PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Czynniki kształtujące wymywanie azotu, fosforu i potasu z gleb uprawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Factors affecting nitrogen, phosphorus and potassium leaching from arable soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 1994-1997 na obszarach rolniczych Poje­zierza Mazurskiego. Przedmiot badań stanowiły wody ze strumieni i rowów oraz wody drenarskie. Oznaczono w nich zawartość suchej pozostałości, składników popielnych, związków azotu i fosforu oraz potas. Stwierdzono, że głównymi czyn­nikami kształtującymi wielkość wymycia poszczególnych substancji i skład che­miczny wód odpływających z gleb obszarów rolniczych w warunkach naturalnych były uziarnienie gleby i ilość opadów atmosferycznych, natomiast w antropoge­nicznych rodzaj sieci melioracyjnej i intensywność agrotechniki. W zależności od badanych czynników wielkość odpływu poszczególnych składników w badanych wodach ulegała znacznym zmianom i wahała się, w przypadku suchej pozostałości 16-1288, popiołu 95-933, N-NH₄ 0,07-6,70, N-NO₃ 0,07-18,16, N-NO₂ 0,001- 0,031, P ogólnego 0,03-0,49, P-PO₄ 0,02-0,33, K 0,71-25,80 kg·ha⁻¹·rok⁻¹. Wyka­zano, że drenowanie gleb lekkich oraz wyższa intensywność agrotechniki, w zna­czącym stopniu zwiększały wymycie z nich związków organicznych i mineralnych.
EN
The studies on the quality of stream and ditch waters as well as drainage water were conducted in 1994-1997 on rural areas in the Mazury Lake District. The contents of dry weight and ash, nitrogen and phosphorus compounds and potassium were determined. It was stated that the soil texture and amount of precipitation are the main factors influencing the quality of water and the substance leaching from agriculturally used soil under natural conditions. A type of land reclamation network as well as agrotechnics intensity are the dominant factors on anthropogenic areas. Depending on studied factors the amounts of outflowing substances varied and ranged (in kg·ha⁻¹·year⁻¹) as follows: 16-1288 dry weight, 95-933, N-NH₄ 0,07-6,70, N-NO₃ 0,07-18,16, N-NO₂ 0,001- 0,031, P ogólnego 0,03-0,49, P-PO₄ 0,02-0,33, K 0,71-25,80 kg·ha⁻¹·rok⁻¹ K. The light soil drainage and hig­her intensity of agrotechnics caused the distinct increase of leaching mineral and organic compounds.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.119-125,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
autor
  • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolniczo-Techniczna im.M.Oczapowskiego w Olsztynie
Bibliografia
  • Borowiec S., Pieńkowski P. 1993. Oddziaływanie geochemiczne i antropogeniczne na chemizm wód obszarów rolno-leśnych Pomorza Zachodniego. Geosystem obszarów nizinnych. Ossolineum: 19-23.
  • Hus S. 1996. Wpływ gospodarki wodno-ściekowej wsi na środowisko wodne. Mat. sem. nauk. „Inżynieria Środowiska Rolniczego". Lublin 1996: 99-111.
  • Koc J., Ciećko CZ., Janicka R., Rochwerger A., Solarski K. 1998. Wpływ wysokości opadu na wymywanie substancji mineralnych i organicznych z gleb uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 456: 305-310.
  • Koc J., Glińska K., Nowicki Z., Rochwerger A. 1996. Wpływ sposobu użytkowania terenu na jakość wód powierzchnipwych na przykładzie wybranych zlewni Pojezierza Olsztyńskiego. WAT, Inżynieria Środowiska w eksploatacji kompleksów wojsko­wych: 58-63.
  • Lossow K., Więcławski F. 1991. Migracja podstawowych pierwiastków pożywkowych z gleb użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych. Biul. Inf. ART w Olszty­nie 31: 123-133.
  • Taylor R. 1993. Wpływ poziomu nawożenia i warunków atmosferycznych na wiel­kość odpływu substancji nawozowych ze zlewni rolniczych w dolinie rzeki Redy. Wiad. IMGW 37(1): 55-66.
  • Taylor R., Bogacka Т., Rybiński J., Niemirycz E., Żelachowska A., Makowski Z., Korzec E. 1992. Rolnicze, zanieczyszczenia, obszarowe w wodach powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska PIOS Warszawa: 27 ss.
  • Zabłocki Z., Pieńkowski P, Kupiec M. 1996. Zróżnicowanie składu chemicznego wód cieku Wełtynka. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 173: 43-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-adf7ef4a-9bdc-4e45-9a02-1440a7530bcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.