PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 55 |
Tytuł artykułu

Methods of protecting raw timber as the damage inflicted by natural disasters in forests is liquidated

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Metody zabezpieczania surowej tarcicy po szkodach wywołanych klęskami naturalnymi w lasach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Natural disasters in forest ensure the rapid depreciation in the value of the timber due to fungi and insect pests. Additionally, the safegarding of timber in a situation in which its timely cutting but removal from forest can't be achived constitue a risk for neghbouring stands yet partially damaged. For this reason the methods of timber protection in the forest have to be study.
PL
Uszkodzone masy drewna (wywały) po wystąpieniu klęski (wiatrów, śniegu, powodzi itp.) ulegają szybkiej deprecjacji przez grzyby i owady przynosząc wymierne straty dla gospodarki leśnej. Nagromadzenie w jednym miejscu i czasie dużych mas drewna stanowi ponadto istotne zagrożenie z punktu widzenia ochrony sąsiednich częściowo uszkodzonych drzewostanów. Ponieważ prace porządkowe niejednokrotnie trwają wiele miesięcy i nie ma możliwości wywiezienia surowca drzewnego z lasu na składnice, dlatego istnieje potrzeba opracowania metod jego ochrony w lesie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Opis fizyczny
p.407-419,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Forest Phytopathology Department, Forest Research Institute, Sekocin-Las, 05-090 Raszyn, Poland
Bibliografia
 • 1. BRYCKI, 1966, Aktywność biologiczna czwartorzędowych soli amoniowych, Wyd. ITD. Mat. II Sympozjum nt. Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce, Poznań, 89 - 102.
 • 2. CARTWRIGHT K.S.G., FINDLAY W.P.K. 1951: Rozkład i Konserwacja Drewna. PWRiL, Warszawa
 • 3. DOMAGK G., 1935 Eine neue Klasse von Disinfectionsmitteiln, Dtch. Med. Wascht., 61,828
 • 4. OERTER J., 1965 Neuartige schwer aus waschbare Holzchutzmittel auf der basis wasserföslicher organischer Verbindungen und ihre Anvedungs möglich keiten Holztechologie, 6,4, 243 - 247.
 • 5. EAGEN R., KRÖNST AD J., BREUIL C. 1997: Isolation of a gene from the melanin pathway of the sapstain fungi Ophiostoma piceae using PCR. IRG/WP 97 - 60077 s. 9
 • 6. FOJUTOWSKI A. 1992: Środki ochrony drewna przed sinizną dopuszczone obecnie do obrotu i stosowania. Przem. Drzew. Nr 11
 • 7. FOJUTOWSKI A. 1995: Zabezpieczanie tarcicy iglastej przed zasinieniem. Przem. Drzew. Nr 8, s. 18-20
 • 8. FOJUTOWSKI A. 2000a: Wpływ grzybów powodujących siniznę pierwotną na wybrane właściwości drewna sosny. W: Ochrona Drewna - XX Sympozjum Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 163-170
 • 9. FOJUTOWSKI A. 2000b: Problemy sinizny sosnowego drewna tartacznego i tarcicy. Przem. Drzew. Nr 7/8. S. 32-36
 • 10. FOJUTOWSKI A., KRAJEWSKI K.J. 1998: Badania poligonowe nowych substancji czynnych do ochrony tarcicy iglastej przed sinizną. W: Ochrona Drewna - XIX Sympozjum. Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 141-148
 • 11. FOJUTOWSKI A., WAŻNY J. 1998: Wpływ sinizny na właściwości techniczne drewna sosny w świetle literatury. W: Ochrona Drewna - XIX Sympozjum. Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 135-140
 • 12. GRZYWACZ A. 1997: Gatunkowa różnorodność biologiczna grzybów rozkładających drewno. W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem. Materiały IV Sympozjum. Wydaw.: PSMB, Wrocław
 • 13. KÄARIK A. 1980: Fungi causing sap stain wood. Swed. Univ. Agric. Sei.Dept. For. Prod.,Rap. Nr R 114, 112 s.
 • 14. MITSUNORI M, MUNEZOH T. 1997: Characteristic of the pigments produced by sap - staining fungi IRG/WP 97 - 60077 s. 18
 • 15. NEUMÜLLER A„ BRANDSTÄTTER M. 1955: Verblauung von Stammholz. Holzforschung und Hol z Verwertung nr 4, s. 68-72
 • 16. NWPC - Standard 1.4.1.3./79 Mycological testing of anti-stain preservatives for freshly sawn timber, The mini-board method
 • 17. PN-D-01012: 1979 (PN-79/D-01012) Tarcica -Wady
 • 18. PN-D-01011: 1979 (PN-79/D-01011) Drewno okrągłe - Wady
 • 19. Pr EN 844-10 Round and sawn timber - Terminology - Part 10:Terms relating to discolouration and fungal attack
 • 20. REUTER G., 1995, Skuteczność mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym, Med. Wet, 51, 128- 132.
 • 21. RITSCHKOFF A.-CH, THOMASSIN F.1997 Effect of carbon source and nitrogen on the production of pigments and fungal mycelial mass bluestain fungus Aureobasidium pullulans. IRG/Wp 97-60077
 • 22. RUMANN J. 1986. Use of lime for protection against Xyloterus lineatus. Holz- Zentralbaltt. 112(46): 661-662.
 • 23. SPŁAWA-NEYMAN S, PAZDROWSKI W.1995: Makrobudowa i wybrane właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie jego przydatności do wytwarzania kompozytów. W: Modyfikacja drewna . Materiały konferencji- 6.08.1995, Akademia Rolnicza , Poznań
 • 24. STOLARSKI P, TAROCIŃSKI E, URBANIK E.1964: Kąpiele antyseptyczne tarcicy. PWRiL Warszawa
 • 25. SZYMAŃSKI J. 1992, Dezynfekcja drewna w pieczarkarni (stan obecny i perspektywy), Biul. Prod. Piecz. Pieczarki, 3, 30 - 31.
 • 26. SZYMAŃSKI J„ WAŻNY J. 1993 Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach, cz. I. Czynniki biodegradacji, Biul. Warz, 50, 155 - 161.
 • 27. TAROCIŃSKI E. 1970: Zagadnienia ochrony sosnowego drewna tartacznego i tarcicy przed sinizną. Pr. Inst. Technol. Drew. R. 17 z.2(54)
 • 28. WAŻNY J, GRZYWACZ A. 1976, Wartości toksyczne fungicydów systemicznych w stosunku do grzybów wywołujących brunatny, szary i biały rozkład drewna . Zesz. Prob. Nauk Roi. 178, 181.
 • 29. WAŻNY J, SZYMAŃSKI J, 1993 Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach , cz. II Skuteczność wybranych środków w metodzie skryningowej, Biul. Warz. 40, 163 - 169.
 • 30. WAŻNY J., SZYMAŃSKI J., SZUDYGA К. 1994 Zabezpieczanie elementów drewnianych w pieczarkarniach, cz. III Skuteczność preparatu AL., Biul. Warz. 42, 121 - 137.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-adf4d765-e099-4518-af25-7e499c64df86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.