of pathogens and stress caused by other environmental factors. In addition, sulfur is involved in the synthesis of, among others, proteins, lignin, fatty acids, nitrogen metabolism, sugar metabolism, affects the amount and quality of fat in rapeseed, as well as taste and aroma of certain plants, particularly onions and garlic. Therefore, the role of this nutrient in crop fertilization is increasingly emphasized.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ siarki na przemiany metaboliczne zachodzące w roślinach uprawnych. Przemiany te w dużej mierze rzutują na wielkość i jakość pozyskiwanych plonów roślin. Rośliny dobrze odżywione siarką są bowiem odporne na różnego rodzaju stresy biotyczne, mniej podatne na choroby i szkodniki i lepiej plonują. Mechanizm odporności roślin stymulowanej przez siarkę wynika z obecności w biomasie roślinnej wielu związków organicznych zasobnych w ten składnik, takich jak: H₂S, glutation (GSH), sulfolipidy, glukozynolany (GSL), fitoaleksyny oraz alliiny. Związki te wyraźnie zwiększają odporność roślin na wpływ patogenów oraz stres wywołany działaniem innych czynników środowiskowych. Dodatkowo siarka bierze udział min. w syntezie białek, lignin, kwasów tłuszczowych, przemianach związków azotu, metabolizmie cukrów, wpływa na ilość i jakość tłuszczu w nasionach rzepaku oraz walory smakowe i zapachowe niektórych roślin, zwłaszcza cebuli i czosnku. Coraz częściej podkreśla się więc rolę tego składnika pokarmowego w nawożeniu roślin uprawnych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28
Numer
3
Opis fizyczny
p.309-316,ref.
Twórcy
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • BARCZAK B., NOWAK K. 2010. Oddziaływanie dawki i formy siarki na plonowanie oraz zawartość i plon białka ziarna owsa odmiany Komes. Fragm. Agron., 27(1): 14–20.
 • BEDNAREK W., TKACZYK P., DRESLER S. 2008. Siarka w niektórych roślinach uprawnych Lubelszczyzny. Acta Agrophys., 11(3): 575–587.
 • DECHNIK I., GLIŃSKI J., KACZOR A., KERN H. 1990. Rozpoznanie wpływu kwaśnych deszczy na glebę i roślinę. Probl. Agrofiz., 60: 3–70.
 • ERIKSEN J., MORTENSEN J.V. 2002. Effect of timing of sulphur application on yield, S-uptake and quality of barley. Plant and Soil, 242: 283–289.
 • FIGAS A. 2009. Wpływ sposobu nawożenia siarką i dolistnej aplikacji magnezu i boru na plonowanie rzepaku jarego oraz zawartość glukozynolanów w nasionach. Fragm. Agron., 26(1): 25–33.
 • FILIPEK-MAZUR B., GONDEK K. 2005. Plonowanie i zawartość siarki w gorczycy białej jako efekt stosowania wieloskładnikowych nawozów zawierających siarkę. Acta Agrophys., 6(2): 343–351.
 • GAJ R., KLIKOCKA H. 2011. Wielofunkcyjne działanie siarki w roślinie – od żywienia do ochrony. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 51(1): 33–44.
 • GONDEK K. 2010. Ocena wpływu siarki wprowadzonej do gleby z nawożeniem mineralnym oraz odpadem po produkcji siarczanu magnezu na jej zawartość w pszenicy (Triticum aestivum L.). Acta Agrophys., 15(2): 269–280.
 • KACZOR A., ZUZAŃSKA J. 2009. Znaczenie siarki w rolnictwie. Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia, 14(1–2): 69–78.
 • KOZŁOWSKA-STRAWSKA J., KACZOR A. 2009. Sulphur as a deficient element in agriculture – its influence on yield and on the quality of plants materials. Ecol. Chem. Eng. A, 16(1–2): 9–19.
 • MAJCHRZAK B., KUROWSKI T.P., JANKOWSKI K. 2010. Wpływ przedplonów nawożonych siarką na zdrowotność korzeni pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 50(2): 927–930.
 • MALARZ W., KOZAK M., KOTECKI A. 2011. Wpływ wiosennego nawożenia różnymi nawozami siarkowymi na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego odmiany ES Saphir. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 32: 107–115.
 • MARSCHNER H. 1995. Mineral nutrition of higher plants (sec. edit.). Cambridge, pp. 889.
 • MARSKA E., WRÓBEL J. 2000. Znaczenie siarki dla roślin uprawnych. Folia Univ. Agric. Stein. 204 Agricultura, 81: 69–76.
 • MCGRATH S.P., ZHAO F.J., WITHERS P.J.A. 1996. Development of sulphur deficiency in crops and its treatment. The Fertiliser Society, London, pp. 3–47.
 • MOTOWICKA-TERELAK T., TERELAK H. 1998. Siarka w glebach Polski – stan i zagrożenia. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, pp. 106.
 • MOTOWICKA-TERELAK T., TERELAK H. 2000. Siarka w glebach i roślinach Polski. Folia Univ. Agric. Stein. 204 Agricultura, 81: 7–16.
 • OLESZEK W. 1995. Glukozynolany – występowanie i znaczenie ekologiczne. Wiad Bot., 39(1/2): 49–58.
 • PARK H. 1988. Physiological role of sulphur in plants. International symposium on sulphur for Korean agriculture, Seoul, Korea. Proc., pp. 77–93.
 • PODLEŚNA A. 2005. Nawożenie siarką jako czynnik kształtujący metabolizm roślin uprawnych i jakość płodów rolnych. Pam. Puł., 139: 161–174.
 • PODLEŚNA A., CACAK-PIETRZAK G. 2006. Kształtowanie plonu oraz parametrów przemiałowych i wypiekowych pszenicy jarej poprzez nawożenie azotem i siarką. Pam. Puł., 142: 381–392.
 • SZULC P., PIOTROWSKI R., DROZDOWSKA L., GACA J. 2000. Wpływ nawożenia siarką na plon i akumulację związków siarki w nasionach rzepaku jarego odmiany Star. Folia Univ. Agric. Stein. 204 Agricultura, 81: 157–162.
 • WIELEBSKI F. 2006. Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych. I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu nasion. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 27(1): 265–282.
 • WIELEBSKI F. 2011. Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na skład chemiczny nasion różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 32: 79–95.
 • WIELEBSKI F., WÓJTOWICZ M. 2000. Problemy nawożenia rzepaku siarką w Polsce i na świecie. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 21(2): 449–463.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-af4e8f7d-a1f7-41c4-9ede-8f577c93567c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.