PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

BIZ spółek notowanych na GPW w Warszawie - motywy realizacji i bariery rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
FDI of the companies quoted at the Warsaw Stock Exchange - motives for implementation and development barriers
RU
Prjamye zarubezhnye investicii kompanijj, kotirujushchikhsja na Varshavskojj fondovojj birzhe - motivy osushchestvlenija i bar'ery dlja razvitija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badania było określenie motywów realizowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie oraz zidentyfikowanie barier ograniczających wyżej wymienione podmioty w przeprowadzaniu tego rodzaju inwestycji. Najistotniejsze motywy do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla badanych przedsiębiorstw to możliwość wejścia na nowe rynki oraz wsparcie działalności eksportowej. Za największe ograniczenia dla rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych zostały uznane bariery administracyjne, wysokie koszty operacyjne oraz duże nasycenie rynków docelowych. Badanie potwierdziło odmienność motywów lokowania BIZ w przypadku krajów EU-15 na rynkach najbardziej rozwiniętych oraz wschodzących. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the research was to determine the motives of implementation of foreign direct investments by the companies quoted at the Warsaw Stock Exchange (GPW) and to identify barriers reducing the said entities in carrying out such investments. The most important motives to undertake foreign direct investments for the enterprises surveyed are the possibility to enter new markets and to support export activities. The greatest constraints for development of foreign direct investments were considered administrative barriers, high operating costs, and high saturation of the target markets. The research confirmed difference in motives to place FDI in case of the EU15 countries in the most developed and emerging markets. The article is of the research nature.
RU
Цель изучения заключалась в определении мотивов осуществления прямых зарубежных инвестиций компаниями, котирующимися на Варшавской фондовой бирже (GPW), а также в выявлении барьеров, ограничивающих вышеуказанных субъектов в проведении такого вида инвестиций. Самые существенные мотивы для проведения прямых зарубежных инвестиций для обследуемых предприятий – возможность входа на новые рынки и поддержка экспортной деятельности. Самыми большими ограничениями для развития прямых зарубежных инвестиций были признаны административные барьеры, высокие операционные издержки и большая насыщенность целевых рынков. Изучение подтвердило отличие мотивов помещения ПЗИ в случае стран-членов ЕС-15 на наиболее развитых и развивающихся рынках. Статья имеет ис- следовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.122-132,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul.Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
Bibliografia
 • Bongalia F., Goldstein A., Mathews J. (2007), Accelerated internationalization by emerging markets multinationals, ”Journal of World Business”, No. 42(4).
 • Boudier-Bensebaa F. (2008), FDI-assisted development in the light of the investment development path paradigm: Evidence from Central and Eastern European countries, “Transnational Corporations”, Vol. 17, No. 1.
 • Cuervo-Cazzura A., Genc M. (2008), Transforming disadvantages into advantages: Developing-country MNEs in the least developed countries, ”Journal of International Business Studies”, No. 39 (6).
 • Estrin S., Meyer K. (2014), How Different are Emerging Economy MNEs?A Comparative Study of Location Choice, http://personal.lse.ac.uk/estrin/Publication%20PDF%27s/How%20Different%20are%20Emerging%20Economy%20MNEs_20130122km.pdf [dostęp: grudzień 2014].
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2010), Foreign direct investment of Central and Eastern European countries, and the investment development path revisited, “Eastern Journal of European Studies”, Vol. 1, Iss. 2.
 • Guillen M., Garcia-Canal E. (2010), How to Conquer New Markets With Old Skills, ,”Harvard Business Review”, No. 11.
 • Guillen M., Garcia-Canal E. (2011), The Rise of Emerging Market Multinationals, “Deep Insight”, Issue Third Quarter.
 • Karaszewski W. (2009), Foreign Direct Investment of Polish Companies: its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Klimek A. (2012), Regionalna ekspansja korporacji transnarodowych z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.
 • Kothari T., Kotabe M., Murphy P. (2013), Rules of the Game for Emerging Market Multinational Companies from China and India, ”Journal of International Management”, Vol. 19, Iss. 3, September.
 • Luo Y., Thung R.L. (2007), International Expansion of Emerging Market Enterprises: A Springboard Perspective, ”Journal of International Business Studies’’, Vol. 38, No. 4.
 • Mathews J.A. (2006), Dragon multinationals: new players in 21st century globalization, ”Asia Pacific Journal of Management” , Vol. 23, No. 1.
 • Meyer K., Thaijongrak O. (2013). The Dynamics of Emerging Economy MNEs: How the internationalization process model can guide future research, “Asia Pacific Journal of Management”, No. 8.
 • Narula R. (2006), Globalization, new ecologies, new zoologies, and the purported death of the eclectic paradigm, ”Asia Pacific Journal of Management”, Vol. 23, No. 2.
 • Nölke A. (2014), Multinational Corporations from Emerging Markets, Palgrave Macmillan.
 • Obłój K., Wąsowska A. (2009), Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia polskich firm giełdowych, red. Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, WWSZiP, Warszawa.
 • Radło M.-J., Sass M. (2012), Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe: case of visegrad countries, ”East European Economics”, Vol. 50, Iss. 2.
 • Wiliński W. (2013), What Do We Know about the Internationalization of Central and Eastern European Countries and Firms?, „Comparative Economic Research”, Vol. 16, Iss. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aee84583-f417-4ec2-beb9-138bd31662f8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.