PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Wpływ AgroHydroGelu na plonowanie i wybrane elementy wartości odżywczej trzech odmian kalarepy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of AgroHydroGel on yields and selected elements of nutritive value of three kohlrabi cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2007-2009 na terenie ośrodka szklarniowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach metodą losowanych bloków. Badano wpływ sposobu stosowania AgroHydroGelu (kontrola, AgroHydroGel zastosowany pod rozsadę, AgroHydroGel zastosowany pod roślinę w gruncie, połowa dawki AgroHydroGelu zastosowana pod rozsadę, połowa pod roślinę w gruncie) oraz odmiany (‘Gabi', ‘Delikates Biała', ‘Wiedeńska Biała') na wielkość i jakość plonu kalarepy, uprawianej w gruncie w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Polski. Kalarepę uprawiano z rozsady przygotowanej w szklarni nieogrzewanej. Nasiona każdej odmiany wysiano w trzeciej dekadzie marca do skrzynek wypełnionych substratem torfowym z dodatkiem AgroHydroGelu lub tylko samym substratem. Zbiór kalarepy przeprowadzono dwukrotnie w odstępach 7-10 dniowych, minimalna średnica zgrubienia wynosiła 3 cm. Początek zbiorów przypadał po 50-51 dniach od wysadzenia rozsady. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że warunki pogodowe w latach badań miały istotny wpływ na wielkość plonu, średnią masę i średnicę zgrubienia, a także na zawartość składników odżywczych w zgrubieniach kalarepy. Najbardziej korzystnie na wzrost plonów badanych odmian kalarepy oddziaływał AgroHydroGel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie. Spośród badanych odmian ‘Gabi' i ‘Wiedeńska Biała' charakteryzowały się większym plonem oraz większą masą i średnicą zgrubienia w porównaniu z odmianą ‘Delikates Biała'. Stwierdzono, że sposób stosowania AgroHydroGelu nie miał istotnego wpływu na zawartość składników odżywczych w zgrubieniach kalarepy.
EN
A field experiment was carried out from 2007-2009 at the University of Natural Sciences and Humanities greenhouse complex in Siedlce. The trial was set up as randomized blocks with three replications. In the experiment was investigated the effect of method of AgroHydroGel application (control, AgroHydroGel applied under seedlings, AgroHydroGel applied under plants in the field, half of the AgroHydroGel rate applied under seedlings, the other half under plants in the field) and cultivar (‘Gabi’, ‘Delikates Biała’, ‘Wiedeńska Biała’) on the yield level and quality of kohlrabi grown in the field under the weather conditions of centraleastern Poland. Kohlrabi seedlings were grown in a non-heated greenhouse. The seeds each cultivars were sown in late March to seedling containers with peat substrate amended with AgroHydroGel or peat substrate only. The kohlrabi was harvested two times at 7-10 days intervals, at a minimum bulb diameter of 3 cm. The beginning of harvest was after 50-51 days from the planting of seedlings. There was found that weather conditions in the study years had significant influence on the yield level, average weight and bulb diameter as well as on the nutrient contents in the kohlrabi bulb. The most favourable on the increase of yield of the investigated kohlrabi cultivars affected AgroHydroGel applied in the whole rate under plant in the field. Among the examined cultivars ‘Gabi’ and ‘Wiedeńska Biała’ were characterized higher yield, average weight and bulb diameter in comparison with ‘Delikates Biała’. It was found that the method of AgroHydroGel application had no influence on the nutrient content in the kohlrabi bulb.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.17-30,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Bartnik Cz. Wpływ hydrożelu na przeżywalność siewek i sadzonek sosny pospolitej w warunkach suszy. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 10, 2(18), 2008,s. 329- 338.
 • Biesiada A., Kołota E., Osińska M. Możliwość wykorzystania supersorbentów w uprawie kapusty z siewu. Ogólnopol. Konf. Nauk. pt. „Doskonalenie technologii produkcji roślin warzywnych”.Olsztyn 24-25 czerwca, 1997, s. 23-26.
 • Borowski E., Michałek S. Wpływ dodatku hydrożeli produkcji krajowej do podłoża torfowego na plon i jakość sałaty żywionej N-NO3 lub N-NH4. Cz. I. Plonowanie i wymiana gazowa roślin.Ann. UMCS, Sec. EEE, VI, 1998, s. 103-116.
 • Chatzoudis G.K., Valkanas G.N. Lettuce plant growth with the use of soil conditioner and slowrelease fertilizers. Communications in soil science and plant analysis 26(15/16), 1995,s. 2569-2576.
 • Gudarowska E., Szewczuk A. Wpływ nawadniania I agrożelu na jakość podkładki Pumiselect i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Infrastruktura i Ekologia TerenówWiejskich, PAN Kraków 3, 2009, s. 119-128.
 • Hayat R., Ali S. Water absorption by synthetic polymer (Aquasorb) and its effect on soil properties and tomato yield. Int. J. Agri. Biol. 6(6), 2004, s. 998-1002.
 • Hetman J., Martyn W., Szot P. Możliwość wykorzystania hydrożeli w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 461, 1998, s. 31-45.
 • Jabłońska-Ceglarek R., Cholewiński J., Wadas W., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A. Zastosowanie superabsorbentów w uprawie papryki pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.466, 1999, s. 441-447.
 • Kołota E., Krężel J. Badania nad wykorzystaniem Akryżeli jako dodatku do podłoży w uprawie warzyw. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. pt. „Nauka Praktyce Ogrodniczej”. AR Lublin,1995, s. 757-760.
 • Leciejewski P. Wpływ wielkości dodatku hydrożelu na zmiany uwilgotnienia i tempo przesychania gleby piaszczystej w warunkach laboratoryjnych. Studia i Materiały Centrum EdukacjiPrzyrodniczo-Leśnej. R. 10, 2(18), 2008, s. 316- 328.
 • Majkowska-Gadomska J. Wpływ wybranych sorbentów na wielkość i jakość plonu sałaty rzymskiej (Lactuca sativa L. var. romana Garst.). Fol. Hort. Supl. 2, 2006, s. 5-9.
 • Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B. Wpływ terminu uprawy i sorbentów na plon i zawartość wybranych składników pokarmowych w liściach sałaty. Zesz. Nauk. AR Wroc., Roln.LXXXVI, 515, 2005, s. 339-345.
 • Mellouli H. J., Hartmannb R., Gabriels D., Cornelis W. M. The use of olive mill effluents (“margines”) as soil conditioner mulch to reduce evaporation losses. Soil & TillageResearch 49, 1998, s. 85-91.
 • Owczarzak W., Kaczmarek Z., Szukała J. Wpływ hydrożelu na wybrane właściwości strukturotwórcze gleby płowej i czarnej ziemi. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 51(3), 2006, s. 55-61.
 • Paluszek J. Kształtowanie syntetycznymi polimerami właściwości gleb erodowanych terenów lessowych. Rozprawy naukowe AR w Lublinie 277, 2003.
 • PN-A-04019. Oznaczanie zawartości witaminy C metodą Tillmansa, 1998.
 • PN-A-75101-03. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową, 1990.
 • PN-A-75101-07. Oznaczanie zawartości cukrów ogółem oraz sacharozy i cukrów prostych metodą Luffa-Schoorla, 1990.
 • Radzka, E., Koc, G., Rak, J., Jankowska, J. Precipitation deficiency and distribution in Siedlce in 1971-2005. Sci. Rev. Engin. Environmen. Sci., Ann. XVI, 3(37), 2007, s. 33-38.
 • Román-Paoli E., Sotomayor-Ramírez D. Soil conditioner efficacy on Lajas Valley sweet corn production. J. Agric. Univ. P.R. 88(3-4), 2004, s. 97-108.Sady W. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, 2000.
 • Słowińska-Jurkiewicz A., Jaroszuk M. Hydrofizyczna charakterystyka superabsorbentu Hidroplus. Acta Agrophys. 57, 2001, s. 93-100.
 • Wierzbicka B. Majkowska J., Kuskowska M. Wpływ dodatku sorbentu do podłoża na plonowanie sałaty siewnej Lactuca sativa L., uprawianej z rozsady w nieogrzewanym tunelu foliowym.Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 485, 2002, s. 367-374.
 • Wierzbicka B., Majkowska J. Wpływ hydrożeli na zawartość niektórych składników sałaty masłowej uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 1(2), 2002, s. 59-68.
 • Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J. Wpływ akryżelu sodowego na zawartość niektórych składników organicznych i mineralnych w wybranych odmianach sałaty głowiastej masłoweji kruchej (Lactuca sativa L. capitata L.). J. Elementol. 10(1), 2005, s. 193-199.
 • Woodhouse J., Johnson M.S. Effect of superabsorbent polymers on survival and growth of crop seedlings. Agricultural Water Management 20(1), 1991, s. 63-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ae3473f1-eb8e-4d6e-acac-15ef52964e1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.